11.04.2019

Zmena cestovných poriadkov liniek Regio Bus v regióne Pezinok

Oznam v skratke:Od nedele, 14.04.2019 dôjde na základe požiadaviek cestujúcich, škôl a samospráv k zmenám cestovných poriadkov liniek 289, 510, 520, 521, 522, 525, 526, 527, 529, 539, 540, 545, 550, 559, 650, 666, 729 a 102423.

Linka 510
- Bude zavedený nový spoj s odchodom 5:55 z Bajkalskej do Sv. Jura, Kačačnice.
- Spoj 8, ktorý premával zo Sv. Jura, Kačačníc o 5:25 bude vedený o 5 min. skôr, teda o 5:20 a skrátený iba po Bajkalskú.
- Bude zavedený nový spoj s odchodom zo Sv. Jura, Kačačníc o 15:55 do Bratislavy, na aut. stanicu
Linka 520
- Spoj 5 s odchodom 5:40 z Bratislavy, aut. stanice do zastávky Pezinok, Muškát bude z dôvodu súbehu s inými spojmi v rovnakej trase vedený o 10 min. skôr, teda odchod z aut. stanice bude už o 5:30.
- Spoj 8 s odchodom 4:55 z Pezinka, nemocnice do Bratislavy bude na základe požiadaviek cestujúcich pre lepšie načasovanie príchodu do zamestnaní v Bratislave posunutý v celej trase o 5 minút skôr, teda odchod zo zast. Pezinok, nemocnica bude o 4:50.
- Spoj 68 zo zast. Pezinok, nemocnica s odchodom 14:30, ktorý je vedený do Bratislavy, bude posunutý v celej trase o 5 minút neskôr, teda odchod z Pezinka, nemocnice bude v čase o 14:35.
Linka 521
- Spoj 12 s odchodom z Limbachu o 6:30 do Pezinka bude v celej trase vedený o 10 minút skôr z dôvodu lepšieho načasovania prípoja na vlak, teda odchod z Limbachu bude už o 6:20.
Linka 522
- Spoj 10 s odchodom z Pezinka nemocnice o 5:20 na Pezinok, žel. st. bude z dôvodu lepšieho načasovania prípoja na vlak vedený v celej trase o 5 min. skôr, teda odchod z Pezinka, nemocnice bude o 5:15.
- Spoj 62 s odchodom z Pezinka, nemocnice o 13:39 do zastávky Pezinok, Tesco bude z dôvodu súbehu s predošlým spojom vedený v celej trase o 5 minút neskôr – teda odchod zo zast. Pezinok, nemocnica bude o 13:44.
- Spoj 72 (s pôv. odchodom 14:39 z Pezinka, nemocnice) bude z dôvodu súbehu so spojom linky 520 zrušený.
- Posledný spoj linky zo zast. Pezinok, nemocnica, ktorý je vedený o 21:25 na Pezinok, žel. stanicu, bude premávať celotýždenne – teda už aj cez víkendy.
- Na linke budú zriadené viaceré nové spoje aj v úseku žel. stanica – Sever – nemocnica, ale aj zo sídliska Muškát.
- Na väčšine spojov bude zmenená jazdná doba
Linka 525
- Spoj z bratislavského Shopping palacu do Chorvátskeho Grobu s odchodom o 13:14, bude denne premávať už z autobusovej stanice s odchodom 12:49.
Linka 526
- Na večerných spojoch zmena jazdnej doby.
Linka 527
- Spoje z bratislavského Shopping palacu s odchodmi o 16:34 (iba cez víkend) a 20:39 (denne) budú predĺžené z Viničného na žel. stanicu Pezinok. - Spoj s odchodom 21:06 zo Slovenského Grobu, OcÚ bude z dôvodu súbehu so spojom linky 528 vedený o 11 minút skôr, odchod zo Slov. Grobu sa posunie na 20:55. - Víkendový spoj s odchodom z Viničného, ZŠ o 5:45 bude začínať už zo žel. stanice Pezinok o 5:38.
Linka 529
- Spoj 1 s odchodom z Pezinku, žel. st. o 4:50 do Viničného bude vedený v celej trase o 4 min. neskôr – teda odchod bude mať v čase o 4:54 a bude pokračovať na linke 526.
- Bude zavedený nový spoj s odchodom z Pezinka, žel. stanice o 7:38, ktorý bude premávať do Viničného a pokračovať na linke 527 do Bratislavy.
Linka 539
- Na linke bude upravená väčšina spojov tak cez pracovné dni, ako aj cez víkendy, z dôvodu lepšieho sprípojovania na vlaky a od vlakov v žel. stanici Šenkvice.
Linka 540
- Spoj 1 s odchodom z Pezinka, nám o 4:58 bude na základe požiadavky zamestnancov z oblasti Zochovej chaty vedený o 2 min. neskôr, vďaka čomu bude naň umožnený prestup z linky 576 v smere od Trstína a Doľan.
- Bude zavedený nový spoj iba počas dní školského vyučovania s odchodom 7:23 zo zastávky Harmónia, Lesnícka škola do Modry, čím sa vyhovie požiadavke mestu Modra na dopravu žiakov z časti Harmónia. - Budú zavedené nové spoje z Modry, Štúrovej o 11:05 na Pezinok, nám (premáva denne) a o 13:15 do Pezinka, Tesco (premáva iba v pracovné dni)
- Cez pracovné dni bude zavedený nový spoj na základe požiadaviek zamestnancov z oblasti Zochova chata s odchodom zo Zochovej chaty o 18:05, ktorý bude vedený do Pezinka (na žel. stanicu).
Linka 545
- Spoj 7 s odchodom o 6:19 z Pezinka, žst do Vištuku bude vedený o 5 minút skôr, teda odchod bude už o 6:14.
- Budú zavedené nové spoje z Pezinka, žst do Vištuku (iba cez pracovné dni) s odchodmi 9:46 a 11:46 a tiež nový spoj z Vištuku, jednota o 11:50 do Pezinka, žel. st. - Spoj 53 s odchodom z Pezinka, žel. st. o 16:59 bude vedený v celej trase o 20 min. skôr teda odchod bude už o 16:39 (pričom v Šenkviciach vyčká na príchod linky 539 z Modry).
- Spoj s odchodom 15:50 z Vištuku do Pezinka bude premávať denne (teda už aj cez víkendy a sviatky).
- Spoj 60 s odchodom z Vištuku o 17:05 do Pezinka bude zrušený (cestujúci majú možnosť využiť spoj vedený 20 minút pred nim). - Na všetkých spojoch linky 545 na trase Pezinok – Vištuk bude upravená jazdná doba
Linka 550
- Spoj 7 s odchodom 11:10 z Bratislavy, aut. stanice do Štefanovej bude cez pracovné dni vedený v celej trase o 5 minút skôr, teda odchod bude už o 11:05
- Spoj 20 s odchodom z Dolian, kostol do Bratislavy o 7:22 bude z dôvodu dopravy žiakov včas pred začiatkom vyučovania vedený v celej trase o 15 minút skôr – teda odchod bude už o 7:07
- Spoj 38, ktorý slúži primárne pre dopravu žiakov zo Štefanovej a Častej do Píly bude vedený v celej trase o 5 minút neskôr, teda odchod zo Štefanovej bude o 12:50
Linka 559
- Spoj 1 s odchodom 4:35 z Dolian a následný spoj č. 5 s odchodom 5:09 z Báhoňa budú pre slabú vyťaženosť zrušené.
- Bude zavedený nový pár spojov iba počas pracovných dní počas školského vyučovania zo Štefanovej s odchodom o 12:33 do Budmeríc a následne po skončení škol. vyučovania z Budmeríc o 12:45 do Štefanovej (tento spoj bude pokračovať na linke 550 do Píly).
- Pár spojov s odchodom 18:35 z Dolian do Báhoňa a následne o 19:04 z Báhoňa do Dolian bude pre nízku vyťaženosť zrušený.
- Bude zavedený nový spoj s odchodom o 9:25 z Budmeríc, ktorý bude pokračovaním linky 650 z Cífera.
- Spoj s odchodom o 10:04 z Báhoňa bude skrátený iba do Štefanovej.
- Na základe požiadaviek školy bude zavedený nový spoj s odchodom o 14:25 z Budmeríc do Dolian.
Linka 576
- Na spoji 4 (odchod o 5:03 z Dolian do Bratislavy) bolo pridané zastavovanie vo Vinosadoch na Modranskej ul. (odchod v čase o 5:26), čím bolo vyhovené požiadavkám cestujúcich pre lepšiu dopravu na začiatok smien v Bratislave
- Spoje 30 a 34 (s odchodmi z Chtelnice o 14:31 a 15:31), ako aj následné z Dolian 32 a 36 (s odchodmi 15:18 a 16:18) budú na základe požiadaviek zamestnancov Chemolaku Smolenice vedené v celej trase o 10 minút neskôr, teda odchody z Chtelnice sa posunú na 14:41 a 15:41.
Linka 650
- Spoje cez pracovné aj voľné dni z Bratislavy, aut. st. o 10:25 do Cífera budú vedené v celej svojej trase v časovej polohe o 5 minút skôr – teda odchod bude už o 10:20.
- Spoj 46 s odchodom 22:11 z Cífera do Budmeríc bude z dôvodu prestupu z vlaku posunutý v celej trase o 2 minúty neskôr, teda odchod zo žel. st. Cífer sa posunie na 22:13. - Bude zavedený nový pár spojov na základe požiadaviek cestujúcich medzi Cíferom a Budmericami pre dopravu do zdravotníckych zariadení a z nich späť domov. Nový spoj bude cez pracovné dni vedený z Cífera do Budmeríc o 7:51 a následne z Budmeríc do Cífera pôjde v čase o 8:32.
- Spoj 48 z Cífera do Budmeríc, ktorý premával v čase o 8:26 bude vedený v celej trase o 40 minút neskôr – teda nový odchod z Cífera bude o 9:06. Uvedený spoj bude z Budmeríc o 9:25 pokračovať do Dolian na linke 559
Linka 666
Posledný večerný spoj vedený zo Senca, žel. st. o 20:30 do Trnavy bude z dôvodu súbehu s linkou Arrivy Trnava vedený v celej trase o 10 minút skôr a vynechá pri tom Hrnčiarovce nad Parnou. Odchod zo Senca, žel. st. tak bude o 20:20.
Linka 729
- Spoj 3 s odchodom 6:20 zo žel. st. v Senci do Tomášova bude na základe požiadaviek cestujúcich pre zabezpečenie prípoja v Tomášove vedený v celej trase o 5 minút skôr- teda odchod zo Senca bude o 6:15.
- Spoj 10 s odchodom z Tomášova o 6:56 do Senca bude z dôvodu meškaní a lepšieho načasovania príchodu do Senca pred začiatkom vyučovania vedený v celej trase o 5 minút skôr – teda odchod z Tomášova bude o 6:51, pričom bude aj zmenená jazdná doba.
Linka 102423
- Bude zavedený nový spoj (iba cez víkendy a sviatky) s odchodom 20:44 z Častej do Trnavy

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102