Parkoviská P+R, B+R, K+R

P+R (Park + Ride)

Park + Ride (P+R) je záchytné parkovisko typu „zaparkuj a cestuj (hromadnou dopravou)“. Parkoviská P+R sú umiestnené vždy v dosahu liniek IDS BK, predovšetkým nosných vlakových a električkových liniek.

Nakoľko s budovaní parkovísk P+R sa začalo len v nedávnej minulosti, ich počet a veľkosť ešte nedosiahli rozmery parkovísk P+R zahraničí. V súčasnosti preto za parkovisko P+R môžeme považovať, aj keď tak nie sú označené, len parkoviská pri železničných staniciach v Malackách, Pezinku a Senci a tiež parkovisko pred cintorínom Vrakuňa v Bratislave. V štádiu príprav sú oficiálne parkoviská P+R v Ivanke pri Dunaji, Pezinku, Nových Košariskách a v Zohore.

Parkoviská P+R nie sú strážené, ich použitie je však bezplatné.


Zoznam parkovísk P+R

 • Bratislava, cintorín Vrakuňa, 180 miest
 • Ivanka pri Dunaji, železničná zastávka; 158 miest - V REALIZÁCII
 • Malacky, železničná stanica
 • Malacky, areál Píla; 91 miest
 • Nové Košariská, železničná stanica; 165 miest - V PRÍPRAVE (2021)
 • Pezinok, železničná stanica; 50 miest
 • Pezinok, Za dráhou; 291 miest
 • Senec, železničná stanica; 45 miest
 • Svätý Jur, železničná stanica; 58 miest
 • Šenkvice, železničná stanica; 87 miest
 • Zohor, železničná stanica; 208 miest - V PRÍPRAVE (2022)

B+R (Bike + Ride)

Bike + Ride (B+R) je záchytné parkovisko typu „prídi na bicykli a cestuj“. Parkoviská B+R sú umiestnené pri každom parkovisku P+R. Za parkoviská B+R možno považovať aj všetky parkoviská pre bicykle, ktoré sú pri takmer každej jednej železničnej stanici v regióne.

Parkoviská P+R nie sú strážené, ich použitie je však bezplatné.


Zoznam parkovísk B+R

 • Bratislava, hlavná stanica
 • Ivanka pri Dunaji, železničná zastávka; 80 miest - V REALIZÁCII
 • Malacky, železničná stanica
 • Nové Košariská, železničná stanica; 50 miest - V PRÍPRAVE (2021)
 • Pezinok, železničná stanica; 36 miest
 • Plavecký Štvrtok, železničná stanica
 • Senec, železničná stanica
 • Sekule, železničná stanica
 • Svätý Jur, železničná stanica
 • Šenkvice, železničná stanica
 • Zohor, železničná stanica; 50 miest - V PRÍPRAVE (2022)

K+R (Kiss + Ride)

Kiss + Ride (K+R) je parkovisko typu „pobozkaj na rozlúčku a cestuj“. Parkoviská K+R sú súčasťou každého parkoviska P+R a slúžia na naloženie/vyloženie spolucestujúceho, ktorý pokračuje verejnou dopravou. Za parkoviská K+R možno považovať aj všetky parkoviská, ktoré sú pri takmer každej jednej železničnej stanici v regióne.

Parkoviská K+R teda neslúžia na odstavenie motorového vozidla, iba na krátkodobé zastavenie.