Predplatné cestovné lístky

Predplatné cestovné lístky (PCL) sú platné na neobmedzený počet ciest v rámci svojej zónovej a časovej platnosti. Sú najvýhodnejšou voľbou pre každodenné cesty.

Čo na kúpu predplatného lístka potrebujem?

Predplatné cestovné lístky predávajú len vo forme elektronického zápisu na bezkontaktnú čipovú kartu (BČK). Na kúpu môžete využiť ktorúkoľvek BČK vydanú dopravcom podieľajúcim sa na IDS BK, ako aj študentské ISIC karty vydané vybranými strednými a vysokými školami a tiež Bratislavskú mestskú kartu.

Ako si vybavím čipovú kartu?

Čipovú kartu si môžete vybaviť u všetkých zapojených dopravcov, podmienky a ceny za jej vydanie sa u jednotlivých dopravcov mierne líšia. Viac informácií získate v časti Bezkontaktné čipové karty.

Ako si vybrať správny predplatný lístok?

Pred kúpou PCL si najskôr zo schémy zón vyberte tie zóny, cez ktoré budete chcieť cestovať. Podľa počtu a druhu zvolených zón sa cestujúcemu vypočíta cestovné. Do výpočtu ceny sa počíta každá jedna zóna cez ktorú budete cestovať, teda aj taká ktorými Váš spoj len prechádza a nezastavuje tam. Každá zóna má svoje číselné označenie, pri kúpe lístka je vhodné vedieť predajcovi vymenovať zoznam zón, ktoré si želáte zakúpiť. Každá zóna sa ale počíta len raz, takže cez jednu zónu môžete pri Vašej ceste prechádzať viac krát.

Zóna 100 sa predáva len spoločne so zónou 101. Zóna 101 sa predáva vždy len s vybranou inou zónou.

Ako postupovať pri cestovaní mimo zaplatených zón?

Ak cestujete mimo územia pre ktoré máte PCL, môžete pri svojej ceste platný PCL IDS BK s iným cestovným lístkom podľa tarify IDS BK, príp. podľa tarify dopravcu.

Pri ceste vlakom si najskôr zistite, ktorá stanica je posledná v rámci Vašich zakúpených zón. Pred cestou si zakúpte cestovný lístok na chýbajúce zóny do cieľa Vašej cesty, resp. cestovný lístok na vlak z poslednej stanice v zóne, po ktorú máte zaplatené cestovné.

Pri ceste prímestským autobusom spoločnosti Slovak Lines, a.s. je nutné vyžiadať si vždy lístok po konkrétnu zastávku v ktorej budete vystupovať a ak budete v tejto zastávke prestupovať na ďalšiu cestu, žiadajte si lístok až do nej. Ak napr. cestujete z Bratislavy do centra Pezinka, hneď pri nástupe vyžiadajte lístok do Pezinka na námestie a k čítačke priložte kartu, na ktorej máte PCL zakúpený. Systém automaticky vyhodnotí jeho platnosť, a ak máte na karte elektronickú peňaženku s kreditom, cestovné za chýbajúce zóny pri ceste do Pezinka odpočíta z kreditu a vydá lístok. Ak kredit v peňaženke nemáte, vodič na pokladni potvrdí že budete platiť v hotovosti a vyzve Vás k platbe.

Pri spiatočnej ceste je nutné žiadať si cestovný lístok až do konkrétnej zastávky v ktorej budete vystupovať.

Kde ich možno zakúpiť?

PCL si môžete zakúpiť na predajných miestach všetkých zapojených dopravcov, v multifunkčných automatoch, prostredníctvom internetu a opakovaný predaj (predĺženie skôr zakúpeného PCL bez zmeny časovej alebo zónovej platnosti) aj v prímestských autobusoch. Kompletný zoznam nájdete v časti Predajne.

Na Bratislavskú mestskú kartu si možno PCL zakúpiť len prostredníctvom predajnej siete DPB, na predajniach Slovak Lines a v multifunkčných automatoch.

Aká je ich cena?

Predplatné cestovné lístky - 7 dní

Platnosť (zónová)
Základný
Zľavnený
Prenosný
zóny 100 + 101
10,40 €
5,20 €
13,60 €
zóny 100 + 101 + 1 regio
13,80 €
6,90 €
18,00 €
zóny 100 + 101 + 2 regio
17,20 €
8,60 €
22,40 €
zóny 100 + 101 + 3 regio
20,70 €
10,35 €
27,00 €
zóny 100 + 101 + 4 regio
22,90 €
11,45 €
29,80 €
zóny 100 + 101 + 5 regio
24,80 €
12,40 €
32,30 €
zóny 100 + 101 + 6 regio
27,90 €
13,95 €
36,30 €
zóny 100 + 101 + 7 regio
31,00 €
15,50 €
40,30 €
sieťový (všetky zóny)
36,00 €
18,00 €
46,80 €
1 regionálna zóna
5,20 €
2,60 €
6,80 €
2 regio alebo 101 + 1 regio
8,60 €
4,30 €
11,20 €
3 regio alebo 101 + 2 regio
10,40 €
5,20 €
13,60 €
4 regio alebo 101 + 3 regio
13,80 €
6,90 €
18,00 €
5 regio alebo 101 + 4 regio
17,20 €
8,60 €
22,40 €
6 regio alebo 101 + 5 regio
20,70 €
10,35 €
27,00 €
7 regio alebo 101 + 5 regio
22,90 €
11,45 €
29,80 €
8 regio alebo 101 + 7 regio
24,80 €
12,40 €
32,30 €
9 regio alebo 101 + 8 regio
27,90 €
13,95 €
36,30 €
10 regio alebo 101 + 9 regio
31,00 €
15,50 €
40,30 €

Predplatné cestovné lístky - 30 dní

Platnosť (zónová)
Základný
Zľavnený
Prenosný
zóny 100 + 101
26,90 €
13,45 €
35,00 €
zóny 100 + 101 + 1 regio
35,80 €
17,90 €
46,60 €
zóny 100 + 101 + 2 regio
44,80 €
22,40 €
58,30 €
zóny 100 + 101 + 3 regio
53,70 €
26,85 €
69,90 €
zóny 100 + 101 + 4 regio
59,50 €
29,75 €
77,40 €
zóny 100 + 101 + 5 regio
64,40 €
32,20 €
83,80 €
zóny 100 + 101 + 6 regio
72,50 €
36,25 €
94,30 €
zóny 100 + 101 + 7 regio
80,50 €
40,25 €
104,70 €
sieťový (všetky zóny)
93,50 €
46,75 €
121,60 €
1 regionálna zóna
13,50 €
6,75 €
17,60 €
2 regio alebo 101 + 1 regio
22,40 €
11,20 €
29,20 €
3 regio alebo 101 + 2 regio
26,90 €
13,45 €
35,00 €
4 regio alebo 101 + 3 regio
35,80 €
17,90 €
46,60 €
5 regio alebo 101 + 4 regio
44,80 €
22,40 €
58,30 €
6 regio alebo 101 + 5 regio
53,70 €
26,85 €
69,90 €
7 regio alebo 101 + 5 regio
59,50 €
29,75 €
77,40 €
8 regio alebo 101 + 7 regio
64,40 €
32,20 €
83,80 €
9 regio alebo 101 + 8 regio
72,50 €
36,25 €
94,30 €
10 regio alebo 101 + 9 regio
80,50 €
40,25 €
104,70 €

Predplatné cestovné lístky - 90 dní

Platnosť (zónová)
Základný
Zľavnený
Prenosný
zóny 100 + 101
72,30 €
36,15 €
94,00 €
zóny 100 + 101 + 1 regio
96,40 €
48,20 €
125,40 €
zóny 100 + 101 + 2 regio
120,40 €
60,20 €
156,60 €
zóny 100 + 101 + 3 regio
144,50 €
72,25 €
187,90 €
zóny 100 + 101 + 4 regio
160,20 €
80,10 €
208,30 €
zóny 100 + 101 + 5 regio
173,40 €
86,70 €
225,50 €
zóny 100 + 101 + 6 regio
195,10 €
97,55 €
253,70 €
zóny 100 + 101 + 7 regio
216,80 €
108,40 €
281,90 €
sieťový (všetky zóny)
251,70 €
125,85 €
327,30 €
1 regionálna zóna
36,20 €
18,10 €
47,10 €
2 regio alebo 101 + 1 regio
60,20 €
30,10 €
78,30 €
3 regio alebo 101 + 2 regio
72,30 €
36,15 €
94,00 €
4 regio alebo 101 + 3 regio
96,40 €
48,20 €
125,40 €
5 regio alebo 101 + 4 regio
120,40 €
60,20 €
156,60 €
6 regio alebo 101 + 5 regio
144,50 €
72,25 €
187,90 €
7 regio alebo 101 + 5 regio
160,20 €
80,10 €
208,30 €
8 regio alebo 101 + 7 regio
173,40 €
86,70 €
225,50 €
9 regio alebo 101 + 8 regio
195,10 €
97,55 €
253,70 €
10 regio alebo 101 + 9 regio
216,80 €
108,40 €
281,90 €

Predplatné cestovné lístky - 365 dní

Platnosť (zónová)
Základný
Zľavnený
Prenosný
zóny 100 + 101
264,20 €
132,10 €
343,50 €
zóny 100 + 101 + 1 regio
352,30 €
176,15 €
458,00 €
zóny 100 + 101 + 2 regio
440,40 €
220,20 €
572,60 €
zóny 100 + 101 + 3 regio
528,40 €
264,20 €
687,00 €
zóny 100 + 101 + 4 regio
585,70 €
292,85 €
761,50 €
zóny 100 + 101 + 5 regio
634,10 €
317,05 €
824,40 €
zóny 100 + 101 + 6 regio
713,40 €
356,70 €
927,50 €
zóny 100 + 101 + 7 regio
792,60 €
396,30 €
1030,40 €
sieťový (všetky zóny)
920,30 €
460,15 €
1196,40 €
1 regionálna zóna
132,10 €
66,05 €
171,80 €
2 regio alebo 101 + 1 regio
220,20 €
110,10 €
286,30 €
3 regio alebo 101 + 2 regio
264,20 €
132,10 €
343,50 €
4 regio alebo 101 + 3 regio
352,30 €
176,15 €
458,00 €
5 regio alebo 101 + 4 regio
440,40 €
220,20 €
572,60 €
6 regio alebo 101 + 5 regio
528,40 €
264,20 €
687,00 €
7 regio alebo 101 + 5 regio
585,70 €
292,85 €
761,50 €
8 regio alebo 101 + 7 regio
634,10 €
317,05 €
824,40 €
9 regio alebo 101 + 8 regio
713,40 €
356,70 €
927,50 €
10 regio alebo 101 + 9 regio
792,60 €
396,30 €
1030,40 €