Záhorská Bystrica - zmeny liniek 36 a 37

Linka 36
  • Linka bude síce skrátená, ale častejšie obslúži trasu medzi centrom Záhorskej Bystrice a časťou Strmé Vŕšky.
  • Pri ceste z Dúbravky do Záhorskej Bystrice je možné využiť linky 30 a 216 s prestupom na Boroch.
Linka 37
  • Z linky 37 sa stáva nosná linka s častejším intervalom, pribudnú jej zastávky: Pod násypom, Skerličova, Pridánky, Mokrohájska a Kráľovské údolie - ako náhrada za linku 30.