ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV od 10. decembra 2023

Od 10.12.2023 v súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov príde ku zmenám aj v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. V rámci železničnej dopravy nastanú veľké zmeny na linkách S8, S20, S70 a R70 a pribudne nový dopravca v rámci IDS BK. V rámci regionálnej autobusovej dopravy príde k skráteniu intervalov na nosných linkách, zavedeniu 15-minútového intervalu medzi Bratislavou a Stupavou doobeda medzi rannou a poobednou prepravnou špičkou pracovných dní, zavedeniu viacerých nových zastávok ale aj k zrušeniu dvoch liniek.

Zmeny v železničnej doprave

 • Na linke S8 príde k výraznému posilneniu prevádzky, celotýždenne bude zavedený interval 120 minút so zahustením v čase špičky na 60 minút. Zároveň príde k predĺženiu vybraných vlakov až do ŽST Bratislava-Nové Mesto.
 • Na linke S20 príde ku komplexnej zmene grafikonu v súvislosti s pripravovanou modernizáciou trate 110. Interval počas špičky bude predĺžený na 60 minút a v smere na Bratislavu bude výrazne nepravidelný. Všetky vlaky budú predĺžené celotýždenne až po Kúty. V priebehu roku 2024 sa predpokladajú ďalšie zmeny grafikonu.
 • Na linkách S70 a R70 príde ku komplexnej zmene grafikonu v súvislosti s nástupom nového dopravcu Leo Express, ktorý bude naďalej súčasťou IDS BK v úseku Bratislava – Kvetoslavov. Celkovo príde k navýšeniu počtu vlakov a skráteniu intervalu medzi nimi.
 • Na linkách S50, S55, S60, S65, R20, R50 a R60 príde len k drobným časovým posunom.
 • Na linkách S50 a S60 sú zavedené vybrané nové vlaky, ktoré ale budú premávať odo dňa vyhlásenia. V prípade zavedenia týchto vlakov by bol interval v doobednom sedle skrátený na 30 minút.

Zmeny v regionálnej autobusovej doprave

Podrobný popis zmien cestovných poriadkov po linkách je možné si pozrieť na tomto linku.

Región Malacky

 • komplexné zmeny cestovných poriadkov na linkách 219, 239, 245 a 265
 • čiastkové zmeny cestovných poriadkov na linkách 205, 209, 216, 235, 240, 246, 250, 251, 259, 260, 269 a 299
 • všetky spoje končiace na autobusovej stanici v Bratislave nebudú premávať na výstupnú zastávku v podzemí autobusovej stanice. Namiesto toho budú zastavovať na novozriadenej výstupnej zastávke Autobusová stanica na ulici Mlynské nivy
 • zmena časových polôh v sedle a počas voľných dní na linkách 249, 275, 277 a 289 z dôvodu zmeny GVD
 • linky 215, 216, 219, 245, 250, 251, 269 a 299 budú zastavovať aj na zastávke Bratislava, Záhumenská
 • linka 225 bude z dôvodu slabej vyťaženosti zrušená, náhradou je posilnená linka 250
 • zavedenie celodenného 15-minútového intervalu medzi Bratislavou a Stupavou počas pracovných dní
 • zavedenie celotýždenného intervalu 60 minút na linke 245, zvýšenie počtu spojov obsluhujúcich zastávku Lozorno, P3 Logistic Park, presmerovanie všetkých spojov cez Lozorno, Obecný úrad a pridanie zachádzky do obce Plavecký Štvrtok na vybraných spojoch v čase mimo prepravnej špičky
 • na linke 219 príde k skráteniu väčšiny spojov v okrajových častiach pracovných dní a počas voľných dní na úsek Stupava – Borinka a späť
 • na linke 250 budú v rannej špičke zavedené nové expresné spoje, ktoré budú v úseku Vysoká pri Morave - Bratislava, Patrónka premávať po diaľnici D2

Región Pezinok

 • čiastkové zmeny cestovných poriadkov na linkách 506, 510, 520, 521, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 539, 540, 545, 550, 555, 565
 • linky 525, 527 a 598 budú zastavovať aj na zastávkach Bratislava, Depo Trnávka a Bratislava, OC Rožňavská,
 • linky 527 a 528 budú zastavovať aj na Pezinok, Jesenského
 • nočné linky 598 a 599 budú v smere do Bratislavy končiť na zastávke Kollárovo nám.
 • skrátenie spojov na linke 528 mimo špičky na úsek Pezinok – Bernolákovo, Žel. stanica
 • skrátenie spojov na linke 565 mimo špičky na úsek Cífer – Pezinok
 • zavedenie celotýždenného maximálneho intervalu 60 minút na linke 540
 • premenovanie zastávky Trnava, Hospodárska čerp.st. na Trnava, Hospodárska Zelený kríčok

Región Senec

 • čiastkové zmeny cestovných poriadkoch na linkách 605, 609, 610, 620, 622, 630, 632, 640, 645, 657, 658, 659, 699, 729 a 798
 • linky 605, 609, 622 a 699 budú zastavovať aj na zastávkach Bratislava, Depo Trnávka a Bratislava, OC Rožňavská
 • nočná linka 699 bude v smere do Bratislavy končiť na zastávke Kollárovo nám.
 • zmena trasovania na linke 640 v Báhoni (zastávky Škola a Starý Cintorín budú obsluhované len vybranými spojmi)
 • zmena trasovania na linke 666 v Senci (linka bude začínať na Žel. stanici a na Aut. stanicu bude zachádzať)

Región Šamorín

 • čiastkové zmeny cestovných poriadkov na linkách 648, 649, 720, 725, 727, 737, 740 a 799
 • zrušenie linky 715 (spoje budú presunuté na linku 725 a v smere do Bratislavy predĺžené zo zastávky Dunajská Lužná, Stromová)
 • zrušenie obsluhy zastávky Rovinka, City Park linkou 725
 • v smere z Bratislavy do Rovinky zahustenie spojov medzi 20:00 a 21:00
 • posilnenie spojov na linkách 720 a 740 v poobednej špičke z Bratislavy v smere na Tomášov
 • spoje linky 798 budú obsluhovať Zálesie aj v smere do Bratislavy
 • spoje linky 799 budú obsluhovať Miloslavov aj v smere do Bratislavy
 • nočné linky 798 a 799 bude v smere do Bratislavy končiť na zastávke Kollárovo nám.

  Zmeny v mestskej hromadnej doprave

  Linka 36 bude predĺžená zo Záhorskej Bystrice až do OC Bory

  Premávať bude po novom po trase Strmé Vršky – Záhorská Bystrica (Krče – Záhorská – Krče) – Hodonínska – OC Bory a späť, so zastavovaním na všetkých zastávkach po trase.

  - v rannej špičke budú vybrané spoje pokračovať z OC Bory ako školská linka 16 po trase Agátová – Saratovská – Repašského – Žatevná.

  - v popoludňajšej špičke vybrané spoje začnú zo Žatevnej ako školská linka 16, od OC Bory budú pokračovať ako linka 36 ďalej do Záhorskej Bystrice a na Strmé Vršky.