ZMENY OD JÚLA 2021

Vážení cestujúci,

odo dňa 01. 07. 2021, štvrtok, príde v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) k mnohým zmenám a úpravám.

Na tejto stránke Vám prinášame prehľad všetkých zmien a noviniek, ktoré od 01. júla 2021 nastanú.

ZMENA CENNÍKA IDS BK

Od 01. júla 2021 príde k celkovej zmene cenníka IDS BK a k úprave ponúkaných druhov cestovných lístkov, a to takto:

 • Znižuje sa cena 365-dňového predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101, a to o cca 25% na 199,- €.
 • Znižujú sa ceny všetkých 365-dňových predplatných cestovných lístkov pre regionálne zóny, a to o cca 25 %.
 • Zvyšujú sa ceny 7-, 30- a 90-dňových predplatných cestovných lístkov.
 • Ruší sa 15-minútový lístok.
 • Ostáva 30-minútový lístok, s nezmenenou cenou 0,90 €.
 • Ruší sa lístok Karnet.
 • Ostáva 24-hodinový sieťový lístok, s nezmenenou cenou 6,90 €.
 • 168-hodinový lístok bude dostupný len v mobilnej aplikácii IDS BK.

Všetky nevyužité papierové cestovné lístky kúpené do 30. 06. 2021 bude možné v rámci prechodného obdobia používať aj naďalej, a to najneskôr do 30. 09. 2021. Výmena nevyužitých lístkov sa realizovať nebude.

Nový cenník IDS BK nájdete TU.


ZMENA TARIFY IDS BK

Od 01. júla príde k niekoľkým tarifným zmenám v rámci IDS BK. Tarifa IDS BK bude od daného dátumu upravená takto:

 • Ruší sa zľava na Bratislavskej mestskej karte (BMK)
 • Všetky existujúce BMK bude možné v rámci prechodného obdobia používať aj naďalej, a to najneskôr do 30. 06. 2023.
 • Od 01. 07. 2021 nebude možné aktivovať si dopravnú funkcionalitu na BMK.
 • Od 01. 07. 2021 bude možné na BMK kúpiť predplatný cestovný lístok len bez 10% zľavy.
 • Cestujúci nie sú povinní od 01. 07. 2021 vymeniť BMK za akúkoľvek inú kartu. BMK môžu cestujúci používať naďalej bez nároku na zľavu, a to najneskôr do 30. 06. 2023.
 • Cestujúci si môže dobrovoľne vybaviť novú bezkontaktnú čipovú kartu, alebo môže používať súčasnú BMK a od septembra 2021 využiť možnosť kúpiť si PCL priamo v mobilnej aplikácii IDS BK.
 • Menia sa podmienky preukazovania nároku na zľavu u vybraných skupín cestujúcich:
 • Od 01. 07. 2021 môžu ŤZP preukazovať nárok na zľavu aj bežným dokladom totožnosti, v ktorom je zapísaná informácia o ŤZP. Pokiaľ má cestujúci s ŤZP zapísanú informáciu o ŤZP v doklade totožnosti, nie je potrebné, aby mal pri sebe iný cestovný doklad. Za zapísanú informáciu o ŤZP v doklade totožnosti sa považuje nielen elektronická informácia v čipe, ale aj textová poznámka viditeľne uvedená pri osobných údajoch osoby s ŤZP.
 • Od 01. 07. 2021 sa medzinárodný preukaz študenta ISIC považuje za plnohodnotný doklad o nároku na zľavu k jednorazovým lístkom, bez ohľadu na pôvod študenta (domáci študent, alebo zahraničný).
 • Ruší sa povinnosť dokladovať vek žiakov potvrdením o návšteve školy, a to pre žiakov vo veku do 18 rokov. Nárok na zľavu je potrebné dokladovať len vekom (napr. dokladom totožnosti, zdravotným preukazom, ...), potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné. Už vydané čipové karty je potrebné pri najbližšej návšteve predajne prestaviť na nový dátum platnosti. Toto odporúčame všetkým držiteľom čipových kariet vybaviť si kedykoľvek v priebehu leta, vyhnete sa tak dlhým čakaniam na začiatku septembra.
 • Zavádza sa jednotný termín platnosti nároku na zľavu pre žiakov a študentov ZŠ, SŠ a VŠ na bezkontaktných čipových kartách vydávaných dopravcami: Študenti nekončiacich ročníkov majú nárok na zľavu až do 30. 09. daného kalendárneho roka. Kúpa študentského PCL 365-dňovéhé už bude možná počas celého septembra. Študenti končiacich ročníkov majú nárok na zľavu do dňa záverečnej skúšky, najneskôr však do 30. 06. – študenti SŠ, resp. do 31. 08. – študenti VŠ.
 • Karty, ktoré budú vydávané školou budú naďalej akceptované podľa dátumov nastavených školou.
 • Zavádza sa nová služba Kartuj.
 • Cestovný lístok je možné aktivovať priložením platobnej karty k označovaču vo vozidle bratislavskej MHD. Nie je potrebné stlačiť žiadne tlačidlo.
 • Cestovný lístok na platobnej karte je platný len vo vozidlách bratislavskej MHD.
 • Cestovný lístok je potrebné kúpiť pri každom nástupe do vozidla. Kúpený cestovný lístok platí vždy len pre daného držiteľa karty. Nie je možné kúpiť lístok pre spolucestujúceho alebo pre psa či batožinu.
 • Ceny lístkov v službe Kartuj:
Jedna cesta bez prestupu:
1,00 €
Prvý prestup do 45 minút:
bezplatne
Denný limit:
4,00 €

Denný limit môže byť uplatnený len v takom prípade, že počas celého dňa používate bankovú kartu v jednej podobe (fyzická, mobilný telefón, hodinky, ...). Každé zo SMART zariadení má interne iné číslo karty a preto sú považované sa samostatné a nie je možné zohľadniť ich v jednom dennom limite.

Vzhľadom na všetky uvedené zmeny v tarife príde dňa 30. 06. 2021 k postupnej zmene nastavení všetkých automatov a označovačov v IDS BK v Bratislave a v regióne. Toto môže mať za následok nedostupnosť niektorých zariadení v danom termíne. Zariadenia budú postupne uvádzané do prevádzky opäť dňa 01. 07. 2021.


NOVÉ ZÓNY IDS BK

Od 01. 07. 2021 príde k rozšíreniu IDS BK o nové tarifné zóny. Do IDS BK tak budú zaradené ďalšie mestá a obce v Trnavskom kraji. Od uvedeného dátumu príde k týmto zmenám:

 • Integrácia vlakovej stanice Kúty
 • Stanica Kúty bude zaradená do novej zóny 295.
 • Do stanice Kúty bude premávať regionálna vlaková linka S20.
 • Integrácia obce Horné Orešany
 • Obec Horné Orešany bude zaradená do novej zóny 560.
 • Do obce Horné Orešany bude premávať regionálna autobusová linka 576.
 • Integrácia obce Dolné Orešany
 • Obec Dolné Orešany bude zaradená do novej zóny 560.
 • Do obce Horné Orešany bude premávať regionálna autobusová linka 576.
 • Integrácia obce Dlhá
 • Obec Dlhá bude zaradená do zóny 550.
 • Do obce Dlhá bude premávať regionálna autobusová linka 566.
 • Integrácia obce Košolná
 • Obec Košolná bude zaradená do novej zóny 565.
 • Do obce Košolná bude premávať regionálna autobusová linka 566.
 • Integrácia obce Suchá nad Parnou
 • Obec Suchá nad Parnou bude zaradená do novej zóny 565.
 • Do obce Suchá nad Parnou bude premávať regionálna autobusová linka 566.
 • Integrácia obce Zvončín
 • Obec Zvončín bude zaradená do novej zóny 565.
 • Do obce Zvončín bude premávať regionálna autobusová linka 566.
 • Integrácia obce Hrnčiarovce nad Parnou
 • Obec Hrnčiarovce nad Parnou bude zaradená do zóny 400.
 • Do obce Hrnčiarovce nad Parnou bude premávať regionálna autobusová linka 666.
 • Integrácia vlakovej stanice Pusté Úľany
 • Stanica Pusté Úľany bude zaradená do novej zóny 655.
 • Do stanice Pusté Úľany budú premávať regionálne vlakové linky S60 a S65.
 • Integrácia vlakovej stanice Sládkovičovo
 • Stanica Sládkovičovo bude zaradená do novej zóny 655.
 • Do stanice Sládkovičovo budú premávať regionálne vlakové linky S60 a S65.
 • Integrácia vlakovej stanice Galanta
 • Stanica Galanta bude zaradená do novej zóny 665.
 • Do stanice Galanta budú premávať regionálne vlakové linky S60 a S65.

Vo všetkých uvedených lokalitách platí od 01. 07. 2021 tarifa IDS BK. Cestujúci teda môžu cestovať na jeden lístok do- a z Bratislavy, alebo v rámci celého Bratislavského kraja.

Linkami 566 a 666 je možné cestovať podľa tarify IDS BK aj v rámci mesta Trnava.

Novú schému zón IDS BK platnú od 01. 07. 2021 nájdete TU.


ZMENY V REGIONÁLNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE

Od 01. 07. 2021 príde k niekoľkým zmenám v cestovných poriadkoch regionálnych autobusových liniek. Pôjde o tieto zmeny:

 • Linka 566 bude integrovaná na celej trase:
 • Bratislava – Svätý Jur – Pezinok – Vinosady – Modra – Dubová – (Červený Kameň) – Častá – Doľany – Dlhá – Košolná – Suchá nad Parnou – Zvončín – Trnava
 • Linka 576 (regionálny expres) bude integrovaná na celej trase:
 • Bratislava – Pezinok – Modra – Dubová – Častá – Doľany – Dolné Orešany – Horné Orešany
 • Linka 666 bude integrovaná na celej trase:
 • Senec – Blatné – Kaplna – Cífer – Hrnčiarovce nad Parnou – Trnava
 • Linka 632 bude mať mierne upravené spoje na základe požiadavky cestujúcich.
 • Linka 528 bude mať mierne upravené spoje na základe požiadavky cestujúcich.
 • Linka 539 bude mať mierne upravené spoje na základe požiadavky cestujúcich.
 • Linka 545 bude mať mierne upravené spoje na základe požiadavky cestujúcich.

Od 01. 07. 2021 príde k zriadeniu nových zastávok IDS BK:

 • Bratislava, Podunajská – linky 720, 730, 740
 • Zhodná so súčasnou zastávkou linky 79.
 • Na znamenie.
 • Zriadená na základe požiadavky cestujúcich.
 • Malé Leváre, Cintorín – linka 265
 • Nová zastávka v severnej časti obce.
 • Budú sem predĺžené všetky spoje linky 265 zo súčasnej konečnej zastávky Malé Leváre, Jednota.
 • Výrazné zlepšenie obsluhy Malých Levár a najmä novej zóny Agátová Alej.

Zároveň sa od 01. 07. 2021 menia cestovné poriadky všetkých regionálnych autobusových liniek v mikroregiónoch Malacky, Senec a Šamorín.

Príde najmä k zjednoteniu jazdných dôb medzi linkami na spoločných úsekoch, k zlepšeniu ich vzájomných prekladov a odstránenie nepravidelných časových medzier medzi spojmi najmä počas špičiek pracovných dní v režime školské prázdniny.

Tiež bude vyhovené mnohým požiadavkám cestujúcich, vďaka čomu budú mať linky premávajúce na uvedené smery na území Bratislavy pravidelný následný (spoločný) cestovný poriadok, ktorý bude porovnateľný s cestovnými poriadkami bratislavských liniek MHD.

Linky regionálnej autobusovej dopravy zo smerov Rovinka, Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji a Stupava bude možné na území Bratislavy využiť vďaka pravidelným následným cestovným poriadkom ako plnohodnotnú alternatívu k bratislavským linkám MHD. Cestujúci sa naviac v rámci Bratislavy týmito linkami môžu prepravovať rýchlejšie vďaka menšiemu počtu zastávok oproti MHD.


ĎALŠIE PREDPOKLADANÉ ZMENY 2021

 • „Električenka“ v mobile: september 2021
 • Kúpa predplatného cestovného lístka (PCL, „električenka“) v mobilnej aplikácii IDS BK (bez nutnosti vlastniť bezkontaktnú čipovú kartu).
 • Zľava Slovnaft BAjk: 2021
 • Zľava z ročného programu Slovnaft BAjk pre držiteľov PCL 365 („ročná električenka“).

Je potrebné, aby cestujúci venovali zvýšenú pozornosť zmenám v cestovných poriadkoch a informačným materiálom na zastávkach, vo vozidlách a na internetovej stránke www.idsbk.sk, prípadne na stránkach Bratislavy, Bratislavského kraja, či na stránkach dopravcov Dopravný podnik Bratislava, Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom cestovania v IDS BK nás kontaktujte.


INFOCENTRUM IDS BK

info@idsbk.sk

+421 948 102 102

po – ne: 08:00 – 18:00