Zastávky na znamenie

Niektoré zastávky autobusov a trolejbusov sú v rámci MHD v Bratislave v režime "zastávky na znamenie".

V rámci prímestskej autobusovej dopravy sú všetky zastávky v režime "zastávky na znamenie".


Ako spoznám zastávku na znamenie?

Zastávky na znamenie sú označené na zastávkovom označníku príslušným textom. V cestovných poriadkoch sú označené značkou x alebo z. Informáciu o tom, že je daná zastávka na znamenie získate aj priamo vo vozidle z informačného systému - z displejov aj z hlásenia.                             

Na nočných linkách sú všetky zastávky na znamenie.


Ako sa správať na zastávke na znamenie?

Cestujúci, ktorý má záujem na takejto zastávke nastúpiť, musí stáť na zastávke na takom mieste, aby ho vodič prichádzajúceho vozidla mal možnosť z dostatočnej vzdialenosti vidieť. Odporúčame tiež zdvihnutím ruky signalizovať vodičovi svoj záujem nastúpiť.

Cestujúci, ktorý má záujem na takejto zastávke vystúpiť musí dať vodičovi v dostatočnom predstihu znamenie stlačením príslušného tlačidla, umiestneného zvyčajne v blízkosti dverí.


Prečo sa zavádzajú zastávky na znamenie?

Zastávky na znamenie sa zvádzajú z viacerých dôvodov, pričom cieľom ich zavedenia je najmä úspora nákladov a skrátenie času jazdy:

  • zlepšenie dodržiavania cestovných poriadkov, nakoľko vozidlá môžu vplyvom zlej dopravnej situácie meškať. Cestovné poriadky sa podarí dodržiavať aj vďaka zastávkam na znamenie, nakoľko sa ušetrí čas zbytočných zastavení. Vďaka tomu sa zrýchli a zefektívni verejná doprava.
  • úspora vďaka zastávkam na znamenie vznikne aj z dôvodu zníženia únikov tepla v zimnom období, nakoľko zbytočné otváranie a zatváranie dverí v zime znižuje teplotu vo vozidle a zvyšuje energie na kúrenie. Zároveň v letnom období sa obdobným efektom znižuje účinnosť klimatizácie, nakoľko dovnútra klimatizovaných vozidiel sála teplo.
  • od zastávok na znamenie očakávame úsporu pohonných hmôt, ktoré sú najvyššie práve pri rozbehu vozidla.
  • zastávky na znamenia sú priateľské k životnému prostrediu, nakoľko pri plynulej jazde dochádza k jeho menšiemu znečisteniu a rovnako majú vplyv na nižšie opotrebenie vozidla. Úspora pohonných hmôt z dôvodu zbytočných zastavení a opätovných rozbiehaní vozidiel predstavuje aj nižší objem produkovaných emisií.