Výpočet hodnoty návratky z PCL

Pre výpočet hodnoty návratky z predplatného cestovného lístka bez udania dôvodu môžete použiť túto kalkulačku. Návratka zo storna bez udania dôvodu sa počíta na základe vzorca, ktorý je uvedený v Prepravnom poriadku IDS BK.