Zdravotne postihnutí

Držitelia preukazov ŤZP a TŽP-S bez ohľadu na miesto pobytu
Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S cestujú za zľavnené cestovné. Svoj nárok preukazujú preukazom ŤZP / ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Držitelia preukazov ŤZP a TŽP-S s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji
Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislavkom kraji si môžu naviac pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101 uplatniť bonusovú zľavu vo výške 100 %. V ostatných zónach platí zľava vo výške 50 %.
Nárok na zľavu sa preukazuje len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty preukazom ŤZP / ŤZP-S a dokladom totožnosti z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.
Sprievodcovia ŤZP-S
Každý držiteľ preukazu ŤZP-S má nárok na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu. Ak sa vzájomne sprevádzajú dvaja držitelia preuakzov ŤZP-S, bezplatnú prepravu si môže uplatniť len jeden z nich.

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102