Garancia nadväzností

Garancia nadväzností určuje čakacie časy jednotlivých spojov s ohľadom na technologické možnosti.

Garancia nadväzností je základom pre operatívne riadenie Centrálnym dispečingom organizátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

Infocentrum IDS BK
Na infolinke IDS BK vám poradia ohľadom dopravnej obslužnosti a iných otázkach (tarifné a pod.).

Prevádzka denne 8:00 - 18:00.
Dopravný dispečing
Centrálny dispečing IDS BK vám vie pomôcť pri plánovaní svojej cesty a pozdržaní spojov v závislosti od technologických možností.

Prevádzka nonstop.