Žiaci a študenti

Žiaci a študenti cestujú za zľavnené cestovné. Študentom vysokých škôl sa poskytuje len ak študujú v dennej forme prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia, naviac do dňa predchádzajúcemu dovŕšeniu 26. roku veku. Na preukázanie nároku na zľavnené môžu využiť jeden z nasledovných preukazov:

  • bezkontaktnou čipovou kartou vydanou školou v SR,
  • platným preukazom na zľavu vydaným dopravcom,
  • Medzinárodným preukazom študenta ISIC platným v školskom roku pre ktorý bol vydaný.

Žiakom základných a stredných škôl končí platnosť nároku na zľavu posledným dňom školského roka pre ktorý bola platná, tzn. 31. augusta. Študentom vysokých škôl končí platnosť nároku na zľavu 30. septembra. Žiakom a študentom maturitných / záverečných ročníkov sa zľava poskytuje do termínu záverečnej skúšky, max. však do 30. júna príslušného školského roka.