Deti

Deti do 6 rokov

Dieťa, ktoré ešte nemalo 6. narodeniny môže cestovať bezplatne. V zmysle Prepravného poriadku je však z bezpečnostných dôvodov preprava takýchto detí možná len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.

Deti od 6 do 18 rokov

Dieťa, ktoré už dovŕšilo 6. rok veku, ale ešte nemalo 18. narodeniny môže cestovať za zľavnené cestovné. Tento nárok nie je potrebné preukazovať. V prípade pochybnosti o veku dieťaťa však môže byť požiadané o preukázanie veku vierohodným dokladom, napríklad dokladom totožnosti, alebo preukazom poistenca.