Kontakty

Infocentrum IDS BK

Všetky informácie týkajúce sa verejnej dopravy v IDS BK môžete získať v našom Infocentre.
Stránku prevádzkuje Bratislavská integrovaná doprava, a.s., koordinátor IDS BK.

Kontaktný formulár

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Korešpondenčná adresa: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

Pracovisko: Jankolova 6, 851 04 Bratislava