Nočná doprava

Ako cestovať v noci?

Nočná doprava premáva v čase od 23:30 do 4:30. Nahrádza denné linky, ktoré v tomto čase nepremávajú vôbec, resp. jazdia už len ich posledné alebo prvé spoje. Nočná doprava je zabezpečená v Bratislave a vo vybraných dňoch i na linkách do regiónu.

Nočné linky majú všetky zastávky na znamenie, ak chcete nastúpiť alebo vystúpiť je potrebné dodržať uvedené pravidlá.

Nočná doprava v Bratislave

Nočnú dopravu v Bratislave zabezpečuje 20 liniek označených písmenom N a číslom linky, ktorej trasu prevažne kopírujú resp. obsluhujú podobnú oblasť mesta. Linky N21, N29, N31, N33, N34, N37, N53, N55, N61, N70, N74, N80, N93 a N95 začínajú svoju trasu na Hlavnej stanici, linky N44, N47 a N72 na Hodžovom námestí. Linka N99 zabezpečuje premávku len v rámci mestskej časti Petržalka a do okrajových častí premávajú nadväzné linky N56 a N91.

Hlavným prestupným uzlom je zastávka Hlavná stanica, kde je garantovaná nadväznosť medzi všetkými linkami. Znamená to, že ich spoločný odchod nebude vykonaný skôr, ako všetky vozidlá prídu na Hlavnú stanicu. Cestujúci tak vždy stihne prestúpiť. Spoločné odchody liniek z Hlavnej stanice sú o 23:30, 0:00, 0:30, 1:30, 2:30 a 3:30. Po prejazde liniek cez Hodžovo námestie odchádzajú linky N72 na Dolné hony (odchod po príchode liniek z hlavnej stanice v 35. minúte) a N44 na Kolibu (odchod vždy v 48. minúte). Linka N47 odchádza po príchode nočných liniek v smere na Hlavnú stanicu vždy v 25. minúte.

Cestovanie do mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo je zabezpečené linkou N91, ktorá premáva medzi prestupnou zastávkou Jasovská (prestup je zabezpečený z/na linku N93 z Hlavnej stanice) a Čunovom. Cestovanie do lokality Východné je zabezpečené linkou N56, ktorá premáva medzi prestupnými zastávkami Hečkova a Zlaté piesky.

Nočná doprava v regióne

Nočnú dopravu v regióne zabezpečuje 6 liniek, ktorých číselné označenie kopíruje oblasť, do ktorej premávajú. Linky 598, 599, 699, 798 a 799 začínajú na zastávke Hodžovo nám. a premávajú cez zastávku Autobusová stanica (zastávka MHD na ul. Mlynské Nivy) ďalej po štandardných trasách denných liniek (linky 598 a 699 premávajú cez zastávky Klientske centrum a Bojnická ako linky 605 a 609). Linka 299 začína na Autobusovej stanici Nivy (v podzemí, ktoré je prístupné prechodom cez obchodné centrum východom na Košickú ul.) a premáva cez zastávky Račianske mýto, Hodžovo nám. a Pod stanicou ďalej po štandardnej trase denných liniek.

Spoločný odchod všetkých liniek z prestupnej zastávky Hodžovo nám. je o 0:40 (a to v noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu) po príchode nočných liniek MHD z Hlavnej stanice.

Linka 299 premáva po trase dennej linky 245 do Malaciek so zachádzkami do obcí Lozorno a Plavecký Štvrtok.

Linka 598 premáva po trase dennej linky 525 so zachádzkou do miestnej časti Malý Raj a s ukončením v Slovenskom Grobe. Zastávky Chorvátsky Grob, Školská až Slovenský Grob, Hlavná slúžia len na výstup.

Linka 599 premáva po trase dennej linky 540 so zachádzkou do miestnych častí Sever a Muškát v rámci mesta Pezinok. Zastávky vo Vinosadoch a Modre slúžia len na výstup.

Linka 699 premáva po trase dennej linky 630 so zachádzkou cez zastávky Palárikova, Štefánikova a Námestie v rámci obce Ivanka pri Dunaji a so zachádzkou cez obec Veľký Biel.

Linka 798 premáva po trase dennej linky 720 so zachádzkou do obce Zálesie a s ukončením až v obci Nová Dedinka.

Linka 799 premáva po trase dennej linky 737 so zachádzkou cez obec Miloslavov.

Tarifa v noci

Na všetkých nočných linkách platia všetky druhy jednorazových aj predplatných cestovných lístkov.

Schémy a cestovné poriadky nočnej dopravy