Cestujeme po Bratislave

Príležitostné cestovanie

Ak cestujete len v rámci Bratislavy (zóny 100+101), stačí sa pri výbere lístka riadiť údajom o časovej platnosti.

S lístkom môžete využiť vlaky liniek S, električkové, trolejbusové a autobusové linky MHD čísiel 1 až 212, regionálne autobusové linky 215 až 799 a nočné linky N1 až N99.Každodenné cestovanie

Pre každodenné cestovanie je najvhodnejší predplatný cestovný lístok. Na kúpu je potrebná bezkontaktná čipová karta vydaná niektorým z dopravcov podieľajúcim sa na IDS BK, použiť možno aj študentské ISIC karty vydané vybranými strednými a vysokými školami a tiež Bratislavskú mestskú kartu.

S lístkom môžete využiť vlaky liniek S, električkové, trolejbusové a autobusové linky linky MHD čísiel 1 až 212, regionálne autobusové linky 215 až 799 a nočné linky N1 až N99.SMS lístky

Ak cestujeme len na linkách MHD prevádzkovaných DPB (linky 1 až 212 a N1 až N99), môžete si zakúpiť cestovný lístok aj prostredníctvom mobilného telefónu. Stačí zaslať prázdnu SMS správu, alebo SMS správu s jedným znakom na uvedené číslo. SMS lístok je možné zakúpiť len z telefónneho čísla prideleného slovenským mobilným operátorom.

SMS správu zašlite ešte pred príjazdom vozidla. Do vozidla je možné nastúpiť len s prijatou SMS.