Partneri

IDS BK je prevádzkovaný vďaka spolupráci partnerov:

Objednávatelia

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) je vymedzená zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Podľa neho je ministerstvo ústredným orgánom štátnej správy pre dráhy a dopravu na dráhach, cestnú dopravu, kombinovanú dopravu, pozemné komunikácie, vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu a iné.
V IDS BK vystupuje ako objednávateľ dopravných výkonov v železničnej doprave.

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Zriadený bol zákonom NR SR č. 302/2001 Z.z. v území Bratislavského kraja. Je najzápadnejším a rozlohou najmenším krajom Slovenska.
V IDS BK vystupuje ako väčšinový akcionár koordinátora IDS BK a ako objednávateľ dopravných výkonov v prímestskej autobusovej doprave.

Hlavné mesto SR Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava
Bratislava je hlavné, najľudnatejšie a rozlohou najväčšie mesto Slovenska. Je tiež sídlom Bratislavského samosprávneho kraja.
V IDS BK vystupuje ako menšinový akcionár koordinátora IDS BK a ako objednávateľ dopravných výkonov v mestskej hromadnej doprave.

Koordinátor

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Bratislavská integrovaná doprava, a. s.
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. bola založená 30. júna 2005 s cieľom integrovať dopravné služby v bratislavskom regióne. Jej vlastníkmi sú Bratislavský samosprávny kraj (65 %) a Hlavné mesto SR Bratislava (35 %).

Spoločnosť zabezpečuje úlohy a úkony pri prevádzke IDS BK.

Dopravcovia

Dopravný podnik Bratislava

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je jediným poskytovateľom MHD na území mesta Bratislava, pričom okrem liniek MHD prevádzkuje aj prímestské linky a pravidelné medzinárodné autobusové linky. DPB prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu.
V IDS BK je dopravcom s najväčším dopravným aj prepravným výkonom.

Slovak Lines

Slovak Lines, a.s.
Slovak Lines, a. s. je jeden z najvýznamnejších poskytovateľov verejnej autobusovej dopravy (mimo MHD) na Slovensku. Čerpá z bohatej histórie siahajúcej až do roku 1949 ku vzniku ČSAD, n. p., avšak sleduje všetky moderné trendy v autobusovej doprave a dôsledne ich aplikuje vo svojej každodennej práci.
V IDS BK zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu.

Železničná spoločnosť Slovensko

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko prevádzkuje osobnú vlakovú dopravu na území celého Slovenska. Aj keď nadväzuje na 165-ročnú históriu, ide o pomerne novú spoločnosti, ktorá vznikla 1. januára 2005 rozdelením jednotného železničného podniku na samostatné spoločnosti.
V IDS BK je jediným železničným dopravcom.

Správca železničnej infraštruktúry

Železnice Slovenskej republiky

Železnice Slovenskej republiky
Železnice Slovenskej republiky majú na starosti správu a prevádzku železničnej dopravnej cesty a poskytovanie služieb, ktoré súvisia s jej obsluhou. Budujú železničné trate a starajú sa o ich údržbu. Okrem toho zriaďujú a prevádzkujú aj železničné, telekomunikačné a rádiové siete. Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 po rozdelení Česko-slovenských štátnych dráh. V rámci transformácie a reštrukturalizácie sa k 1. januáru 2002 odčlenila prevádzka nákladnej a osobnej dopravy.

Železničné telekomunikácie

Železničné telekomunikácie
Železničné telekomunikácie Bratislava (ďalej ŽT) sú integrovaný poskytovateľ komplexných informačno-komunikačných služieb. ŽT sú najväčšou vnútornou organizačnou jednotkou ŽSR poskytujúcou širokú paletu služieb z oblastí informatiky a telekomunikácií so zmluvne garantovanými parametrami kvality.


Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102