Devínska Nová Ves - zmeny liniek 20, 21, 23 a 29

Linka 20
  • Väčšina trasy linky zostáva zachovaná. Väčšina spojov však pôjde v trase Opletalova, VW5 - Podvornice. Na zastávku Tesco Lamač budú pokračovať iba vybrané spoje v intervale 30 minút.
  • Mimo špičky taktiež dôjde k posilneniu intervalu medzi Devínskou Novou Vsou a Podvornicami na 15 minút. Zároveň sa ruší zachádzka na zastávku Technické sklo. Náhradou je nová zachádzka na linke 23.
  • Vďaka týmto zmenám bude linka lepšie nadväzovať na električky. Nová trasa ponúka aj rýchlejšie spojenie Devínskej Novej Vsi s Dúbravkou.
Linka 21
  • Väčšina spojov linky 21 je v „starej“ časti DNV skrátená po zastávku Jána Jonáša, VW1. Na zastávku Volkswagen, VW2 budú premávať iba spoje v čase striedania pracovných zmien.
  • Dôjde tiež k zlepšeniu obslužnosti „starej“ časti Devínskej Novej Vsi vďaka presmerovaniu väčšiny spojov na konečnú Jána Jonáša, VW1 a posilneniu intervalu linky v sedle a cez víkendy na 15 minút.
  • Konečná zastávka Pri Sandbergu bude linkou obsluhovaná iba v špičkách pracovných dní v doterajšom režime – teda každým druhým spojom. Pre nízku vyťaženosť sa ruší u linky 21 zastávka Vápenka. Zastávka bude naďalej obsluhovaná linkou 20, na ktorú bude možné prestúpiť v Devínskej Novej Vsi alebo na zastávke T. P. Kolakoviča.
Linka 23
  • Všetky spoje obojsmerne vykonajú zachádzku na zastávku Technické sklo. Spoje v úseku Podvornice – Lamač budú premávať iba počas špičiek pracovných dní v režime školský rok. Tieto spoje budú po novom taktiež zachádzať na zastávku Segnáre v Lamači.
Linka 29
  • Zmena trasy linky sa nemení. Dôjde však ku zmenám intervalov linky s cieľom efektívnejšej premávky linky. Vybrané spoje vo večerných hodinách budú premávať iba v úseku Malá scéna – Riviéra, vďaka čomu bude zlepšený interval medzi spojmi.
  • Častejšie bude linka 29 premávať aj cez víkend, kedy je vyťažená návštevníkmi Devína.