Nové cestovné poriadky platné od 11.12.2022

Najväčšou zmenou v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji je tzv. "Reformný grafikon vlakovej dopravy 2022/2023", ktorý ovplyvnil vo veľkej miere aj regionálnu autobusovú dopravu.

Na linkách S50, S60 a S70 je zavedený pravidelný 30-minútový interval v špičke pracovných dní a 60-minútový interval v sedle pracovných dní a počas voľných dní. Linka S20 má cestovný poriadok pripravený na modernizáciu železničnej trate Bratislava - Devínska Nová Ves - Malacky - Kúty. Linka S55 premáva s novou trasou Bratislava-Petržalka - Pezinok s hodinovým intervalom v špičke pracovných dní. Linka S65 je zrušená. Novinkou je tiež zavedenie expresných liniek R20, R50, R60 a R70 a zaradenie rýchlikov Bratislava - Trenčín - Žilina do IDS BK.

V regionálnej autobusovej doprave sú zmeny na takmer všetkých linkách, najviac zmien je v súvislosti s novým grafikonom vlakovej dopravy. Menia sa odchody na takmer všetkých linkách nadväzných na vlaky. Samostatnou kapitolou sú zásadné úpravy na linkách v úseku Bratislava - Rovinka - Dunajská Lužná, kde prichádza k výraznému posilneniu v poobednej špičke na linkách 725, 727 a 737. Zavádzajú sa nové linky 622 (spájajúca zastávku Bratislava, Bajkalská s novou časťou Bernolákova) a 648 (spoje spájajúce Senec so Zlatými Klasmi cez Kráľovú pri Senci). Pridávajú sa viaceré zastávky a úpravou prešli aj regionálne nočné linky.

V MHD Bratislava prichádza k úpravám na nočných linkách a premenovaniu troch zastávok.

Nové cestovné poriadky si môžete pozrieť TU.

Železničná doprava

 • zavedené nové expresné R-kové linky, ktoré budú zahŕňať vybrané expresné vlaky a zároveň príde k zaradeniu viacerých rýchlikov do IDS BK (presný zoznam TU)
 • na S-kových linkách ostávajú vedené vlaky kategórie Os
 • redukcia vlakov smerujúcich na ŽST Bratislava-Nové Mesto a ŽST Bratislava-Petržalka
 • posilnená premávka počas voľných dní na 60-minútový interval na linkách S20 a S60
 • v ŽST Šenkvice, Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo už nebudú stať vlaky vyšších kategórií ako Os
 • na všetkých linkách obmedzená premávka 24.12. a 31.12. v podvečerných a večerných hodinách a 25.12. a 1.1. v ranných hodinách (viac info TU)
 • R20 Bratislava hl. st. – Devínska Nová Ves

 • nová expresná linka
 • vlaky kategórie REX premávajúce v úseku Bratislava hl. st. – Devínska Nová Ves
 • R50 Bratislava hl. st. – Pezinok – Trnava

 • nová expresná linka
 • vlaky kategórie R premávajúce v úseku Bratislava hl. st. – Pezinok – Trnava
 • R60 Bratislava hl. st. – Senec – Galanta

 • nová expresná linka
 • vlaky kategórie REX premávajúce v úseku Bratislava hl. st. – Galanta
 • R 870 Galanta 6:33 – Senec 6:47 – Bratislava hl. st. 7:08
 • R70 Bratislava hl. st. – Kvetoslavov

 • nová expresná linka
 • vlaky kategórie REX premávajúce v úseku Bratislava hl. st. - Kvetoslavov
 • S8 Bratislava-Petržalka – Rusovce

 • bez zmeny
 • S20 Bratislava hl. st. – Malacky – Kúty

 • komplexný posun časových polôh všetkých vlakov
 • premávať bude v 60-minútovom intervale počas voľných dní v úseku Bratislava hl. st. – Malacky
 • S50 Bratislava hl. st. – Pezinok – Trnava

 • komplexný posun časových polôh všetkých vlakov
 • premávať bude v 30-minútovom intervale počas špičky a v 60-minútovom intervale v ostatnom období v celom úseku
 • S55 Bratislava-Petržalka – Bratislava-Nové Mesto – Pezinok

 • linka bude predĺžená už zo ŽST Bratislava-Petržalka a bude premávať len po ŽST Pezinok
 • premávať bude iba v čase špičky, a to v 60-minútovom intervale
 • S60 Bratislava hl. st. – Senec – Galanta

 • premávať bude v čase špičky v 30-minútovom intervale a počas voľných dní v 60-minútovom intervale
 • S65 Bratislava-Nové Mesto – Senec

 • linka je zrušená
 • S70 Bratislava hl. st. – Kvetoslavov

 • posun časových polôh vybraných vlakov
 • Regionálna autobusová doprava

 • cestovné poriadky sú prispôsobené novému Grafikonu vlakovej dopravy 2022/2023 (GVD)
 • posilnenie liniek na viacerých úsekoch a optimalizácia premávky na viacerých linkách
 • zavedenie liniek 622 a 648
 • pridané a premenované zastávky v Bratislave aj regióne
 • úprava obsluhy 24.12. a 31.12. vo večerných hodinách (viac info TU)
 • Región Malacky

 • všetky linky budú v smere Bratislava, AS zastavovať aj na zastávke Bratislava, Krížna
 • komplexná zmena cestovných poriadkov na linkách 225, 235, 239, 240, 249, 250, 259, 260, 265, 275 a 277 najmä z dôvodu zmeny GVD
 • čiastková zmena cestovných poriadkov na linkách 205, 209, 215, 216, 219, 245, 246, 251, 269, 289 a 299
 • nové školské spoje na linkách 250 a 289
 • viac priamych pokračujúcich spojov medzi linkami 240 a 250
 • viac priamych spojov Malacky – Malé Leváre (linka 265) a Malacky – Plavecký Štvrtok – Láb (linka 239)
 • Región Pezinok

 • komplexná zmena cestovných poriadkov na linkách 510, 520, 521, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 539, 540, 545, 550 a 565 najmä z dôvodu zmeny GVD
 • čiastková zmena cestovných poriadkov na linkách 506, 515, 551, 555, 628, 598 a 599
 • nové školské spoje na linkách 525 a 527
 • predĺženie premávky linky 529 v podvečerných a večerných hodinách
 • zmena trasovania linky 539 v Senci
 • zavedenie pokračujúcich spojov Šenkvice – Modra – Zochova chata počas voľných dní (linky 539 a 540)
 • predĺženie vybraných spojov liniek 525 a 527 na Pažítkovú a z Bajkalskej v Bratislave
 • Región Senec

 • komplexná zmena cestovných poriadkov na linkách 620, 640, 645, 657, 658, 659, 666 a 729 najmä z dôvodu zmeny GVD
 • čiastková zmena cestovných poriadkov na linkách 605, 610, 630, 632 a 699
 • linky 610, 620 a 630 budú na zastávke Bratislava, Bajkalská odchádzať z nástupištia O (schéma Bajkalskej TU)
 • linka 620 bude v poobednej špičke premávať v celom úseku Bratislava – Tureň – Senec ako priame spoje
 • nová linka 622 s trasou Bratislava, Bajkalská – Bernolákovo, Moravská premávajúca po Trnavskej a Rožňavskej ul.
 • všetky spoje linky 630 budú premávať do Senca a zastávky Bernolákovo, Hlboká a Bernolákovo, Kaštieľ nebudú obsluhované
 • na linke 640 príde k optimalizácií výkonov (priame spoje Senec – Veľký Grob – Báhoň ostanú zachované v špičke)
 • na linkách 645 a 666 príde k výmene časových polôh spojov v smere do Senca a linka 666 už nebude premávať cez Čataj
 • nové školské spoje na linkách 610, 658 a 659
 • linka 699 bude obojsmerne premávať cez Veľký Biel
 • Región Šamorín

 • všetky prechádzajúce denné linky budú obojsmerne zastavovať aj na zastávke Bratislava, Slovnaftská (linky 715, 725, 727 a 737)
 • komplexná zmena cestovných poriadkov na linkách 649, 725, 727 a 737
 • čiastková zmena cestovných poriadkov na linkách 715, 720, 740, 798 a 799
 • nová školská linka 648 s trasou Senec, Aut. stanica – Zlaté Klasy, Centrum premávajúca cez Kráľovú pri Senci
 • nové školské spoje na linke 649, ktorá zároveň už nebude premávať cez Kráľovú pri Senci a miestnu časť Bodoház
 • na linkách 725, 727 a 737 príde k zahusteniu spojov v poobednej špičke (linka 725 bude premávať v 30-minútovom intervale namiesto súčasného 60-minútového intervalu, linka 727 bude premávať v pravidelnom 30-minútovom intervale, linka 737 bude premávať v 15-minútovom intervale počas školského roka namiesto súčasného 20-minútového intervalu)
 • linka 799 bude v smere do Šamorína premávať cez Miloslavov
 • Cezhraničná linka 901 (POZOR! Zmena cestovného poriadku až od 18.12.2022!)

 • úprava jazdných dôb v oboch smeroch
 • prvý ranný pár spojov 1 (Bratislava, Most SNP 5:20 – Hainburg/Donau, Pfaffenbergweg 5:42) a 2 (Hainburg/Donau, Pfaffenbergweg 5:44 – Bratislava, Most SNP 6:06) bude premávať aj počas soboty
 • Kompletné zmeny v regionálnej autobusovej doprave si môžete pozrieť TU.

  Mestská hromadná doprava v Bratislave

 • na linke 27 príde k úprave odchodov z dôvodu zmeny jazdnej doby
 • na linke N37 nebude spoj zo Záhorskej Bystrice o 23:07 zachádzať ku Depu Hroboňova, náhradou je spoj linky 41
 • linka N70 bude obsluhovať aj zastávku Pod gaštanmi
 • Zmena názvov zastávok

  Pôvodný názov zastávky
  Nový názov zastávky od 12.11.2022
  Aupark / Bratislava, Aupark
  OC Einsteinova / Bratislava, OC Einsteinova*
  Aupark / Bratislava, Aupark
  Pri sade / Bratislava, Pri sade*
  Kopčany, sídlisko**
  Bratská
  Sady
  Ovocná
  Dunajská Lužná, Jánošíková,cint.
  Dunajská Lužná, Orechová
  Dunajská Lužná, Jánošíková,kostol
  Dunajská Lužná, Mariánska
  Dunajská Lužná, Nová Lipnica,cint.
  Dunajská Lužná, Stromová
  Dunajská Lužná, Nová Lipnica,zvonica
  Dunajská Lužná, Zvonica
  Dunajská Lužná, Nové Košariská
  Dunajská Lužná, Košariská
  Dunajská Lužná, Zdravotné stredisko
  Dunajská Lužná, Zdrav. centrum
  Kalinkovo, IMOS
  Kalinkovo, Nové Kalinkovo
  Kalinkovo, OcÚ
  Kalinkovo, Námestie
  Senec, dvor ŠM
  Senec, Dolný majer
  Senec, u Glasu
  Senec, Červený majer
  Šamorín, MsKS
  Šamorín, Kultúrne stredisko
  Šamorín, ZŠ
  Šamorín, ZŠ Mateja Bela

  * OC Einsteinova súčasné nástupištia A a B pred obchodným centrom, Pri sade súčasné nástupištia C a D na nadjazde

  ** súčasné nástupištia A a B (na nadjazde, ktoré obsluhuje linka 99)