ZMENY V REGIONÁLNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE od 4. septembra 2023

Zmeny sú na linkách v regiónoch Pezinok, Senec a Šamorín. V regióne Záhorie ostávajú cestovné poriadky bez zmeny.

Aktuálne zmeny cestovných poriadkov vychádzajú z dlhodobých štatistík o využívaní jednotlivých spojov, ale aj z požiadaviek cestujúcich a samospráv. Pre zlepšenie obslužnosti sa zavádzajú dve nové linky, pribudne aj obsluha novej zastávky. Niektoré linky budú skrátené či presmerované, dlhodobo minimálne obsadené spoje budú zrušené. Vyťažené linky a smery budú posilnené. Vybrané linky budú končiť v prestupnom uzle Bratislava, Bajkalská, zastávka Bratislava, Astronomická sa stáva výhodným prestupným uzlom,

Podrobné zmeny v jednotlivých regiónoch:

Región Pezinok

Vybrané spoje liniek 525 a 628 budú zastavovať na novej zastávke Chorvátsky Grob, Obchodná (medzi zastávkami Chorvátsky Grob, Triangel a Chorvátsky Grob,Lúčna)                                                                          

Linka 506 Bratislava - Pezinok - Modra - Doľany - Horné Orešany

•    končí výluka medzi Doľanmi a Dolnými Orešanmi, v tomto úseku sa linka vracia na svoju trasu

•    začína výluka Dolné Orešany - Horné Orešany. Medzi zastávkami Dolné Orešany, Obec a Horné Orešany, Most bude premávať po obchádzkovej trase bez zastavenia. Zrušené budú zastávky Dolné Orešany, Vinohrady až Horné Orešany, Potraviny.

Linka 510 Bratislava - Svätý Jur

•    všetky poobedné spoje budú v oboch smeroch obsluhovať zastávky vo Svätom Jure v rovnakom poradí ako ráno, t. j. Krajinská - Kačačnice - Námestie - Krajinská

•    všetky poobedné spoje budú vedené iba počas pracovných dní školského roka (nebudú už vedené cez prázdniny)

•    spoj o 7:51 zo Svätého Jura do Bratislavy bude vedený aj počas pracovných dní školských prázdnin

Linka 520 Bratislava - Svätý Jur – Pezinok

•    skrátenie všetkých spojov na úsek Pezinok, Nemocnica – Bratislava, Bajkalská (nástupište M)

•    posun odchodu spoja o 6:52 z Pezinka na zastávku Bratislava, Bajkalská na 6:55

Linka 525 Bratislava - Bratislava-Čierna Voda - Chorvátsky Grob

•    v čase od 8:30 do 21:30 budú všetky spoje obsluhovať zastávku Chorvátsky Grob, Obchodná

Linka 528 Bratislava – Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob – Pezinok

•    zmena jazdnej doby

•    zrušenie obsluhy zastávky Bernolákovo, Hlavná

•    zavedenie obsluhy zastávky Bernolákovo, Žel. stanica

Linka 531 Bratislava – Svätý Jur – Limbach

•    spoje o 14:17, 15:17, 16:17, 17:17 a 18:17 z Bratislavy do Limbachu budú počas pracovných dní školských prázdnin premávať medzi zastávkami Svätý Jur, Krajinská a Svätý Jur, Trenčanka cez zastávky Svätý Jur, Námestie a Svätý Jur, Kačačnice

Linka 539 Senec- Blatné - Šenkvice - Modra - Dubová - Častá

•    nový spoj o 4:20 zo Šenkvíc do Modry počas voľných dní ako pokračovanie linky 545

•    zrušenie spoja o 5:00 zo Šenkvíc do Modry vedeného počas voľných dní

Linka 540 Bratislava – Svätý Jur – Pezinok – Modra – Zochova chata

•    spoj o 14:56 z Bratislavy do Modry bude premávať aj cez pracovné dni školských prázdnin

Linka 545 Pezinok - Šenkvice - Vištuk - Budmerice - Doľany

•  spoj o 4:11 z Vištuku do Šenkvíc vedený počas voľných dní bude pokračovať na linke 539 do Modry

•    zrušenie spoja o 4:29 zo Šenkvíc do Vištuku vedeného počas voľných dní

•    zrušenie spoja o 4:41 z Vištuku do Šenkvíc vedeného počas voľných dní

Linka 565 Bratislava – Svätý Jur – Pezinok – Modra – Budmerice - Cífer

•    zrušenie spoja o 4:17 z Budmeríc do Cífera vedeného počas voľných dní

•    zrušenie spoja o 17:19 z Budmeríc do Cífera vedeného počas voľných dní

Linka 598 Bratislava – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob

•    zmena nástupišťa na zastávke Bratislava, Bajkalská v smere do Slovenského Grobu z B na I

Linka 628 Chorvátsky Grob – Bernolákovo

•    zrušenie obsluhy zastávky Bernolákovo, Hlavná

•    všetky poobedné spoje budú obsluhovať zastávku Chorvátsky Grob, Obchodná

Región Senec

Zavádza sa zastavovania liniek 630, 699 na zastávke Bernolákovo, Dukelská v oboch smeroch. Zrušená bude obsluha zastávky Bernolákovo, Poštová v oboch smeroch. Expresné linky budú z dôvodu spresnenia dopravy jazdiť po zastávku Bratislava, Bajkalská. Bežné linky budú naďalej končiť na zastávke Bratislava, AS.

Linka 605 Bratislava – Senec (expresná linka)

•    skrátenie všetkých spojov na úsek Bratislava, Bajkalská – Senec, Aut. stanica

•    zmena nástupišťa na zastávke Bratislava, Bajkalská v smere do Senca z B na I

•    zmena nástupišťa na zastávke Bratislava, Bajkalská v smere do Bratislavy z D na E

•    skrátenie jazdnej doby v oboch smeroch

•    spoj o 6:00 z Bratislava, Bajkalská do Senca bude vedený aj počas pracovných dní školských prázdnin, kedy nebude pokračovať ako linka 645 až do Čataja

•    spoj o 16:00 z Bratislava, Bajkalská do Senca nebude pokračovať ako linka 645 do Čataja, zároveň bude vedený aj počas pracovných dní školských prázdnin

•    spoj o 18:00 z Bratislava, Bajkalská do Senca bude pokračovať ako linka 659 do Jelky

•    spoj o 18:30 z Bratislava, Bajkalská do Senca nebude vedený počas pracovných dní školských prázdnin

•    zrušenie spoja o 17:27 zo Senca do Bratislavy

•    nový spoj o 5:00 z Bratislava, Bajkalská do Senca počas pracovných dní školského roka

Linka 609 Bratislava – Kráľová pri Senci – Hrubá Borša – Jánovce – Veľké Úľany – Jelka (expresná linka)

•    skrátenie všetkých spojov na úsek Bratislava, Bajkalská – Jelka, Dunajská

•    zmena nástupišťa na zastávke Bratislava, Bajkalská v smere do Jelky z B na I

•    zmena nástupišťa na zastávke Bratislava, Bajkalská v smere do Bratislavy z D na E

•    skrátenie jazdnej doby v oboch smeroch

•    zrušenie posledného páru spojov (16:26 z Jelky do Bratislavy a 17:45 z Bratislavy do Jelky)

Linka 610 Bratislava – Ivanka pri Dunaji – Zálesie – Malinovo

•    spoj o 13:28 zo zastávky Bratislava, Zlaté Piesky do Malinova bude skrátený od zastávky Ivanka pri Dunaji, Štefánikova

Linka 622 Bratislava – Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo

•    zmena nástupišťa na zastávke Bratislava, Bajkalská v smere do Bernolákova z Q na I

•    zmena výstupišťa na zastávke Bratislava, Bajkalská v smere z Bernolákova z Q na E

•    skrátenie jazdnej doby v smere do Bratislavy

•    posun odchodu spoja o 6:07 z Bratislavy do Bernolákova na 6:12

•    posun odchodu spoja o 6:42 z Bernolákova do Bratislavy na 6:47, zároveň tento spoj nebude zachádzať cez zastávky Bernolákovo, Hlavná; Bernolákovo, Školská a Bernolákovo, Dukelská

Linka 630 Bratislava – Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo – Senec

•    zrušenie obsluhy zastávky Bernolákovo, Poštová v oboch smeroch

•    zavedenie obsluhy zastávky Bernolákovo, Dukelská v oboch smeroch

Linka 632 Bratislava – Bernolákovo – Veľký Biel – Senec

•    nový spoj o 16:50 zo Senca do Bratislavy premávajúci počas pracovných dní školského roka

Linka 645 Senec – Blatné – Kaplna – Igram – Čataj

•    spoj o 5:02 z Čataja do Senca nebude vedený cez pracovné dni školských prázdnin

•    spoj o 7:02 z Čataja do Senca nebude vedený cez pracovné dni školských prázdnin

•    spoj o 6:37 zo Senca do Čataja nebude vedený cez pracovné dni školských prázdnin

•    posun odchodu spoja o 14:37 zo Senca do Čataja na 14:32

•    posun odchodu spoja o 15:37 zo Senca do Čataja na 15:32

•    zrušenie spoja o 16:37 zo Senca do Čataja

•    zrušenie spoja o 16:02 z Čataja do Senca

•    zrušenie spoja o 22:37 zo Senca do Čataja

Linka 658 Senec – Kráľová pri Senci – Hrubá Borša – Jelka – Veľké Úľany

•    zrušenie obsluhy zastávky Jelka, Kaštieľ

•    zrušenie spoja o 5:07 zo Senca do Jelky

•    zrušenie spoja o 4:10 z Veľkých Úľan do Senca

•    spoj o 14:10 z Veľkých Úľan do Senca bude premávať až od zastávky Jelka, Dunajská

•    spoje zo Senca o 18:07 a 19:07 budú skrátené po Jelku

•    zrušenie spoja o 10:07 z Veľkých Úľan, Školská do Veľkých Úľan, Nové Osady

•    zrušenie spoja o 10:36 z Veľkých Úľan, Nové Osady do Veľkých Úľan, Školská

•    posun odchodu spoja o 14:07 z Veľkých Úľan, Školská do Veľkých Úľan, Nové Osady na 14:12

•    posun odchodu spoja o 17:07 z Veľkých Úľan, Školská do Veľkých Úľan, Nové Osady na 17:12

•    posun odchodu spoja o 17:21 z Veľkých Úľan, Nové Osady do Veľkých Úľan, Školská na 17:36 počas pracovných aj voľných dní

•    posun odchodu spoja o 12:07 z Veľkých Úľan, Školská do Veľkých Úľan, Nové Osady na 12:12 počas voľných dní

•    posun odchodu spoja o 17:07 z Veľkých Úľan, Školská do Veľkých Úľan, Nové Osady na 17:12 počas voľných dní

Linka 699 Bratislava – Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo – Senec

•    zmena nástupišťa na zastávke Bratislava, Bajkalská v smere do Senca z B na I

•    zrušenie obsluhy zastávky Bernolákovo, Poštová v oboch smeroch

•    zavedenie obsluhy zastávky Bernolákovo, Dukelská v oboch smeroch

Linka 711 Bratislava – Most pri Bratislave – Malinovo – Zálesie – Ivanka pri Dunaji

•    nová linka Bratislava, Bodvianska – Bratislava, MiÚ Vrakuňa – Most pri Bratislave – Malinovo (aj Tri vody) – Zálesie – Ivanka pri Dunaji, Palárikova

•    linka je určená najmä pre dochádzanie žiakov do ZŠ na Železničnej a Žitavskej ulici

•    spoj o 6:45 z Ivanky pri Dunaji na zastávku Bratislava, Bodvianska počas pracovných dní školského roka

•    spoj o 14:30 z Bratislava, Bodvianska do Ivanky pri Dunaji počas pracovných dní školského roka

Región Šamorín

Zavádza sa obsluha zastávky Bratislava, Astronomická linkami 710 a 730 v oboch smeroch. Zavádza sa tiež obsluha zastávky Bratislava, Šípová linkami 710 a 730 v oboch smeroch.

Linka 649 Senec – Zlaté Klasy – Šamorín

•    nový spoj o 6:09 zo Zlatých Klasov do Šamorína počas pracovných dní školského

Linka 710 Bratislava – Most pri Bratislave – Malinovo – Tomášov – Vlky

•    nová linka zo zastávky Bratislava, Astronomická cez Most pri Bratislave, Malinovo a Tomášov do Vlkov

•    linka bude v rámci Bratislavy obsluhovať okrem zastávok Píniová a Ráztočná aj zastávku Šípová

•    linka bude premávať dvakrát za hodinu počas špičky a raz za dve hodiny v sedle, večer a počas voľných dní

•    pre cestujúcich z obcí po trase to znamená vznik celodenného spojenia s Astronomickou, kde je možný pohodlný prestup na linky MHD 67, 78 a 9. Električková linka 9 vedie cez Nemocnicu Ružinov, centrum mesta až do Karlovej Vsi a premáva počas špičky každých 5 minút; v sedle, večer a počas voľných dní každých 7 až 10 minút.

Linka 720 Bratislava – Malinovo – Tomášov – Vlky

•    komplexná zmena časových polôh a mierny pokles spojov v súvislosti so zavedením linky 710

•    zrušenie spoja o 12:43 z Tomášova do Malinova v pracovných dňoch školského roka

Linka 725 Bratislava – Rovinka – Dunajská Lužná – Miloslavov

•    nový spoj o 7:25 z Bratislavy do Miloslavova počas pracovných dní

•    nový spoj o 7:47 z Miloslavova do Bratislavy počas pracovných dní

•    nový spoj o 16:47 z Miloslavova do Bratislavy počas pracovných dní

•    nový spoj o 5:25 z Bratislavy do Miloslavova počas pracovných dní školských prázdnin

Linka 727 Bratislava – Rovinka – Dunajská Lužná – Šamorín

•    posun odchodu spoja o 8:00 zo Šamorína do Bratislavy na 8:05

Linka 730 Bratislava – Most pri Bratislave – Štvrtok na Ostrove – Zlaté Klasy

•    presmerovanie všetkých spojov na konečnú zastávku Bratislava, Astronomická (po obslúžení zastávky Bratislava, Píniová budú pokračovať na zastávku Bratislava, Šípová a Bratislava Astronomická)

•    komplexná zmena časových polôh v súvislosti so zmenou trasy linky

•    zrušenie spoja o 13:39 zo Zlatých Klasov do Štvrtku na Ostrove v pracovných dňoch školského roka

Linka 737 Bratislava – Rovinka – Dunajská Lužná – Kalinkovo – Hamuliakovo – Šamorín

•    posun odchodu spoja o 7:36 zo Šamorín, Čilistov do Bratislavy na 7:46

•    posun odchodu spoja o 4:55 z Bratislavy do Šamorína na 5:25

•   posun odchodu spoja o 7:43 zo Šamorína do Bratislavy na 7:53

•    spoj o 6:55 z Bratislavy do Šamorína bude vedený aj počas pracovných dní školských prázdnin

Linka 740 Bratislava – Malinovo – Tomášov – Zlaté Klasy – Nový Život

•    komplexná zmena časových polôh a mierna redukcia v súvislosti so zmenami na linke 720 a zavedením linky 710

•    spoje nebudú zachádzať na Malinovo, Tri vody, Tomášov, Osadu a ani do Vlkov (výnimkou je spoj o 22:25 z Bratislavy, ktorý počas pracovných dní ako jediný na linke zájde do Vlkov)