Partneri

IDS BK je prevádzkovaný vďaka spolupráci partnerov:

Objednávatelia


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Pôsobnosť Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) je vymedzená zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Podľa neho je ministerstvo ústredným orgánom štátnej správy pre dráhy a dopravu na dráhach, cestnú dopravu, kombinovanú dopravu, pozemné komunikácie, vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu a iné.

V IDS BK vystupuje ako objednávateľ dopravných výkonov v železničnej doprave.
Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Zriadený bol zákonom NR SR č. 302/2001 Z.z. v území Bratislavského kraja. Je najzápadnejším a rozlohou najmenším krajom Slovenska.

V IDS BK vystupuje ako väčšinový akcionár koordinátora IDS BK a ako objednávateľ dopravných výkonov v prímestskej autobusovej doprave.

Hlavné mesto SR Bratislava

Bratislava je hlavné, najľudnatejšie a rozlohou najväčšie mesto Slovenska. Je tiež sídlom Bratislavského samosprávneho kraja.

V IDS BK vystupuje ako menšinový akcionár koordinátora IDS BK a ako objednávateľ dopravných výkonov v mestskej hromadnej doprave.

Organizátor IDS BK


Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

Bratislavská integrovaná doprava bola založená 30. júna 2005 s cieľom integrovať dopravné služby v bratislavskom regióne. Jej vlastníkmi sú Bratislavský samosprávny kraj (65 %) a Hlavné mesto SR Bratislava (35 %).

Spoločnosť je organizátorom IDS BK.

Dopravcovia


Dopravný podnik Bratislava, a. s.

Dopravný podnik Bratislava je jediným poskytovateľom MHD na území mesta Bratislava. DPB prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu.

Dopravca Dopravný podnik Bratislava v IDS BK zabezpečuje mestskú dopravu v Bratislave.


Arriva Mobility Solutions, s. r. o.

Arriva Mobility Solutions je autobusový dopravca, ktorý patrí do medzinárodne etablovanej dopravnej spoločnosti Arriva. Tá pôsobí v oblasti vlakovej i autobusovej dopravy a prepravy v mnohých krajinách Európy vrátane Slovenska. Do IDS BK sa tento dopravca zapojil po výhre vo verejnej súťaži.

Dopravca Arriva Mobility Solutions v IDS BK zabezpečuje regionálnu autobusovú dopravu.


Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Železničná spoločnosť Slovensko prevádzkuje osobnú vlakovú dopravu na území celého Slovenska. Aj keď nadväzuje na 165-ročnú históriu, ide o pomerne novú spoločnosti, ktorá vznikla 1. januára 2005 rozdelením jednotného železničného podniku na samostatné spoločnosti.


Image

Leo Express Slovensko s.r.o.

Leo Express je súkromný dopravca poskytujúci železničnú a autobusovú osobnú dopravu v strednej Európe. Primárne pôsobí na komerčnej trase Praha–Ostrava, vlaky dopravcu jazdia tiež do Košíc či Krakova. Od decembra 2019 prevádzkuje tiež regionálnu vlakovú dopravu v Pardubicku a sieť doplňajú autobusové linky do Poľska a na Ukrajinu. Po výhre vo verejnej súťaži jazdí Leo Expres od decembra 2023 na trati Bratislava - Komárno, úsek Bratislava - Kvetoslavov je súčasťou IDS BK.

Správca železničnej infraštruktúry


Železnice Slovenskej republiky

Železnice Slovenskej republiky majú na starosti správu a prevádzku železničnej dopravnej cesty a poskytovanie služieb, ktoré súvisia s jej obsluhou. Budujú železničné trate a starajú sa o ich údržbu. Okrem toho zriaďujú a prevádzkujú aj železničné, telekomunikačné a rádiové siete. Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 po rozdelení Česko-slovenských štátnych dráh. V rámci transformácie a reštrukturalizácie sa k 1. januáru 2002 odčlenila prevádzka nákladnej a osobnej dopravy.


Železničné telekomunikácie

Železničné telekomunikácie Bratislava sú silným partnerom poskytujúcim komplexné portfólio informačno-komunikačných služieb pre zabezpečenie ICT potrieb najväčších slovenských železničných podnikov ako i stoviek ďalších externých subjektov zo štátneho a súkromného sektora na celom území SR.V IDS BK zabezpečujú dátovú výmenu pre informácie o polohe vlakov a grafikone vlakovej dopravy.

Predchádzajúci partneri


RegioJet, a. s. (01.04.2018 - 13.12.2020)

RegioJet, a. s. je dcérska spoločnosť patriaca pod holding STUDENT AGENCY. Medzi rokmi 2012 a 2020 prevádzkoval vnútroštátnu železničnú dopravu na linke Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Išlo o linku obsluhovanú vo verejnom záujme na základe objednávky Ministerstva dopravy SR. Od 14.12.2020 ho na tejto linke nahradil dopravca ZSSK.

Dopravca RegioJet bol v rámci IDS BK najmladším a najmenším dopravcom.

Slovak Lines, a. s.

Dopravca Slovak Lines, a. s. je dcérskou spoločnosťou developerskej skupiny HB Reavis a bol dlhodobým partnerom IDS BK. Okrem svojho pôsobenia v rámci IDS BK prevádzkuje dopravu na viedenské letisko Schwechat, či zmluvnú dopravu na objednávku. Od pondelka 15. 11. 2021 ho na linkách IDS BK nahradil dopravca Arriva Mobility Solutions, ktorý sa do systému zapojil po víťazstve vo verejnej súťaži.

Dopravca Slovak Lines zabezpečoval v IDS BK regionálnu autobusovú dopravu.Organizátor IDS BK, Bratislavská integrovaná doprava, a.s. je jedným zo zakladateľov a členov Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy.