Denné cestovné lístky

Denné cestovné lístky sú platné na všetkých linkách, vrátane nočných, pre neobmedzený počet ciest a to počas celej svojej časovej platnosti. Od 1.10.2018 môže počas sobôt, nedieľ a dní pracovného pokoja s držiteľom základného denného cestovného lístka cestovať aj ďalšia dospelá osoba a až 3 deti do dovŕšenia 16 rokov. Podmienkou takéhoto využitia je, že v skupine cestujúcich je 1 dospelý a 1 dieťa.

V ponuke sú s platnosťou pre zóny 100+101 a pre celú sieť IDS BK. Ak v jednom dni potrebujete cestovať viac, budú pre Vás jednoznačnou voľbou.

Ako ich použiť?

Cestovné lístky zakúpené v predpredaji je potrebné pri prvom nástupe do vozidla označiť v označovači cestovných lístkov. Označovače cestovných lístkov sa nachádzajú pri nástupných dverách do vozidiel. V prípade cesty vlakom sú označovače umiestňované na železničných staniciach, označiť si tak lístok bude potrebné ešte pred nástupom. Do doby ich osadenia je možné cestovať len s už označeným cestovným lístkom, alebo si zakúpiť cestovný lístok v pokladni na železničnej stanici s platnosťou od času výdaja.

Ak si zakupujete cestovný lístok priamo vo vozidle, označovať ho už netreba Takýto lístok platí už od času predaja, koniec časovej platnosti je na lístku vypísaný.

Kde ich možno zakúpiť?

Denné cestovné lístky môžete zakúpiť:

  • v predajniach DPB, kde majú v ponuke všetky druhy denných cestovných lístkov,
  • v predajni Slovak Lines na autobusovej stanici Mlynské nivy, kde ponúkajú všetky druhy denných cestovných lístkov,
  • v predajniach ZSSK, kde majú v ponuke všetky druhy denných cestovných lístkov,
  • v žltých zastávkových automatoch, ktoré poskytujú predaj 24 hodinových cestovných lístkov,
  • v multifunkčných automatoch, ktoré majú v ponuke všetky druhy denných cestovných lístkov,
  • u províznych predajcov, ako sú napríklad novinové stánky, kde majú v ponuke vybraný sortiment z denných cestovných lístkov,
  • vo vozidlách regionálnych autobusov si môžete zakúpiť 24 a 72 hodinové cestovné lístky.
  • v električkách, trolejbusoch, autobusoch a v označovačoch na nástupištiach železničných staníc si môžete zakúpiť cestovné lístky v elektronickej podobe.

Aká je ich cena?

Papierový lístok / mobilná aplikácia

Platnosť (zónová / časová)
Základný
Zľavnený
zóny 100 + 101 / 24 hodín
3,50 €
1,75 €
zóny 100 + 101 / 72 hodín
8,00 €
4,00 €
zóny 100 + 101 / 168 hodín
11,40 €
5,70 €
sieťový (všetky zóny) / 24 hodín
6,90 €
3,45 €

Elektronický lístok

Platnosť (zónová / časová)
Základný
Zľavnený
zóny 100 + 101 / 24 hodín
3,15 €
1,58 €
zóny 100 + 101 / 72 hodín
7,20 €
3,60 €
sieťový (všetky zóny) / 24 hodín
6,21 €
3,11 €