Open data IDS BK

Open data sú otvorené dáta poskytované širokej odbornej aj neodbornej verejnosti pre účely strojového spracovania. Poskytované sú v štandardizovaných formátoch, ktoré sa bežne využívajú na zdieľanie dát a spracovanie v rôznych softvéroch.