Automaty

Predajné automaty nájdete najmä v zónach 100 a 101 všade tam, kde je vyššia frekvencia cestujúcich, alebo kde je nevyhnutné zabezpečiť nepretržitý predaj cestovných lístkov. V regióne sú umiestnené na najdôležitejších železničných staniciach.

V prevádzke sú dva funkčne odlišné typy automatov. Oba typy automatov umožňujú vydávanie hotovosti.

ČERVENÉ AUTOMATY

Multifunkčné červené predajné automaty ponúkajú kompletný sortiment cestových lístkov na jednu cestu, denných cestovných lístkov, ako aj predplatných cestovných lístkov a tiež plnenie elektronickej peňaženky.

Platba je možná mincami a bankovkami, ale aj prostredníctvom platobných kariet.

Červené automaty


ŽLTÉ AUTOMATY

Jednoduché žlté zastávkové automaty ponúkajú cestovné lístky na jednu cestu (pre 2 až 6 zón) a denné cestovné lístky s platnosťou 24 hodín. Platba je možná mincami a vo vybraných automatoch aj platobnými kartami.


Umiestnenie zastávkových automatov

Rovných 370 automatov je umiestnených predovšetkým na zastávkach v Bratislave.


Reklamácie služieb automatov

Aj napriek našej dôkladnej starostlivosti môžu nastať situácie, kedy automat nepracuje správne. V takom prípade nás, prosíme, kontaktuje prostredníctvom nášho Reklamačného formuláru.