Cestujeme bicyklom

Na všetkých linkách IDS BK si so sebou môžete do vozidla vziať aj váš bicykel. Podmienkou je dodržanie pravidiel uvedených v prepravnom poriadku, ktoré vám prinášame aj v tomto článku. Za prepravu bicykla v električkách, autobusoch a trolejbusoch sa platí dovozný cestovný lístok, za prepravu vo vlakoch sa platí lístok podľa tarify ZSSK.Čo považujeme za bicykel?

Pod pojmom bicykel rozumieme bicykel alebo kolobežku určenú na prepravu jednej dospelej osoby. Neprepravujeme bicykel s pomocným pohonom, (elektrickým, benzínovým a pod.) s výnimkou elektrobicyklov, ktoré sú elektrickým motorom vybavené priamo z výroby, bicykel pre dve a viac osôb, alebo bicykel upravený ako dvojstopové vozidlo, či bicykel s prívesným vozíkom.

Jeden cestujúci si so sebou môže vziať len jeden bicykel, ktorý si sám naloží a vyloží cez určené dvere (sú označené piktogramom) a celú cestu si naň dohliada.

Skladací bicykel v zloženom stave sa považuje za batožinu a platia preň ustanovenia o batožinách.

Preprava bicyklov na linkách MHD

Preprava bicyklov vo vozidlách MHD je možná v pracovných dňoch len v čase od 09:00 až 13:00 a od 18:00 do 06:00 a počas sobôt, nedieľ a sviatkov bez časového obmedzenia.

Preprava je možná len s vedomím vodiča. Požiadavku na nástup dáva cestujúci zdvihnutím ruky alebo ústne. Súhlas s nástupom prejaví vodič posunkom alebo ústne. Vodič má možnosť odmietnuť prepravu bicykla v prípade, ak prevádzkové podmienky vo vozidle (obsadenie vozidla) túto prepravu neumožňujú.

Bicykle sa prepravujú vo vyznačenom priestore. V jednom vozidle alebo v jednej súprave vozidiel sa môžu prepravovať maximálne dva bicykle. Ak na zastávke súčasne nastupujú cestujúci s bicyklom a cestujúci na invalidnom vozíku alebo cestujúci s detským kočíkom bez ohľadu na to, prednostné právo na prepravu majú pred bicyklom invalidný vozík a detský kočík. Ak chce cestujúci s vozíkom alebo kočíkom nastúpiť v čase, keď sa cestujúci s bicyklom už vezie, nemá cestujúci s bicyklom povinnosť vystúpiť.

Preprava bicyklov v regionálnych autobusoch

Preprava bicyklov v regionálnych autobusoch je možná v pracovných dňoch len v čase od 09:00 až 13:00 a od 18:00 do 06:00 a počas sobôt, nedieľ a sviatkov bez časového obmedzenia.

Preprava je možná len s vedomím vodiča. Požiadavku na nástup dáva cestujúci zdvihnutím ruky alebo ústne. Súhlas s nástupom prejaví vodič posunkom alebo ústne. Vodič má možnosť odmietnuť prepravu bicykla v prípade, ak prevádzkové podmienky vo vozidle (obsadenie vozidla) túto prepravu neumožňujú.

Bicykle sa prepravujú v priestore vyhradenom pre kočíky alebo invalidné vozíky. V jednom vozidle sa môžu prepravovať maximálne dva bicykle. Ak na zastávke súčasne nastupujú cestujúci s bicyklom a cestujúci na invalidnom vozíku alebo cestujúci s detským kočíkom bez ohľadu na to, prednostné právo na prepravu majú pred bicyklom invalidný vozík a detský kočík. Ak chce cestujúci s vozíkom alebo kočíkom nastúpiť v čase, keď sa cestujúci s bicyklom už vezie, nemá cestujúci s bicyklom povinnosť vystúpiť.

Preprava bicyklov vo vlakoch

Preprava bicyklov vo vlakoch sa riadi podmienkami železničného dopravcu ZSSK. Vlakové súpravy zaradené na linkách IDS BK majú dostatok priestoru na prepravu bicyklov.

Bicykel alebo batožina sa prepravuje v špeciálnom priestore (priestor s vešiakmi, prípadne priestor pre kočíky) vo vozni označenom piktogramom. Rovnako ide o prepravu bicykla na predstavku v prvom vozni (prvé dvere) alebo poslednom vozni (posledné dvere).

Cestujúci dohliada na bicykel sám. Na jednu osobu je možné prepraviť najviac tri bicykle.

Na prepravu bicykla vo vlakoch nie je možné využiť lístok IDS BK, je potrebné zakúpiť si cestovný lístok podľa tarify železničného dopravcu.