Dopravný kalendár IDS BK

Dopravný kalendár určuje odchýlky v prevádzke v jednotlivých dňoch počas platnosti cestovných poriadkov (spravidla prázdninové alebo sviatočné dni) a zároveň určujte termíny, pri ktorých prichádza k pravidelným zmenám v plánovaní dopravnej obslužnosti (zmeny cestovných poriadkov).

Úprava prevádzky v jednotlivých dňoch

MHD - mestská hromadná doprava v Bratislave, PAD - prímestská autobusová doprava

Dátum
Upravený režim
Poznámka
24.12.2023
nedeľa
voľný deň (nedeľa)
skoršie ukončenie dennej prevádzky
v MHD a PAD skoršia prevádzka nočnej dopravy
25.12. - 26.12.2023
pondelok - utorok
voľný deň (nedeľa)
27.12. - 29.12.2023
streda - piatok
pracovný deň – školské prázdniny
31.12.2023
nedeľa
voľný deň (nedeľa)
skoršie ukončenie dennej prevádzky (okrem MHD)
v PAD skoršia prevádzka nočnej dopravy
1.1.2024
pondelok
voľný deň (nedeľa)
2.1. - 5.1.2024
utorok – piatok
pracovný deň – školské prázdniny
6.1.2024
sobota
voľný deň (sobota)
linka 901 premáva v režime nedeľa
4.3. - 8.3.2024
pondelok – piatok
pracovný deň – školské prázdniny
28.3.2024
utorok
pracovný deň – školské prázdniny
29.3.2024
piatok
voľný deň (sobota)
1.4.2024
pondelok
voľný deň (nedeľa)
2.4.2024
utorok
pracovný deň – školské prázdniny
1.5.2024
streda
voľný deň (nedeľa)
8.5.2024
streda
voľný deň (sobota)
1.7. - 30.8.2024
pondelok - piatok
pracovný deň – školské prázdniny
5.7.2024
piatok
voľný deň (sobota)
29.8.2024
štvrtok
voľný deň (nedeľa)
30.10. - 31.10.2024
streda – štvrtok
pracovný deň – školské prázdniny
1.11.2024
piatok
voľný deň (sobota)
linka 901 premáva v režime nedeľa

Nočné linky PAD 299, 598, 599, 699, 798 a 799 premávajú v režime voľný deň (sobota) a nepremávajú v režime voľný deň (nedeľa).


Termíny plánovaných zmien cestovných poriadkov

MHD - mestská hromadná doprava v Bratislave, PAD - prímestská autobusová doprava, ŽD - železničná doprava

Dátum
Zmena cestovných poriadkov v
Poznámka
10.12.2023
ŽD, MHD, PAD
celoštátna zmena cestovných poriadkov
3.3.2024
ŽD, PAD
1. zmena grafikonu vlakovej dopravy
30.3.2024
MHD
letný režim MHD
9.6.2024
ŽD
2. zmena grafikonu vlakovej dopravy
1.7.2024
MHD, PAD
začiatok letných prázdnin
2.9.2024
MHD, PAD
začiatok školského roka
28.10.2024
MHD
zimný režim MHD
15.12.2024
ŽD, MHD, PAD
celoštátna zmena cestovných poriadkov
Pripomienky k cestovným poriadkom PAD je možné posielať do 30.4.2024 (pre termín zmien od 1.7.2024) a do 30.9.2024 (pre termín zmien od 15.12.2024). Cestovné poriadky MHD v Bratislave sú menené priebežne v častejších termínoch. Pripomienky ku grafikonu vlakovej dopravy sa zbierajú spravidla raz ročne, a to v mesiacoch jún a júl po zverejnení rámcového návrhu.