ZMENY OD NOVEMBRA 2021

BRATISLAVA

Vážení cestujúci.

Odo dňa 01. 11. 2021, pondelok, a odo dňa 15. 11. 2021, pondelok, príde v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) k mnohým zmenám a úpravám.

Zmeny sa budú týkať liniek bratislavskej mestskej dopravy a tiež liniek regionálnej autobusovej dopravy.

Na tejto stránke nájdete všetky zmeny a novinky, ktoré nastanú od 01. novembra 2021 v BRATISLAVE.

Informácie o zmenách v regionálnej autobusovej doprave od 15. novembra 2021 spracúvame, onedlho ich nájdete TU.

Informácie o zmene autobusového dopravcu na regionálnych linkách od 15. novembra 2021 spracúvame, onedlho ich nájdete TU.

ZMENY OD 01. 11. 2021

BRATISLAVA


NOVÉ ČÍSLA TROLEJBUSOVÝCH LINIEK

 • Všetky trolejbusové linky budú prečíslované z trojciferného číselného označenia linky na dvojciferné označenie linky.
 • Trolejbusové linky budú prečíslované takto:
ČÍSLO LINKY
NOVÉ ČÍSLO LINKY
POZNÁMKA
33
33
Bez zmeny.
201
71
Zachovanie poslednej číslice.
202
72
Podľa existujúcich liniek N72 a X72.               Zachovanie poslednej číslice.
203
44
Podľa existujúcej linky N44.
204
64
Zachovanie poslednej číslice.
205
60
Podľa princípu "Na autobusovú stanicu premávajú linky 40, 50, 60, 70."
207
47
Podľa existujúcej linky N47.
209
49
Zachovanie poslednej číslice.
210
40
Zachovanie poslednej číslice.                                 Podľa princípu "Na autobusovú stanicu premávajú linky 40, 50, 60, 70."
211
45

212
42
Zachovanie poslednej číslice.                              Použitie pôvodného čísla autobusovej linky, ktorú trolejbusy nahradili.
 • Zmena číslovania mestských trolejbusových liniek v Bratislave nastáva pre nevyhnutné uvoľnenie celého číselného radu 201 – 212 pre regionálne autobusové linky.
 • V rámci polročného prechodného obdobia budú bratislavské trolejbusové linky ako v cestovných poriadkoch, tak na tabuliach za čelným sklom vozidiel označované pôvodným aj novým číslom linky.

ĎALŠIE ZMENY V MESTSKEJ DOPRAVE

 • Linka 58
 • Linka bude premávať po trase Stn. Nové Mesto – Technická.
 • Vybrané spoje budú zachádzať k ZŠ Odborárska.
 • Linka 59
 • Linka bude zastavovať na zastávke Rybničná, obojsmerne, na Rybničnej ulici.
 • Linka 71 (201)
 • Linka bude opäť premávať až na zastávku Čiližská.
 • Linka 72 (202)
 • Linka bude opäť premávať až na zastávku Čiližská.
 • Linka 77
 • Linka už nebude zachádzať na zastávku Vodostav.
 • Zastávka Vodostav bude zrušená.
 • Linka 80
 • Linka bude premávať na novú konečnú zastávku Nesto. Zastávka bude na Kopčianskej ulici.
 • Linka už nebude premávať na pôvodnú končenú zastávku Kopčany.
 • Zastávka Kopčianska bude preložená na Kopčiansku ulicu, neďaleko diaľničného prejazdu.
 • Linka 144
 • Linka bude mať skrátenú dobu prevádzky.
 • Linka 154
 • Linka bude zrušená.
 • Linka N55
 • Linka bude zastavovať na zastávke Rybničná, obojsmerne, na Rybničnej ulici.
 • Zmena vzhľadu zastávkových označníkov
 • Všetky zastávkové označníky budú postupne v jednotnom vzhľade (dizajne), a to aj na zastávkach mestskej dopravy, aj na zastávkach regionálnej autobusovej dopravy.
 • Na všetkých zastávkach bude použitý jednotný dizajn nových označníkov, ktoré sú osádzané na zastávkach mestskej dopravy v Bratislave.
 • Táto zmena bude nastávať postupne, v priebehu nasledujúcich mesiacov
 • Zmena vzhľadu cestovných poriadkov
 • Všetky cestovné poriadky umiestnené na zastávkach budú v jednotnom vzhľade (dizajne).
 • Vzhľad cestovných poriadkov liniek regionálnej autobusovej dopravy bude rovnaký ako vzhľad cestovných poriadkov liniek bratislavskej mestskej dopravy.
 • Táto zmena bude nastávať postupne, v priebehu nasledujúcich mesiacov.

  ZASTÁVKY

  Vybrané zastávky mestskej dopravy budú premenované. Zavedené budú niektoré nové zastávky, iné budú, naopak, zrušené.

  • Premenované budú tieto zastávky mestskej dopravy:
   NÁZOV ZASTÁVKY
   NOVÝ NÁZOV ZASTÁVKY
   ČOV Dev. Nová Ves
   Napájiská
   Partizánska
   Svoradova
   Panorama City
   Landererova
   Technopol
   Kutlíkova
   OC Dubrawa
   Pri Hrubej lúke
   Pri kaplnke
   Bystrické sady
   • Nová zastávka Pod vŕškami
   • Zastávka bude zriadená na linke 36.
   • Zastávka bude zriadená medzi zastávkami Bystrické sady a Rudavská, len v tomto smere.
   • Zastávka bude na znamenie.
   • Nová zastávka Drozdová
   • Zastávka bude zriadená na linke 52.
   • Zastávka bude zriadená medzi zastávkami Tbiliská a Zvončeková, obojsmerne. Zastávka sa bude nachádzať pri križovatke Potočnej a Popolnej.
   • Zastávka bude na znamenie.
   • Nová zastávka Pod Gaštanmi
   • Zastávka bude zriadená na linke 78, pôjde o spoločnú zastávku s linkou 67.
   • Linka 78 bude zastávku obsluhovať obojsmerne.
   • Zastávka bude na znamenie.
   • Zastávka Vodostav
   • Zastávka bude zrušená.
   • Linka 77 už nebude zachádzať do tejto lokality.
   • Zastávka Kopčany
   • Konečná zastávka Kopčany, pre linku 80, bude zrušená.
   • Linka 80 bude premávať na novú konečnú zastávku Nesto na Kopčianskej ulici.
   • Zastávka  Kopčianska
   • Zastávka bude presunutá na Kopčiansku ulicu, neďaleko diaľničného prejazdu.
   • Zastávka Kačín
   • Zastávka bude zrušená.

    Schému zón IDS BK platnú od 01. 07. 2021 nájdete TU.


    PREDPOKLADANÉ ZMENY 2021

    REGIÓN

    • 15. 11. 2021, pondelok
    • Zmena regionálneho autobusového dopravcu.
    • Zmena cestovných poriadkov v regionálnych oblastiach Pezinok, Senec a Šamorín.
    • Zavedenie nových regionálnych expresných liniek.
    • Zavedenie nových regionálnych nočných liniek.
    • Zmena charakteru všetkých regionálnych zastávok na "NA ZNAMENIE".
    • 13. 12. 2021, pondelok
    • Nový grafikon vlakovej dopravy 2021 / 2022.
    • Zmena cestovných poriadkov v regionálnej oblasti Malacky.

    Je potrebné, aby cestujúci venovali zvýšenú pozornosť zmenám v cestovných poriadkoch a informačným materiálom na zastávkach, na internetovej stránke www.idsbk.sk, prípadne na stránkach Bratislavy, Bratislavského kraja, či na stránkach a predajných miestach dopravcov zapojených do IDS BK.

    V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom cestovania v IDS BK nás kontaktujte.

    INFOCENTRUM IDS BK