Posilová doprava

Linka Logo 131

V nedele a vo voľné dni pred pracovnými dňami v období výučby na vysokých školách premáva posilová linka Logo 131 z Hlavnej stanice do Mlynskej doliny (zastávka Cintorín Slávičie). Spoje zastavujú aj na zastávke Lanfranconi a premávajú v čase približne od 16:00 do 23:00. Odchody z Hlavnej stanice sú operatívne po príchode diaľkových vlakov.

Linka Logo 184

V pracovných dňoch v období výučby na vysokých školách premáva posilová linka Logo 184 medzi internátom Horský park (zastávka Hroboňova resp. Prokopa Veľkého) a Ekonomickou univerzitou. Spoje premávajú v časových polohách prispôsobených vyučovaniu na Ekonomickej univerzite.

Pre usporiadateľov a návštevníkov

Ak viete o podujatí, pri ktorom by bolo vhodné viesť posilovú dopravu, dajte nám tip! Napíšte nám názov podujatia, termín konania, typ podujatia a kontakt na usporiadateľa.

Infocentrum IDS BK
Na infolinke IDS BK vám poradia ohľadom dopravnej obslužnosti a plánovaných posilových dopravách.

Prevádzka denne 8:00 - 18:00.
Odd. dopr. plánovania
Oddelenie dopravného plánovania vám vie poskytnúť informácie ohľadom možností realizácie posilovej dopravy.