Dúbravka - zmeny liniek 20, 23, 36, 123 a v novej trase linka 30

Linka 20
 • Väčšina trasy linky zostáva zachovaná. Väčšina spojov však pôjde v trase Opletalova, VW5 - Podvornice. Na zastávku Tesco Lamač budú pokračovať iba vybrané spoje v intervale 30 minút. Mimo špičky taktiež príde k posilneniu intervalu medzi Podvornicami a Devínskou Novou Vsou na 15 minút.
 • Zároveň sa ruší zachádzanie na zastávku Technické sklo. Náhradou je nová zachádzka na linke 23.
 • Vďaka týmto zmenám bude linka lepšie nadväzovať na električky. Nová trasa ponúka aj rýchlejšie spojenie Dúbravky s Devínskou Novou Vsou.
Linka 23
 • Všetky spoje obojsmerne zachádzajú na zastávku Technické sklo.
 • Spoje v úseku Podvornice – Lamač budú premávať iba počas špičiek pracovných dní v režime školský rok.
 • Tieto spoje budú po novom taktiež zachádzať na zastávku Segnáre v Lamači.
Linka 30
 • Linka dostáva úplne novú trasu: Podvornice – Nemocnica Bory – OC Bory – Lamač – Vrančovičova – Segnáre – Tesco Lamač – Patrónka.
 • V trase Podvornice – Lamač bude premávať v intervale 15 minút, čím zabezpečí obsluhu Nemocnice Bory aj s možnosťou prestupu z nosných liniek 4 a 21 na zastávkach Podvornice a OC Bory.
 • Linka svojou trasou v rôznych úsekoch nahrádza linky 23, 36 a 123, pričom oproti súčasným linkám 36 a 123 ponúkne častejšie spojenie Dúbravky a Borov. Zachádzka k Tescu Lamač je tiež náhradou za linku 63.
Linka 36
 • Linka bude síce skrátená, ale častejšie obslúži trasu medzi centrom Záhorskej Bystrice a časťou Strmé Vŕšky.
 • Pri ceste z Dúbravky do Záhorskej Bystrice je možné využiť linky 30 a 216  s prestupom na Boroch.
Linka 123
 • Linka bude zrušená a nahradená častejšie premávajúcou linkou 30.