Parkoviská P+R, B+R a K+R

P+R (Park+Ride)

Park+Ride (P+R) je záchytné parkovisko typu „zaparkuj a cestuj (hromadnou dopravou)“. Parkoviská P+R sú umiestnené vždy v dosahu liniek IDS BK, predovšetkým nosných vlakových a električkových liniek.  B+R (Bike+Ride)

  Bike+Ride (B+R) je záchytné parkovisko typu „prídi na bicykli a cestuj“. Parkoviská B+R sú umiestnené pri každom parkovisku P+R. Za parkoviská B+R možno považovať aj všetky parkoviská pre bicykle, ktoré sú pri takmer každej železničnej stanici v regióne.

  V súčasnosti pribúdajú aj tzv. "cykloklietky" a "cykloveže", ktoré umožňujú bezpečne odparkovať bicykel za symbolický poplatok v chránenom uzavretom priestore.


   K+R (Kiss + Ride)

   Kiss+Ride (K+R) je parkovisko typu „pobozkaj na rozlúčku a cestuj“. Parkoviská K+R sú súčasťou každého parkoviska P+R a slúžia na naloženie/vyloženie spolucestujúceho, ktorý pokračuje verejnou dopravou. Parkoviská K+R teda neslúžia na odstavenie motorového vozidla, iba na krátkodobé zastavenie.