Zdravotne postihnutí

Držitelia preukazov ŤZP a TŽP-S bez ohľadu na miesto pobytu

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S cestujú za zľavnené cestovné. Svoj nárok preukazujú preukazom ŤZP / ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od 01. júla 2021 je možné nárok na zľavu preukazovať aj dokladom totožnosti, v ktorom je zapísaná informácia o ŤZP.


Držitelia preukazov ŤZP a TŽP-S s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislavkom kraji si môžu naviac pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101 uplatniť bonusovú zľavu vo výške 100 %. V ostatných zónach platí zľava vo výške 50 %.

Nárok na zľavu sa preukazuje len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty preukazom ŤZP / ŤZP-S a dokladom totožnosti z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.


Sprievodcovia ŤZP-S

Každý držiteľ preukazu ŤZP-S má nárok na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu. Ak sa vzájomne sprevádzajú dvaja držitelia preuakzov ŤZP-S, bezplatnú prepravu si môže uplatniť len jeden z nich.