IDS BK projekty

IDS BK rozvíjame aj vďaka projektom:
SubNodes

SubNodes
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. je od septembra 2017 zapojená do projektu s akronymom SubNodes v rámci európskeho programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 (Programme Interreg Central Europe 2014 - 2020). Program je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR) a je súčasťou kohéznej politiky EÚ. BID je jedným z deviatich projektových partnerov spolu zo šiestich krajín EÚ zapojených do projektu SubNodes. Vedúcim partnerom projektu, ktorý ho organizačne koordinuje je Durínske ministerstvo infraštruktúry a poľnohospodárstva (Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft). Okrem Nemecka sú ďalší projektoví partneri z Českej republiky, Poľska, Slovinska, a Talianska. Cieľom projektu je skvalitniť prepojenie verejnou osobnou dopravou medzi dopravným uzlom siete TEN-T a sekundárnymi dopravnými uzlami. Oficiálny začiatok projektu je 1. september 2017 a ukončenie 31. august 2020. Podľa pravidiel čerpania finančných zdrojov z EFRR pre Slovenskú republiku bude 85 % nákladov na projekt hradených z tohto fondu a zvyšných 15 % je potrebné pokryť zo strany BID.


Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102