Dokumenty

Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) sa pri svojom rozvoji riadi základnými strategickými dokumentami. Tie v priebehu svojho života prechádzajú postupným vývojom.
Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy
Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy je základným dokumentom projektu integrovanej dopravy. Predstavuje všeobecné zásady pripravovaného IDS BID v tarifnej oblasti, v dopravnej aj legislatívnej oblasti, ako aj ohľadom technického vybavenia, ekonomiky systému a informačnej kampane
Schválené:
  • 25.4.2007 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 24/2007
  • 26.4.2007 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 87/2007
Stiahnuť dokument (PDF; 8 MB)
Rošírenie IDS BK - Úplná tarifná integrácia (III. etapa)
Rošírenie IDS BK - Úplná tarifná integrácia (III. etapa) popisuje rozšírenie IDS BK na III. etapu - integráciu aj jednorazových cestovných lístkov a základné zásady pri tvorbe dopravného riešenia.
Schválené:
  • 24. až 25.06.2015 Zastupiteľstvom HMB, číslo uznesenia 216/2015
  • 26.06.2015 Zastupiteľstvom BSK, číslo uznesenia 61/2015
Stiahnuť dokument (PDF; 2,5 MB)
Plán dopravnej oblužnosti Bratislavského kraja
Plán dopravnej obslužnosti je strategický dokument, ktorý analyzuje súčasný stav verejnej dopravy v Bratislavskom kraji a navrhuje opatrenia pre zvýšenie jej atraktívnosti pre cestujúcich. Tento dokument bude slúžiť objednávateľom dopravy ako podklad pre udeľovanie dopravných licencií, zostavovanie cestovných poriadkov, optimálne určovanie trás či kapacít vozidiel na jednotlivých spojoch.
Odkaz na dokument
Technické a prevádzkové štandardy IDS BK
Technické a prevádzkové štandardy IDS BK stanovujú vzhľad, výbavu a postupy riadenia dopravy v IDS BK. Ich úlohou je teda určiť jednotnú úroveň kvality poskytovaných služieb bez ohľadu na to, ktorý dopravca ich poskytuje.
Odkaz na dokument

Štúdie a návrhy

Štúdia o možnostiach rozšírenia IDS BK do Trnavského kraja
Štúdia sumarizuje východiská a navrhuje opatrenia pre spoločnú integráciu verejnej osobnej dopravy v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Je založená na údajoch a informáciách o verejnej osobnej doprave na území oboch krajov zozbieraných v priebehu roka 2019. Osobitnou časťou predkladanej štúdie je analýza lokalizačných dát zo SIM kariet, ktorá bola obstaraná špeciálne za účelom lepšieho pochopenia priestorových väzieb na území Bratislavského a Trnavského kraja.
Odkaz na dokument

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102