Projekty

Obrázok

Subnodes

Bratislavská integrovaná doprava, a. s. je od septembra 2017 do augusta 2020 zapojená do projektu SubNodes európskeho programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020.
Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava sa v projekte zamerala na rozširovanie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji ďalej smerom do Trnavského kraja. Pre rozvoj IDS BK bolo najväčším prínosom projektu zapojenie železničného uzla Trnava do systému k 1. augustu 2019.
Obrázok

Obrázok

Obrázok

Druhým významným výstupom projektu je Štúdia o možnostiach rozšírenia IDS BK do Trnavského kraja. Nepriamym prínosom realizácie projektových aktivít bolo nadviazanie komunikácie s Úradom Trnavského samosprávneho kraja v záujme spoločného koordinovania verejnej osobnej dopravy na území oboch krajov. Aj vďaka tomu bolo v roku 2018 podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci pri organizácii verejnej dopravy s cieľom vybudovania spoločného integrovaného dopravného systému.

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102