História

2023

10. decembra do IDS BK pribudol nový vlakový dopravca Leo Express. Premáva na linkách R70 a S70 (Bratislava - Kvetoslavov). Leo Express začal jazdiť na trati Bratislava – Dunajská Streda - Komárno na základe verejnej súťaže.

2022

5. septembra začala premávať cezhraničná autobusová linka 901 z Bratislavy do rakúskeho Hainburg an der Donau.

Linka 901 bola obnovená vďaka zmluve s novým dopravcom ARRIVA Mobility Solutions, ktorý od polovice novembra 2021 zabezpečuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji. Na financovaní sa po dohode spolupodieľajú traja partneri: Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a spolková krajina Dolné Rakúsko.

2021

Od 1. júla sa IDS BK rozšíril o ďalšie obce a mestá Trnavského kraja.

Dňom 1. júla prišlo aj ku zmene tarify IDS BK. Cena väčšiny cestovných lístkov bola zvýšená, zrušil sa 15-minútový lístok a ukončilo sa poskytovanie zľavy z ceny električeniek na Bratislavskú mestskú kartu. Zároveň sa výrazne znížili ceny všetkých ročných predplatných cestovných lístkov.

15. novembra prišlo ku zmene regionálneho autobusového dopravcu v Bratislavskom kraji. Namiesto dopravcu Slovak Lines nastúpila spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions, ktorá uspela v súťaži na nový 10-ročný kontrakt. Pre krátkosť času od podpísania zmluvy však nový dopravca nestihol zabezpečiť dostatočný počet vodičov a v kraji nastali masívne výpadky spojov. Bratislavský samosprávny kraj sa preto rozhodol kompenzovať cestujúcim vzniknuté nepríjemnosti cestovaním zadarmo, a to v mesiacoch január a február 2022.

2020

Nepriaznivý vývoj pandemickej situácie spojenej s ochorením COVID-19 sa prejavil v takmer okamžitom prirodzenom poklese cestujúcich vo verejnej doprave. IDS BK sa priebežne prispôsoboval aktuálnym podmienkam. Zníženému dopytu cestujúcich bolo potrebné prispôsobiť dopravné výkony, súčasne však bolo potrebné vziať do úvahy dopady na cestujúcich.

Toto obdobie sa nieslo aj v znamení pozitívnych zmien. Do mobilnej aplikácie bol implementovaný nový krátky obrazový používateľský manuál, pribudlo zobrazenie aktuálnej polohy spojov priamo na mape, či nová funkcia "zastávková tabuľa", vďaka ktorej cestujúci v aktuálnom čase vidí odchody spojov z danej zastávky.

V závere roka bola spustená pilotná prevádzka Centrálneho dopravného dispečingu IDS BK.

2019

Od 15.12.2019 začali byť v platnosti nové cestovné poriadky, v rámci ktorých prišlo k nahradeniu vlakovej linky S25 novou autobusovou linkou 225. Celkový počet spojov sa navýšil a zabezpečená je garancia nadväzností v žst. Zohor medzi príchodmi vlakov a odchodmi autobusov.

V rámci Európskeho týždňa mobility 2019 bolo možné od 16. do 30.9.2019 zakúpiť všetky druhy predplatných cestovných lístkov s výraznou zľavou. Takýchto zľavnených predplatných lístkov bolo predaných 17 466, z toho pre zóny 100+101 16 588.

Od 01.08.2019 boli IDS BK rozšírený po žst. Trnava. S cestovnými lístkami IDS BK bolo umožnené cestovanie z ľubovoľného miesta v Bratislavskom kraji až do susedného krajského mesta vlakovými linkami S50 a S55.

Od 22.06.2019 začala rekonštrukcia električkovej Karloveskej radiály, ktorá mala zásadný vplyv na úpravu linkového vedenia. Bol zavedený tzv. "jednolinkový variant", čo znamená že každú radiálu obsluhuje len jedna linka. Počet spojov však zostal zachovaný, čoho výsledkom je, že linky jazdia vo veľmi krátkych intervaloch od 4 min. v špičke po 7,5 min. cez víkend a vo večerných hodinách.

2018

Od 01.10.2018 boli tiež zavedené novinky v tarife IDS BK - možnosť využitia Bratislavskej mestskej karty, ako nosiča elektronickej peňaženky; zavedenie prenosných čipových kariet s možnosťou nákupu prenosného predplatného lístka a možnosť víkendového využitia denného lístka (24 / 72 alebo 168 h) až pre dvoch dospelých a tri deti.

Od 01.10.2018 bola spustená mobilná aplikácia IDS BK, ktorá umožňuje nákup cestovných lístkov, vyhľadanie spojenia a informácie o výlukách a zmenách v doprave.

Od 19.08.2018 nastali veľké zmeny v regionálnej autobusovej doprave. V zmysle Plánu dopravnej obslužnosti, spracovanom v predchádzajúcom roku, boli trasy liniek nastavené na novo tak, aby v prestupných bodoch nadväzovali na nosnú železničnú dopravu a vo vybraných miestach aj na iné autobusové linky. Cestovné poriadky tiež priniesli jednotné zastavovanie vozidiel na všetkých zastávkach po trase, pravidelné odchody počas celého dňa. Posledné odchody z Bratislavy na jednotlivé smery boli posunuté z 22:20 a 22:40 až na čas po 23-tej hodine.

Od 10.06.2018 boli zavedené nové vlakové linky S55 Trnava - Bratislava-Nové Mesto a S65 Senec - Bratislava-Petržalka. Linky premávajú v pracovných dňoch v 60-minútovom intervale, čím spolu s existujúcimi linkami S50 a S60 vytvárajú na týchto tratiach celodenný interval 30 min. V nadväznosti na posilnenie vlakovej dopravy prišlo aj k posilneniu liniek MHD č. 7, 50 a 196, k presmerovaniu linky 78 k ŽST Podunajské Biskupice a k zlúčeniu liniek 52 a 54 do spoločnej linky 52 ŽST Vajnory - Rača.

Od 01.04.2018 sa systém IDS BK rozšíril o ďalšieho dopravcu. Do systému bola zaradená železničná linka S70 Bratislava - Kvetoslavov, ktorú prevádzkuje spoločnosť RegioJet a.s. Od 13.12.2020 na linke S70 nastala zmena a doprvacu RegioJet a.s. nahradil dopravca ZSSK. Cestovné lístky IDS BK však ostali aj naďalej v platnosti.

2017

Od 08.12.2017 vznikla nová vlaková linka S8 Bratislava-Petržalka - Rajka.

V priebehu roka 2017 bolo spustených viacero projektov, ktorých výsledkom bude rozvoj IDS BK v budúcich rokoch.

V oblasti dopravy bol spracovaný nový Plán dopravnej obslužnosti regiónu Bratislavského kraja, ktorý analyzoval prepravné prúdy cestujúcich a dostupné kapacity. Na ich základe navrhol nový spôsob organizácie regionálnej autobusovej dopravy.

V tarifnej oblasti boli naštartované práce na príprave Stratégie rozvoja predaja cestovných lístkov. Rovnako tak boli zadefinované požiadavky a začali sa práce na vývoji mobilnej aplikácie pre cestujúcich.

Začali sa tiež práce na zriadení integrovaného multimodálneho vyhľadávača spojení. V rámci organizačného zabezpečenia prebiehali analýzy a rokovania týkajúce sa doladenia fungovania IDS BK na základe skutočností po roku prevádzky.

2016

Od 01.09.2016 bol spustený predaj elektronických cestových lístkov s platbou prostredníctvom elektronickej peňaženky na bezkontaktnej čipovej karte.

V druhej polovici júla organizovala BID v spolupráci s DPB a SL "Roadshow" v rámci ktorej boli prezentované elektronické cestovné lístky. Od letných mesiacov začal vychádzať mesačník Magazín IDS, v ktorý prináša informácie o novinkách a cestovaní v IDS BK a o kultúrych a spoločenských udalostiach v meste aj regióne.

Od 04.07.2016 bola zreorganizovaná sieť liniek trolejbusov. Čísla liniek zostali aj naďalej v rade 201-212.

Od 11.04.2016 bola spustená spolupráca s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu, výsledkom ktorej je možnosť použitia turistickej Bratislava City Card na cestovanie v rámci zón 100+101.

2015

Počas prvého štvrťroka prebiehali rokovania o podmienkach zavedenia III. etapy a následne prípravné práce súvisiace so štartom. Mnohé z týchto prác sa doťahovali až v posledných dňoch, na dostatočné informovanie verejnosti preto nezostal dostatok času.

Aj napriek týmto komunikačným nedostatkom bola III. etapa IDS BK dňa 1.11.2015 spustená. Zahŕňa územie okresov Pezinok, Senec a priľahlých obcí v Trnavskom kraji. Na základe jednotných prepravných a tarifných podmienok je možné cestovať u troch zapojených dopravcov - v tom čase Dopravný podnik Bratislava, Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko. Pre zlepšenie orientácie cestujúcich sú všetky regionálne linky označené číslom linky (ako ho poznáme z MHD), ktoré sa zobrazuje priamo na informačných tabuliach.

Spolu so spustením III. etapy boli do prevádzky uvedené nové web stránky a telefonická infolinka.

2014

V prvom štvrťroku prebiehalo testovanie úprav súvisiacich s úpravami pre II. etapu IDS BK a od 07.04.2014 sme začali aktívne využívať moderný komunikačný kanál cez sociálnu sieť Facebook.

2013

Plánovaný termín I. etapy spustenia IDS BK 01.03.2013 sa pre technické nedostatky v softvérovom riešení tarifno-odbavovacích zariadení nepodarilo dodržať. Po odstránení týchto nedostatkov a následnom dôkladnom otestovaní bola I. etapa zavedená od 01.06.2013. Druhá polovica roka bola venovaná príprave zadania a úprav pre II. etapu.

2009

Bratislavská integrovaná doprava zmenila právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť so základným imaním 33 195 €.

2008

Dňa 31.3.2008 začala medzi Chorvátskym Grobom a Zlatými pieskami v Bratislave premávať autobusová linka 630 s možnosťou nadväzujúceho prestupu na električku. Jej zriadenie si vyžiadali zvýšené dopravné nároky v novovybudovanej lokalite rodinných domov v Chorvátskom Grobe a Čiernej vode. Linka je prezentované ako prvá prímestská linka označená v súlade s pripravovaným IDS, s pravidelným intervalom a nadväznosťou na električkovú dopravu.

2006 - 2012

Spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava, a.s. boli vypracované viaceré strategické, ale aj ďalšie materiály riešiace detailnejšie problematiku implementácie IDS v podmienkach bratislavského regiónu. Bola nastavená vízia budúceho IDS, ale aj zásady rozvoja v tarifnej a dopravnej oblasti a taktiež v oblasti informačných systémov.

Podrobný prehľad jednotlivých materiálov nájdete v sekcii Dokumenty IDS BK.

2006 - 2007

Dňa 8.9.2006 bola na základe dohody BID, DPB, ZSSK a ŽSR zriadená dočasná vlaková linka označená ako linka 155 premávajúca medzi žst. BA predmestie a BA Východné, ako náhradná doprava počas rekonštrukcie železničného priecestia na ulici Pri Šajbách v Rači. Premávka skončila dňa 31.10.2006. Keďže na linku boli pozitívne ohlasy, podarilo sa zabezpečiť aj následnú premávku (síce už len v špičkách pracovných dní) a to až do začiatku apríla 2007.

2001 - 2005

V apríli 2001 bolo navrhnuté vytvorenie organizácie s názvom Bratislavský organizátor a koordinátor integrovanej dopravy (BOKID), ktorého úlohou malo byť zabezpečenie koordinácie vzájomného pôsobenia obstarávateľov dopravy a dopravcov.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) schválilo svojim uznesením č. 26/2003 zo dňa 21. mája 2003 ciele dopravnej politiky Bratislavského samosprávneho kraja. Ako cieľ č. 6 bolo definované vytvorenie integrovaného dopravného systému. – Bratislavskej integrovanej dopravy spolu s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Trnavským samosprávnym krajom.

Keďže trojstranné rokovania medzi HMB, BSK a Trnavským samosprávnym krajom neviedli ku konkrétnym záverom, bolo navrhnuté, aby HMB a BSK uzavreli zmluvu o spolupráci ako obstarávatelia dopravných výkonov vo verejnom záujme.

Prípravné práce sa tak vrátili k pôvodnému návrhu na vytvorenie BOKID-u v spolupráci HMB a BSK a umožniť Trnavskému samosprávnemu kraju, mestám a obciam pristúpiť do Bratislavskej integrovanej dopravy podľa ich vôle.

Následne tak, v zmysle uznesení MsZ č. 423/2004 zo dňa 24.6.2004 a 553/2004 zo dňa 29.11.2014 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 20/2005 zo dňa 16.3.2005 schválené založenie spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o., ako budúceho koordinátora IDS v bratislavskom regióne, s cieľom prepojiť a skvalitniť dopravné služby.

Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra 9.8.2005 so 65 %-nou majetkovou účasťou BSK a 35 %-nou majetkovou účasťou HMB so sídlom na Röntgenovej 24 v Bratislave.

2001

Experiment 1.2.2001 prešiel do Prvej etapy pod názvom Bratislavská integrovaná doprava (BID). Cestujúcim s "kupónom BID" sa na území hlavného mesta SR Bratislavy rozšírili možnosti cestovania oproti experimentálnej fáze okrem liniek MHD a osobných, zrýchlených vlakov aj o regionálne autobusové linky v smere do Záhorskej Bystrice prevádzkované autobusovým dopravcom SAD Bratislava (neskôr Slovak Lines). Zároveň sa zmenila aj forma predávaného kupónu - predaj zabezpečoval DPB ako osobitný druh "električenky" zapisovaný priamo do čipu karty, ktorou sa cestujúci preukazovali v MHD a prímestských autobusoch. Vo vlakoch sa cestujúci preukazovali papierovou potvrdenkou o kúpe električenky.

Táto etapa BID fungovala, aj napriek plánom na jej rozšírenie ale aj úplné zrušenie, v nezmenenej podobe až do 31.5.2013. Organizačne ju zastrešovalo Hl. mesto SR Bratislava v spolupráci so zapojenými dopravcami.

1999

1.11.1999 bol do reálnej prevádzky zavedený Experiment integrovanej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy. Cestujúci mal možnosť využívať okrem liniek MHD aj osobné a zrýchlené vlaky ŽSR (dnes ZSSK) na prepravu po celom území Bratislavy za podmienky dokúpenia mesačného kupónu (v hodnote 50 Sk) k predplatnému cestovnému lístku DPB. Kupón sa predával na staniciach ŽSR a mal formu papierového (kartónového) lístka.

1996

Hlavné mesto SR Bratislava (HMB) formulovalo požiadavku na integráciu dopravy v Aktualizácii generálneho dopravného plánu. Na jej základe bol vypracovaný a v októbri 1996 v Mestskom zastupiteľstve (MsZ) hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 387/1996 schválený Zámer na zavedenie Integrovaného systému dopravy v aglomerácii Bratislavy (ISODAB).

1992

Prvé zmienky o možnosti zaviesť integrovanú dopravu (IDS) priniesla štúdia spoločnosti Hamburg Consult, ktorá riešila možnosti zefektívnenia činnosti Dopravného podniku Bratislavy v súvislosti s jeho pripravovanou transformáciou na akciovú spoločnosť.