Nočná doprava

Ako cestovať v noci? 

Nočná doprava premáva v čase od 23:30 do 4:30. Nahrádza denné linky, ktoré v tomto čase nepremávajú vôbec, resp. jazdia už len ich posledné/prvé spoje. Nočná doprava je zabezpečená len v Bratislave.

Nočné linky majú všetky zastávky na znamenie, ak chcete nastúpiť alebo vystúpiť je potrebné dodržať uvedené pravidlá. Nástup aj výstup do vozidiel nočných liniek je umožnení všetkými dverami.

Nočné linky a nadväznosti medzi nimi

Nočnú dopravu v Bratislave zabezpečuje 20 liniek označených písmenom N a číslom linky, ktorej trasu prevažne kopírujú resp. obsluhujú podobnú oblasť mesta. Linky N21, N29, N33, N34, N37, N53, N55, N61, N70, N74, N80, N93 a N95 začínajú svoju trasu na Hlavnej stanici, linky N44, N47 a N72 na Hodžovom námestí. Linka N99 zabezpečuje premávku len v rámci mestskej časti Petržalka a do okrajových častí premávajú nadväzné linky N56 a N91.

Hlavným prestupným uzlom je zastávka Hlavná stanica, kde je garantovaná nadväznosť medzi všetkými linkami. Znamená to, že ich spoločný odchod nebude vykonaný skôr, ako všetky vozidlá prídu na Hlavnú stanicu. Cestujúci tak vždy stihne prestúpiť. Spoločné odchody liniek z Hlavnej stanice sú o 23:30, 0:00 (okrem liniek N29, N34 a N37), 0:30, 1:30, 2:30 a 3:30. Po prejazde liniek cez Hodžovo námestie odchádzajú linky N72 na Dolné hony a N44 na Kolibu (odchod vždy v 48. minúte).

Z opačných konečných zastávok odchádzajú spoje o cca 23:55, 0:55, 1:55, 2:55 a 3:55. Po príchode liniek na Hodžovo námestie v smere na Hlavnú stanicu je možné prestúpiť na linku N47 v smere na Valašskú.


Tarifa v noci

Na všetkých nočných linkách platia všetky druhy jednorazových aj predplatných cestovných lístkov.

Cestovanie do mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo a do lokality Východné

Mestské časti Jarovce, Rusovce a Čunovo a lokalita Východné medzi Vajnormi a Račou sú obsluhované nadväznými linkami.

Lokalitu Východné obsluhuje linka N56. Z centra mesta sa na Východné je možné dostať sa spojmi linky N53 s odchodmi z Hlavnej stanice o 23:30, 0:00 a 0:30, na ktoré na Zlatých pieskoch nadväzuje linka N56. V neskorších hodinách je možné použiť linku N55 s odchodmi z Hlavnej stanice o 1:30, 2:30 a 3:30 na ktorú nadväzuje linka N56 na zastávke Hečkova v Rači. Z Východného do centra je možné cestovať spojmi linky o 23:55 a 0:55 v smere do Rače, kde je zabezpečená nadväznosť na linku N55, alebo spojmi o 1:52, 2:52 a 3:52 v smere na Zlaté piesky, kde je zabezpečená nadväznosť na linku N53.

Mestské časti Jarovce, Rusovce a Čunovo obsluhuje linka N91. Z centra je možné dostať sa spojmi linky N93 s odchodmi z Hlavnej stanice o 23:30, 0:30, 1:30, 2:30 a 3:30, na ktoré na konečnej zastávke Jasovská nadväzuje linka N91. V smere do centra je zabezpečená nadväznosť medzi všetkými spojmi linky N91 na linku N93.

Počas celej noci je tak možné dostať sa z centra do uvedených okrajových častí a naopak.

Cestovanie do regiónu

Nočná doprava do regiónu nie je zabezpečovaná. Posledné autobusové spoje do regiónu odchádzajú z autobusovej stanice medzi 23:00 až 23:30. Posledné spoje vlakových liniek odchádzajú z bratislavskej hlavnej stanice po 23:00.