Automaty

Predajné automaty nájdete najmä v zónach 100 a 101 všade tam, kde sa je vyššia frekvencia cestujúcich, alebo kde je nevyhnutné zabezpečiť nepretržitý predaj cestovných lístkov. V regióne sú umiestnené na najdôležitejších železničných staniciach.

V prevádzke sú dva funkčne odlišné typy automatov. Oba typy automatov umožňujú vydávanie hotovosti.

Multifunkčné automaty

Multifunkčné (červené) automaty ponúkajú kompletný sortiment cestových lístkov na jednu cestu, denných cestovných lístkov, ako aj predplatných cestovných lístkov a tiež plnenie elektronickej peňaženky. Neumožňujú predaj Karnetu.

Platba je možná mincami a bankovkami, ale aj prostredníctvom bankomatových kariet. Vybrané automaty umožňujú aj predaj predplatných cestovných lístkov na BMK so zľavou.

Automaty


Jednoduché zastávkové automaty

Jednoduché zastávkové automaty ponúkajú cestovné lístky na jednu cestu (pre 2 až 6 zón) a denné cestovné lístky s platnosťou 24 hodín. Platba je možná len mincami.


Umiestnenie zastávkových automatov

Rovných 370 automatov je umiestnených predovšetkým na zastávkach v Bratislave.


Reklamácie služieb automatov

Aj napriek našej dôkladnej starostlivosti môžu nastať situácie, kedy automat nepracuje správne. V takom prípade nás prosím kontaktuje prostredníctvom nášho Reklamačného formuláru.