Parkoviská P+R, B+R, K+R

P+R (Park + Ride)

Park + Ride (P+R) je záchytné parkovisko typu „zaparkuj a cestuj (hromadnou dopravou)“. Parkoviská P+R sú umiestnené vždy v dosahu liniek IDS BK, predovšetkým nosných vlakových a električkových liniek.

Nakoľko s budovaní parkovísk P+R sa začalo len v nedávnej minulosti, ich počet a veľkosť ešte nedosiahli rozmery parkovísk P+R zahraničí. V súčasnosti preto za parkovisko P+R môžeme považovať, aj keď tak nie sú označené, len parkoviská pri železničných staniciach v Malackách, Pezinku a Senci a tiež parkovisko pred cintorínom Vrakuňa v Bratislave. V štádiu príprav sú oficiálne parkoviská P+R v Ivanke pri Dunaji, Pezinku, Nových Košariskách a v Zohore.

Parkoviská P+R nie sú strážené, ich použitie je však bezplatné.

B+R (Bike + Ride)

Bike + Ride (B+R) je záchytné parkovisko typu „prídi na bicykli a cestuj“. Parkoviská B+R sú umiestnené pri každom parkovisku P+R. Za parkoviská B+R možno považovať aj všetky parkoviská pre bicykle, ktoré sú pri takmer každej jednej železničnej stanici v regióne.

Parkoviská P+R nie sú strážené, ich použitie je však bezplatné.
Zoznam parkovísk B+R
  • Bratislava, hlavná stanica
  • Bratislava, autobusová stanica (pre cestujúcich s kartou Slovak Lines)
  • Plavecký Štvrtok, železničná stanica
  • Malacky, železničná stanica
  • Sekule, železničná stanica
  • Pezinok, železničná stanica
  • Senec, železničná stanica

K+R (Kiss + Ride)

Kiss + Ride (K+R) je parkovisko typu „pobozkaj na rozlúčku a cestuj“. Parkoviská K+R sú súčasťou každého parkoviska P+R a slúžia na naloženie/vyloženie spolucestujúceho, ktorý pokračuje verejnou dopravou. Za parkoviská K+R možno považovať aj všetky parkoviská, ktoré sú pri takmer každej jednej železničnej stanici v regióne.

Parkoviská K+R teda neslúžia na odstavenie motorového vozidla, iba na krátkodobé zastavenie.

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102