Predaj vo vozidlách

Predaj vo vozidlách je realizovaný iba na regionálnych linkách.

U vodiča autobusu je možné zakúpiť si kompletný sortiment cestovných lístkov na jednu cestu, dovozný lístok a 24-hodinový denný lístok. Vo vozidlách je tiež zabezpečované predĺženie predplatného cestovného lístka na ďalšie obdobie, avšak bez možnosti zmeny časovej alebo zónovej platnosti.

Vo vlaku si je možné u vlakvedúceho zakúpiť si kompletný sortiment cestovných lístkov na jednu cestu, dovozný lístok a všetky denné cestovné lístky. Podmienkou je aktívne vyhľadanie vlakvedúceho. Ak nastupujete v stanici, kde je zabezpečený predaj lístkov, bude vám účtovaná prirážka podľa tarify železničného dopravcu.

Vo vlakoch ZSSK si môžete zakúpiť aj 7 a 30 dňové predplatné cestovné lístky, avšak len v prípade, že ich prvý deň platnosti je deň predaja (vo vlakoch teda nie je teda zabezpečovaný predpredaj).