Partneri

IDS BK je prevádzkovaný vďaka spolupráci partnerov:

Objednávatelia


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Pôsobnosť Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) je vymedzená zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Podľa neho je ministerstvo ústredným orgánom štátnej správy pre dráhy a dopravu na dráhach, cestnú dopravu, kombinovanú dopravu, pozemné komunikácie, vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu a iné.

V IDS BK vystupuje ako objednávateľ dopravných výkonov v železničnej doprave.


Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Zriadený bol zákonom NR SR č. 302/2001 Z.z. v území Bratislavského kraja. Je najzápadnejším a rozlohou najmenším krajom Slovenska.

V IDS BK vystupuje ako väčšinový akcionár koordinátora IDS BK a ako objednávateľ dopravných výkonov v prímestskej autobusovej doprave.


Hlavné mesto SR Bratislava

Bratislava je hlavné, najľudnatejšie a rozlohou najväčšie mesto Slovenska. Je tiež sídlom Bratislavského samosprávneho kraja.

V IDS BK vystupuje ako menšinový akcionár koordinátora IDS BK a ako objednávateľ dopravných výkonov v mestskej hromadnej doprave.

Koordinátor


Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. bola založená 30. júna 2005 s cieľom integrovať dopravné služby v bratislavskom regióne. Jej vlastníkmi sú Bratislavský samosprávny kraj (65 %) a Hlavné mesto SR Bratislava (35 %).

Spoločnosť zabezpečuje úlohy a úkony pri prevádzke IDS BK.

Dopravcovia


Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je jediným poskytovateľom MHD na území mesta Bratislava, pričom okrem liniek MHD prevádzkuje aj prímestské linky a pravidelné medzinárodné autobusové linky. DPB prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu.

V IDS BK je dopravcom s najväčším dopravným aj prepravným výkonom.


RegioJet a. s. (do 13.12.2020)

RegioJet, a.s. je dcérska spoločnosť patriaca pod holding STUDENT AGENCY. Od roku 2012 prevádzkuje vnútroštátnu železničnú dopravu na linke Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Ide o linku obsluhovanú vo verejnom záujme na základe objednávky Ministerstva dopravy SR.

V IDS BK bol najmenším a najmladším dopravcom.


Slovak Lines, a.s.

Slovak Lines, a. s. je jeden z najvýznamnejších poskytovateľov verejnej autobusovej dopravy (mimo MHD) na Slovensku. Čerpá z bohatej histórie siahajúcej až do roku 1949 ku vzniku ČSAD, n. p., avšak sleduje všetky moderné trendy v autobusovej doprave a dôsledne ich aplikuje vo svojej každodennej práci.

V IDS BK zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu.


Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Železničná spoločnosť Slovensko prevádzkuje osobnú vlakovú dopravu na území celého Slovenska. Aj keď nadväzuje na 165-ročnú históriu, ide o pomerne novú spoločnosti, ktorá vznikla 1. januára 2005 rozdelením jednotného železničného podniku na samostatné spoločnosti.

V IDS BK je najvýznamnejším železničným dopravcom.

Správca železničnej infraštruktúry


Železnice Slovenskej republiky

Železnice Slovenskej republiky majú na starosti správu a prevádzku železničnej dopravnej cesty a poskytovanie služieb, ktoré súvisia s jej obsluhou. Budujú železničné trate a starajú sa o ich údržbu. Okrem toho zriaďujú a prevádzkujú aj železničné, telekomunikačné a rádiové siete. Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 po rozdelení Česko-slovenských štátnych dráh. V rámci transformácie a reštrukturalizácie sa k 1. januáru 2002 odčlenila prevádzka nákladnej a osobnej dopravy.


Železničné telekomunikácie

Železničné telekomunikácie Bratislava sú silným partnerom poskytujúcim komplexné portfólio informačno-komunikačných služieb pre zabezpečenie ICT potrieb najväčších slovenských železničných podnikov ako i stoviek ďalších externých subjektov zo štátneho a súkromného sektora na celom území SR.V IDS BK zabezpečujú dátovú výmenu pre informácie o polohe vlakov a grafikone vlakovej dopravy.