Predplatné cestovné lístky (PCL)

Predplatné cestovné lístky (PCL) sú platné na neobmedzený počet ciest v rámci svojej zónovej a časovej platnosti. Sú najvýhodnejšou voľbou pre každodenné cesty.

Čo na kúpu predplatného lístka potrebujem?

Predplatné cestovné lístky predávajú len vo forme elektronického zápisu na bezkontaktnú čipovú kartu (BČK). Na kúpu môžete využiť ktorúkoľvek BČK vydanú dopravcom podieľajúcim sa na IDS BK, ako aj študentské ISIC karty vydané vybranými strednými a vysokými školami a tiež Bratislavskú mestskú kartu.

Ako si vybavím čipovú kartu?

Čipovú kartu si môžete vybaviť u všetkých zapojených dopravcov, podmienky a ceny za jej vydanie sa u jednotlivých dopravcov mierne líšia. Viac informácií získate v časti Bezkontaktné čipové karty.

Ako si vybrať správny predplatný lístok?

Pred kúpou PCL si najskôr zo schémy zón vyberte tie zóny, cez ktoré budete chcieť cestovať. Podľa počtu a druhu zvolených zón sa cestujúcemu vypočíta cestovné. Do výpočtu ceny sa počíta každá jedna zóna cez ktorú budete cestovať, teda aj taká ktorými Váš spoj len prechádza a nezastavuje tam. Každá zóna má svoje číselné označenie, pri kúpe lístka je vhodné vedieť predajcovi vymenovať zoznam zón, ktoré si želáte zakúpiť. Každá zóna sa ale počíta len raz, takže cez jednu zónu môžete pri Vašej ceste prechádzať viac krát.

Zóna 100 sa predáva len spoločne so zónou 101. Zóna 101 sa predáva vždy len s vybranou inou zónou.

Ako postupovať pri cestovaní mimo zaplatených zón?

Ak cestujete mimo územia pre ktoré máte PCL, môžete pri svojej ceste platný PCL IDS BK s iným cestovným lístkom podľa tarify IDS BK, príp. podľa tarify dopravcu.

Pri ceste vlakom si najskôr zistite, ktorá stanica je posledná v rámci Vašich zakúpených zón. Pred cestou si zakúpte cestovný lístok na chýbajúce zóny do cieľa Vašej cesty, resp. cestovný lístok na vlak z poslednej stanice v zóne, po ktorú máte zaplatené cestovné.

Pri ceste prímestským autobusom spoločnosti Slovak Lines, a.s. je nutné vyžiadať si vždy lístok po konkrétnu zastávku v ktorej budete vystupovať a ak budete v tejto zastávke prestupovať na ďalšiu cestu, žiadajte si lístok až do nej. Ak napr. cestujete z Bratislavy do centra Pezinka, hneď pri nástupe vyžiadajte lístok do Pezinka na námestie a k čítačke priložte kartu, na ktorej máte PCL zakúpený. Systém automaticky vyhodnotí jeho platnosť, a ak máte na karte elektronickú peňaženku s kreditom, cestovné za chýbajúce zóny pri ceste do Pezinka odpočíta z kreditu a vydá lístok. Ak kredit v peňaženke nemáte, vodič na pokladni potvrdí že budete platiť v hotovosti a vyzve Vás k platbe.

Pri spiatočnej ceste je nutné žiadať si cestovný lístok až do konkrétnej zastávky v ktorej budete vystupovať.

Kde ich možno zakúpiť?

PCL si môžete zakúpiť na predajných miestach všetkých zapojených dopravcov, v multifunkčných automatoch, prostredníctvom internetu a opakovaný predaj (predĺženie skôr zakúpeného PCL bez zmeny časovej alebo zónovej platnosti) aj v prímestských autobusoch. Kompletný zoznam nájdete v časti Predajne.

Na Bratislavskú mestskú kartu si možno PCL zakúpiť len prostredníctvom predajnej siete DPB, na predajniach Slovak Lines a v multifunkčných automatoch.

Aká je ich cena?

PCL 7 dní

Platnosť (zónová)
Základný
Zľavnený
Prenosný
zóny 100 + 101
12,00 €
6,00 €
15,60 €
zóny 100 + 101 + 1 regio
16,00 €
8,00 €
20,80 €
zóny 100 + 101 + 2 regio
19,90 €
9,95 €
25,90 €
zóny 100 + 101 + 3 regio
23,90 €
11,95 €
31,10 €
zóny 100 + 101 + 4 regio
26,50 €
13,25 €
34,50 €
zóny 100 + 101 + 5 regio
28,70 €
14,35 €
37,40 €
zóny 100 + 101 + 6 regio
32,20 €
16,10 €
41,90 €
zóny 100 + 101 + 7 regio
35,80 €
17,90 €
46,60 €
sieťový (všetky zóny)
39,40 €
19,70 €
51,30 €
1 regionálna zóna
5,60 €
2,80 €
7,30 €
2 regio alebo 101 + 1 regio
9,20 €
4,60 €
12,00 €
3 regio alebo 101 + 2 regio
12,00 €
6,00 €
15,60 €
4 regio alebo 101 + 3 regio
16,00 €
8,00 €
20,80 €
5 regio alebo 101 + 4 regio
19,90 €
9,95 €
25,90 €
6 regio alebo 101 + 5 regio
23,90 €
11,95 €
31,10 €
7 regio alebo 101 + 5 regio
26,50 €
13,25 €
34,50 €
8 regio alebo 101 + 7 regio
28,70 €
14,35 €
37,40 €
9 regio alebo 101 + 8 regio
32,20 €
16,10 €
41,90 €
10 regio alebo 101 + 9 regio
35,80 €
17,90 €
46,60 €

PCL 30 dní

Platnosť (zónová)
Základný
Zľavnený
Prenosný
zóny 100 + 101
30,00 €
15,00 €
39,00 €
zóny 100 + 101 + 1 regio
40,00 €
20,00 €
52,00 €
zóny 100 + 101 + 2 regio
50,00 €
25,00 €
65,00 €
zóny 100 + 101 + 3 regio
60,00 €
30,00 €
78,00 €
zóny 100 + 101 + 4 regio
66,50 €
33,25 €
86,50 €
zóny 100 + 101 + 5 regio
72,00 €
36,00 €
93,60 €
zóny 100 + 101 + 6 regio
81,00 €
40,50 €
105,30 €
zóny 100 + 101 + 7 regio
90,00 €
45,00 €
117,00 €
sieťový (všetky zóny)
99,00 €
49,50 €
128,70 €
1 regionálna zóna
14,00 €
7,00 €
18,20 €
2 regio alebo 101 + 1 regio
23,00 €
11,50 €
29,90 €
3 regio alebo 101 + 2 regio
30,00 €
15,00 €
39,00 €
4 regio alebo 101 + 3 regio
40,00 €
20,00 €
52,00 €
5 regio alebo 101 + 4 regio
50,00 €
25,00 €
65,00 €
6 regio alebo 101 + 5 regio
60,00 €
30,00 €
78,00 €
7 regio alebo 101 + 6 regio
66,50 €
33,25 €
86,50 €
8 regio alebo 101 + 7 regio
72,00 €
36,00 €
93,60 €
9 regio alebo 101 + 8 regio
81,00 €
40,50 €
105,30 €
10 regio alebo 101 + 9 regio
90,00 €
45,00 €
117,00 €

PCL 90 dní

Platnosť (zónová)
Základný
Zľavnený
Prenosný
zóny 100 + 101
80,00 €
40,00 €
104,00 €
zóny 100 + 101 + 1 regio
106,60 €
53,30 €
138,60 €
zóny 100 + 101 + 2 regio
133,20 €
66,60 €
173,20 €
zóny 100 + 101 + 3 regio
159,90 €
79,95 €
207,90 €
zóny 100 + 101 + 4 regio
177,20 €
88,60 €
230,40 €
zóny 100 + 101 + 5 regio
191,80 €
95,90 €
249,40 €
zóny 100 + 101 + 6 regio
215,80 €
107,90 €
280,60 €
zóny 100 + 101 + 7 regio
239,80 €
119,90 €
311,80 €
sieťový (všetky zóny)
263,80 €
131,90 €
343,00 €
1 regionálna zóna
37,30 €
18,65 €
48,50 €
2 regio alebo 101 + 1 regio
61,30 €
30,65 €
79,70 €
3 regio alebo 101 + 2 regio
80,00 €
40,00 €
104,00 €
4 regio alebo 101 + 3 regio
106,60 €
53,30 €
138,60 €
5 regio alebo 101 + 4 regio
133,20 €
66,60 €
173,20 €
6 regio alebo 101 + 5 regio
159,90 €
79,95 €
207,90 €
7 regio alebo 101 + 5 regio
177,20 €
88,60 €
230,40 €
8 regio alebo 101 + 7 regio
191,80 €
95,90 €
249,40 €
9 regio alebo 101 + 8 regio
215,80 €
107,90 €
280,60 €
10 regio alebo 101 + 9 regio
239,80 €
119,90 €
311,80 €

PCL 365 dní

Platnosť (zónová)
Základný
Zľavnený
Prenosný
zóny 100 + 101
199,00 €
99,50 €
258,70 €
zóny 100 + 101 + 1 regio
265,30 €
132,65 €
344,90 €
zóny 100 + 101 + 2 regio
331,60 €
165,80 €
431,10 €
zóny 100 + 101 + 3 regio
397,90 €
198,95 €
517,30 €
zóny 100 + 101 + 4 regio
441,10 €
220,55 €
573,50 €
zóny 100 + 101 + 5 regio
477,50 €
238,75 €
620,80 €
zóny 100 + 101 + 6 regio
537,20 €
268,60 €
698,40 €
zóny 100 + 101 + 7 regio
596,90 €
298,45 €
776,00 €
sieťový (všetky zóny)
656,60 €
328,30 €
853,60 €
1 regionálna zóna
92,90 €
46,45 €
120,80 €
2 regio alebo 101 + 1 regio
152,60 €
76,30 €
198,40 €
3 regio alebo 101 + 2 regio
199,00 €
99,50 €
258,70 €
4 regio alebo 101 + 3 regio
265,30 €
132,65 €
344,90 €
5 regio alebo 101 + 4 regio
331,60 €
165,80 €
431,10 €
6 regio alebo 101 + 5 regio
397,90 €
198,95 €
517,30 €
7 regio alebo 101 + 5 regio
441,10 €
220,55 €
573,50 €
8 regio alebo 101 + 7 regio
477,50 €
238,75 €
620,80 €
9 regio alebo 101 + 8 regio
537,20 €
268,60 €
698,40 €
10 regio alebo 101 + 9 regio
596,90 €
298,45 €
776,00 €