Deti

Deti do 6 rokov
Dieťa, ktoré ešte nemalo 6. narodeniny môže cestovať bezplatne. V zmysle Prepravného poriadku je však z bezpečnostných dôvodov preprava takýchto detí možná len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
Deti od 6 do 16 rokov
Dieťa, ktoré už dovŕšilo 6. rok veku, ale ešte nemalo 16. narodeniny môže cestovať za zľavnené cestovné. Tento nárok nie je potrebné preukazovať. V prípade pochybnosti o veku dieťaťa však môže byť požiadané o preukázanie veku vierohodným dokladom, napríklad preukazom poistenca.

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102