Zastávky na znamenie

V rámci IDS BK rozlišujeme zastávky podľa ich charakteru:

Stále zastávky - VLAKY a ELEKTRIČKY zastavujú na všetkých zastávkach, ktoré majú uvedené v cestovných poriadkoch.

Zastávky na znamenie - AUTOBUSY a TROLEJBUSY majú od 13. februára 2023 všetky zastávky na znamenie Cestujúci, ktorý má záujem do vozidla nastúpiť, musí stáť na zastávke na takom mieste, aby ho vodič prichádzajúceho vozidla z dostatočnej vzdialenosti videl. Pred vystúpením z vozidla je potrebné dať vodičovi znamenie stlačením tlačidla vo vozidle.Bratislava

Na území Bratislavy, teda v tarifných zónach 100 + 101, existujú stále zastávky aj zastávky na znamenie.

Všetky autobusy a trolejbusy v Bratislave obsluhujú zastávky s charakterom "na znamenie". V cestovných poriadkoch je vždy zastávka na znamenie označená príslušným piktogramom, značkou alebo poznámkou.

Električky obsluhujú všetky zastávky ako stále. Na znamenie nie je ani jedna električková zastávka.

Regionálne autobusové linky majú všetky zastávky s charakterom "na znamenie".

Regionálne vlakové linky, ktoré premávajú na území Bratislavy, obsluhujú všetky zastávky ako stále. Na znamenie nie je ani jedna vlaková zastávka.

Nočné mestské linky v Bratislave obsluhujú všetky zastávky "na znamenie".

Nočné regionálne autobusové linky obsluhujú všetky zastávky "na znamenie".Región

Regionálne autobusové linky majú na celom území IDS BK všetky zastávky s charakterom "na znamenie".

Regionálne vlakové linky majú všetky zastávky ako stále.Ako spoznám zastávku na znamenie?

Zastávky na znamenie sú označené na zastávkovom označníku príslušným piktogramom (zobrazenie ruky). V zastávkových cestovných poriadkoch sú označené príslušným piktogramom, v linkových cestovných poriadkoch je uvedená poznámka: "Všetky zastávky sú na znamenie". Informáciu o tom, že je daná zastávka na znamenie získate aj priamo vo vozidle z informačného systému - z displejov aj z hlásenia.                             


Ako sa správať na zastávke na znamenie?

Cestujúci, ktorý má záujem nastúpiť do vozidla, musí stáť na zastávke na takom mieste, aby ho vodič prichádzajúceho vozidla mal možnosť vidieť z dostatočnej vzdialenosti. Znamením je teda státie na zastávke na viditeľnom mieste a včas. (Záujem nastúpiť môže cestujúci prejaviť tiež zdvihnutím ruky, alebo mávnutím,)

Cestujúci, ktorý má na takejto zastávke záujem vystúpiť z vozidla, musí dať vodičovi v dostatočnom predstihu znamenie stlačením príslušného tlačidla. Znamením je teda stlačenie príslušného tlačidla vo vozidle v dostatočnom časovom predstihu.


Prečo sa zaviedli zastávky na znamenie?

Zastávky na znamenie sa zaviedli z niekoľkých dôvodov, pričom cieľom zavedenia je najmä úspora nákladov a skrátenie času jazdy.

Okrem toho sú zastávky na znamenie zavádzané pre:

Lepšie dodržiavanie cestovných poriadkov

Vďaka zastávkam na znamenie je možné ušetriť čas potrebný na zastavovanie a rozbeh vozidla. Ak sa daný spoj zdržal napríklad vplyvom zlej dopravnej situácie, prejazdom cez zastávku na znamenie môže toto zdržanie znížiť. Aj toto riešenie teda prispieva k zrýchleniu a vyššej efektivite verejnej dopravy.

Lepšie využívanie energie

Vďaka zastávkam na znamenie je možné znížiť úniky tepla z vozidla v zimnom období a zvýšiť účinnosť klimatizácie v letnom období, a to znížením počtu otvorení a zatvorení dverí. Práve časté otváranie dverí znižuje v zime teplotu vo vozidle, čím sa zvyšuje spotreba energie na kúrenie. V letnom období sa častým otváraním dverí znižuje účinnosť klimatizácie.

Úspora pohonných hmôt

Vďaka zastávkam na znamenie je možné prispieť k úspore pohonných hmôt, ktorých spotreba je najvyššia práve pri rozbehu vozidla. Pri plynulej jazde sa znižuje opotrebovanie vozidla a znižuje sa  tiež počet vyprodukovaných emisií.