Bezkontaktné čipové karty

Bezkontaktná čipová karta (BČK) slúži v systéme IDS BK ako nosič predplatného cestovného lístka, alebo ako nosič elektronickej peňaženky. Využiť môžete ktorúkoľvek BČK vydanú niektorým zo zmluvných emitentov. Na všetky karty je možné zakúpiť si ktorýkoľvek z predplatných cestovných lístkov, elektronickú peňaženku možno nahrať iba na vybrané karty.

Podmienkou vydania čipovej karty u dopravcu je poskytnutie osobných údajov - meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia. Tieto údaje dopravca spracúva za účelom zabezpečenia adresnosti poskytovaných zliav na cestovnom a pre možnosť vydávania duplikátov BČK. Pri presonalizovaných čipových kartách sa naviac vyžaduje fotografia, prenosné karty sa vydávajú bez nej.


Dopravný podnik Bratislava, a.s.

BČK môžete využiť ako nosič predplatného lístka a umožňuje tiež otvorenie elektronickej peňaženky. Internetový predaj PCL na túto kartu je možný prostredníctvom eShopu DPB. Kúpu PCL a/alebo plnenie EP je možné vykonať aj na každej pošte v Bratislavskom kraji.

O vydanie BČK je možné požiadať v predajniach DPB a.s., alebo elektronickou žiadankou cez internetovú stránku DPB. BČK sa vydáva na základe vyplnenej a podpísanej žiadosti, ktorú dostanete priamo v predajni. K žiadosti je potrebné preložiť doklad totožnosti na overenie údajov a fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm. Viaceré predajne sú vybavené fotopracoviskom, na ktorom Vám fotografiu na BČK vyhotovia bezplatne. V prípade, že si chcete uplatniť nárok na zľavu je potrebné predložiť aj príslušný doklad. BČK karta má platnosť 5 rokov a vydáva sa na počkanie.

Cena za vydanie BČK je 4,30 €Slovak Lines, a.s.

BČK môžete využiť ako nosič predplatného lístka a umožňuje tiež otvorenie elektronickej peňaženky. Internetový predaj PCL na túto kartu je možný prostredníctvom eShopu Slovak Lines. Prvý predaj PCL je možný len na predajnom mieste.

O vydanie BČK je možné požiadať v predajniach Slovak Lines, a.s., alebo elektronickou žiadankou cez eShop dopravcu. BČK sa vydáva na meno a to na základe dokladu totožnosti. Predajňa na Autobusovej stanici v Bratislave je vybavená fotopracoviskom, na ktorom Vám fotografiu na BČK vyhotovia bezplatne. Do predajne na Autobusovej stanici v Malackách si musíte priniesť fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm. V prípade, že si chcete uplatniť nárok na zľavu je potrebné predložiť aj príslušný doklad. BČK má platnosť 5 rokov a vydáva sa na počkanie.

Cena za vydanie BČK je 4,50 €Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Kartu môžete využiť ako nosič predplatného lístka. Internetový predaj PCL na túto kartu je možný prostredníctvom eShopu ZSSK.

O vydanie BČK je možné požiadať v ktorejkoľvek predajni ZSSK, okrem zmluvných predajcov. BČK je neprenosná, vydáva sa na meno a to na základe vyplneného objednávkového formulára ktorá je k dispozícií na predajniach. K žiadosti je potrebné preložiť doklad totožnosti na overenie údajov a fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm. V prípade, že si chcete uplatniť nárok na zľavu je potrebné predložiť aj príslušný doklad. BČK má platnosť 10 rokov, lehota na jej vydanie je spravidla do 30 dní. Na kartu je možné využiť aj iné komerčné ponuky ZSSK.

Cena za vydanie BČK je 5,00 €Vybrané vysoké a stredné školy

BČK môžete využiť ako nosič predplatného lístka a umožňuje tiež otvorenie elektronickej peňaženky. Internetový predaj PCL na túto kartu je možný prostredníctvom eShopov DPB a Slovak Lines. Kúpu PCL a/alebo plnenie EP je možné vykonať aj na každej pošte v Bratislavskom kraji.

Karty sú vydávané školami pre svojich žiakov a študentov, v zmysle podmienok tej ktorej školy.Bratislavská mestská karta

Kartu môžete využiť ako nosič predplatného lístka a od 1.10.2018 aj elektronickej peňaženky. Internetový predaj PCL na túto kartu je možný prostredníctvom eShopu DPB alebo eShopu Slovak Lines (podľa toho, u koho bola aktivovaná). Kúpu PCL je možné vykonať aj na každej pošte v Bratislavskom kraji.

Karta je vydávaná v zmysle podmienok stanovených Hlavným mestom SR Bratislava ako banková karta s možnosťou uplatnenia dodatočných výhod pre obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislave. O jej vydanie môže požiadať každý občan s trvalým pobytom v Bratislave v súlade s obchodnými podmienkami tej - ktorej banky zapojenej do projektu Bratislavskej mestskej karty (BMK).

Pre cestovanie je BČK neprenosná, cestujúci je povinný sa okrem karty preukázať aj príslušným dokladom totožnosti. Samotná čipová karta má platnosť 3 roky. Výhodou použitia BMK je 10% zľava pri kúpe PCL na zóny 100+101. V prípade, že si zakúpite PCL pre mestské aj regionálne zóny, zľava Vám bude poskytnutá vo výške 10% len zo sumy odpovedajúcej výške ceny PCL pre zóny 100+101. Ak si na BMK zakúpite len regionálne zóny, nezískate žiadnu zľavu.

Predaj PCL na túto kartu je možný len prostredníctvom predajnej siete DPB, Slovak Lines a prostredníctvom multifunkčných automatov.Karty, ktoré nie je možné využívať v IDS BK

Nasledujúce karty nie je možné využívať na kúpu PCL IDS BK.