Posilová doprava

Linka Logo 131

V nedele a vo voľné dni pred pracovnými dňami v období výučby na vysokých školách premáva posilová linka Logo 131 z Hlavnej stanice do Mlynskej doliny (zastávka Cintorín Slávičie). Spoje zastavujú aj na zastávke Lanfranconi a premávajú v čase približne od 16:00 do 23:00. Odchody z Hlavnej stanice sú operatívne po príchode diaľkových vlakov.

Linka Logo X31

Počas pracovných dní v období výučby na vysokých školách premáva posilová linka Logo X31 z Mlynskej doliny (zastávka Cintorín Slávičie) po trase linky Logo 31 po zastávku Blumentál a ďalej po Trnavské mýto.

Pre usporiadateľov a návštevníkov

Ak viete o podujatí, pri ktorom by bolo vhodné viesť posilovú dopravu, dajte nám tip! Napíšte nám názov podujatia, termín konania, typ podujatia a kontakt na usporiadateľa.

Infocentrum IDS BK
Na infolinke IDS BK vám poradia ohľadom dopravnej obslužnosti a plánovaných posilových dopravách.

Prevádzka denne 8:00 - 18:00.
Odd. dopr. plánovania
Oddelenie dopravného plánovania vám vie poskytnúť informácie ohľadom možností realizácie posilovej dopravy.