Ružinov - zmeny liniek 61, 63, 64, 74, 96 a 196

Linka 61
 • V súvislosti s prípravou prevádzky hybridných trolejbusov bude linka medzi zastávkami Klienstke centrum a Avion Shopping Park presmerovaná cez Trnávku. Autobusy (a neskôr ekologické trolejbusy) budú premávať častejšie - na linke dôjde k zlepšeniu intervalu.
 • V okolí letiska budú doplnené zastávky v blízkosti rastúcej obytnej štvrte do trasy linky – Fafruny a Pri letisku.
Linka 63
 • Ruší sa zachádzka linky na zastávku Tesco Lamač, náhradou je linka 30 v novej trase.
 • Medzi zastávkami Klientske centrum a Avion Shopping park je linka presmerovaná cez Trnavskú cestu, Martinský cintorín a Ivanskú cestu ako náhrada za linku 61.
 • Počet spojov na linke sa zvýši, vďaka čomu získajú východné a západné časti mesta častejšie a sčasti aj expresné spojenie.
Linka 64
 • Linka bude premávať z Valašskej po Trnavské mýto po súčasnej trase, ďalej na novú konečnú Jelačičova. V úseku Trnavské mýto – Trnávka bude nahradená častejšie premávajúcou linkou 61.
 • Vďaka presmerovaniu dôjde k zlepšeniu obsluhy okolia Jelačičovej a Žellovej ulice.
Linka 74
 • Linka bude nahradená linkami 70 a 61, ktoré obe budú mať posilnený interval. Budú teda oproti súčasnosti premávať častejšie.
Linka 96
 • Na linke dôjde ku skráteniu trasy. Novou konečnou pri ceste z Petržalky bude Avion Shopping Park. Úsek na letisko sa ruší z dôvodu jeho minimálnej vyťaženosti.
 • Linka oproti súčasnosti bude premávať častejšie. Najväčšie zlepšenie bude realizované v úseku Klientske centrum – Avion Shopping Park.
 • Záverečný úsek na letisko bude nahradený posilnenou linkou 61, na ktorú bude možné prestúpiť pri Avione.
Linka 196
 • Linka bude zlúčená s častejšie premávajúcou linkou 96.
 • Pri ceste do oblasti Stanice Nové Mesto je možné využiť linku 50, na ktorú je možné prestúpiť z linky 96 na zastávke Maximiliána Hella.