Cestujeme v regióne

Bratislavský kraj a časť Trnavského kraja

Výhody Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) je možné využívať pri cestovaní zaintegrovanými dopravcami v Bratislavskom kraji a v časti susedného - Trnavského kraja. V lete 2019 bola do IDS BK zapojená železničná stanica Trnava a od polovice roka 2021 boli zapojené vybrané obce Trnavského kraja. Predplatný cestovný lístok na železničnú dopravu a tiež na prímestskú autobusovú či mestskú hromadnú dopravu v Bratislave môžu tak využívať aj cestujúci z Trnavy, Kútov, Pustých Úľan, Sládkovičova či Galanty. (Zapojením obcí Trnavského kraja došlo k zrušeniu tzv. lomeného cestovného v prímestských autobusových linkách, ktoré jazdili aj v úsekoch mimo IDS BK.)

Na cestovanie v IDS BK si môžete zakúpiť jednorazové alebo predplatné cestovné lístky,

Príležitostné cestovanie

Cena cestovného po regióne sa odvíja od toho, cez koľko alebo cez ktoré zóny budete cestovať a koľko táto vami zvolená cesta bude trvať. Zo schémy zón si vypočítajte, alebo z tarifnej kalkulačky zistite, kadiaľ vedie vaša cesta a podľa toho zvoľte správy lístok.

Cena cestovného medzi Bratislavou a regiónom sa odvíja od toho, cez koľko alebo cez ktoré zóny budete cestovať a koľko táto vami zvolená cesta bude trvať. Zo schémy zón si vypočítajte, alebo z tarifnej kalkulačky zistite, kadiaľ vedie vaša cesta a podľa toho zvoľte správy lístok.

Ak si budete lístok kupovať v aplikácii IDS BK, v pokladni na železničnej stanici alebo v prímestskom autobuse, bude vám stačiť poznať zastávku alebo zónu do ktorej cestujete, predajné zariadenie všetko vypočíta.Každodenné cestovanie

Pre každodenné cestovanie je najvhodnejší predplatný cestovný lístok. Kúpiť si ho môžete v aplikácii IDS BK, alebo si vybavíte bezkontaktnú čipovú kartu u niektorého z dopravcov podieľajúcich sa na IDS BK. Použiť možno aj študentské ISIC karty vydané vybranými strednými a vysokými školami.

Cenu cestovného nájdete v časti venovanej predplatným cestovným lístkom. Pri cestách po regióne alebo medzi zónou 101 a regiónom hľadajte v tabuľke s príslušným počtom regio zón, pri cestách medzi Bratislavou (zóna 100) a regiónom v tabuľke s platnosťou 100+101+ príslušný počet regio zón.