Lamač - zmeny liniek 23, 30, 37, 63, 92, 123 a 130

Linka 23
 • Všetky spoje obojsmerne zachádzajú na zastávku Technické sklo, a to ako náhrada za linku 20.
 • Spoje v úseku Lamač – Podvornice budú premávať iba počas špičiek pracovných dní v režime školský rok. Tieto spoje budú po novom taktiež zachádzať na zastávku Segnáre.
Linka 30
 • Linka dostáva úplne novú trasu: Podvornice – Nemocnica Bory – OC Bory – Lamač – Vrančovičova – Segnáre – Tesco Lamač – Patrónka.
 •  Linka bude v trase Podvornice – Lamač premávať v intervale 15 minút, čím zabezpečí obsluhu Nemocnice Bory aj s možnosťou prestupu z nosných liniek 4 a 21 na zastávkach Podvornice a OC Bory.
 • Linka svojou trasou v rôznych úsekoch nahrádza linky 23, 36 a 123, pričom oproti súčasným linkám 36 a 123 ponúkne častejšie spojenie Borov a Dúbravky. Zachádzka k Tescu Lamač je tiež náhradou za linku 63.
 • V úseku Patrónka – Most SNP a čiastočnej aj v úseku Patrónka – Lamač je linka nahradená po novom nosnou linkou 37, ktorá ponúkne častejšie spojenie.
Linka 37
 • Z linky 37 sa stáva nosná linka s častejším intervalom, pribudnú jej zastávky: Pod násypom, Skerličova, Pridánky, Mokrohájska a Kráľovské údolie - ako náhrada za linku 30.
Linka 63
 • Ruší sa zachádzka linky na zastávku Tesco Lamač, vďaka čomu získa Lamač rýchlejšie spojenie so širším centrom mesta. Náhradou je linka 30 v novej trase. Medzi zastávkami Klientske centrum a Avion Shopping park je linka presmerovaná cez Trnavskú cestu, Martinský cintorín a Ivanskú cestu.
 • Počet spojov na linke sa zvýši, vďaka čomu získajú západné a východné časti mesta častejšie a sčasti aj expresné spojenie.
Linka 92
 • Linka zabezpečujúca spojenie z/na zmeny v Automobilovom závode Volkswagen bude medzi zastávkami Zoo a Stn. Lamač presmerovaná cez tunel Sitina, vďaka čomu zabezpečí rýchlejšie spojenie Petržalky s výrobným závodom.
Linka 123
 • Linka bude zrušená a nahradená častejšie premávajúcou linkou 30.
Linka 130
 • Linka bude zrušená a nahradená častejšie premávajúcou linkou 30. Plánované presmerovanie linky 30 cez ulicu Pod Zečákom sa uskutoční po dobudovaní dopravného značenia.