Rainbow Pride 2022

On Saturday 23 July 2022 from around 1 PM, the lines A, H, 1, 9, 42, 44, 47 and __80 will be diverted due to the event.

Historic lines A and H will not operate during the event. They will start operating after the event ends.

Line 1 will operate in both direction on the route Hlavná stanica – I. Karvaša – Blumentál – Vazovova – Krížna – Špitálska – Kamenné námestie – Jesenského – Nám. Ľ. Štúra – Šafárikovo námestie - Kamenné námestie – Špitálska – Krížna – Vazovova – Blumentál – I. Karvaša – Hlavná stanica.

Line 9, between the stops Krížna and Kráľovské údolie, will operate in both direction on the route through Špitálska, Kamenné námestie, Jesenského / Šafárikovo námestie and along the riverside.

Line 42, in the direction from Červený most to Cintorín Vrakuňa, will take the route through Pražská, Šancová, Trnavské mýto, Miletičova and Prievozská. There will be no change to its route in the direction to Červený most.

Line 44, in the direction from Búdkova to Koliba, will take the route through Palisády, Štefánikoa, Šancová and Karpatská. There will be no change to its route in the direction to Búdkova.

Line 47, in the direction from Červený most to Zimný štadión (Winter Stadium), will take the route through Palisády, Štefánikova, I. Karvaša, Americké námestie and Záhradnícka. There will be no change to its route in the direction to Červený most.

Line 80 will exceptionally terminate at the stop Námestie Slobody where the lines 31, 39 and 94 stop. It will start its route in its usual location.

The diversions on the listed lines will end depending on when the event finishes.