Zastávky na znamenie

V rámci IDS BK rozlišujeme zastávky podľa ich charakteru. Okrem stálych zastávok má veľké množstvo z nich charakter "na znamenie".Bratislava

Na území Bratislavy, teda v tarifných zónach 100 + 101, existujú ako stále zastávky, tak zastávky na znamenie.

Denné mestské linky v Bratislave (napr. 1, 40, 99, ...) obsluhujú stále zastávky, i zastávky na znamenie. V cestovných poriadkoch je vždy zastávka na znamenie označená príslušným piktogramom, značkou, alebo poznámkou.

Denné regionálne autobusové linky, ktoré premávajú na území Bratislavy (napr. 205, 550, 632, ...) majú všetky zastávky s charakterom "na znamenie". To platí aj v prípade, že obsluhujú zastávku spoločnú s mestskými linkami, pre ktoré je daná zastávka stála.

Príklad: Linka 245 na území Bratislavy zastavuje okrem iných aj na zastávke Bratislava, Račianske mýto. Pre všetky linky mestskej dopravy ide o stálu zastávku. Pre všetky regionálne autobusové linky (teda napríklad aj pre linku 245) má však táto zastávka charakter "na znamenie". Pred vystúpením, resp. nastúpením je teda potrebné dať vodičovi znamenie, aby na tejto zastávke zastavil.

Regionálne vlakové linky, ktoré premávajú na území Bratislavy (napr. S8, S20, ...), obsluhujú všetky zastávky ako stále. Na znamenie nie je ani jedna vlaková zastávka.

Nočné mestské linky v Bratislave (napr. N31, N33, ...) obsluhujú všetky zastávky len na znamenie.

Nočné regionálne autobusové linky (napr. 299, 799, ...) obsluhujú všetky zastávky len na znamenie.Región

Na celom území IDS BK sú všetky zastávky regionálnych autobusových liniek na znamenie.Ako spoznám zastávku na znamenie?

Zastávky na znamenie sú označené na zastávkovom označníku príslušným textom. V cestovných poriadkoch sú označené značkou x alebo z. Informáciu o tom, že je daná zastávka na znamenie získate aj priamo vo vozidle z informačného systému - z displejov aj z hlásenia.                             

Na nočných linkách sú všetky zastávky na znamenie.


Ako sa správať na zastávke na znamenie?

Cestujúci, ktorý má záujem na takejto zastávke nastúpiť, musí stáť na zastávke na takom mieste, aby ho vodič prichádzajúceho vozidla mal možnosť z dostatočnej vzdialenosti vidieť. Znamením je teda státie na zastávke na viditeľnom mieste a včas. Záujem nastúpiť môže cestujúci tiež zdvihnutím ruky, alebo mávnutím,

Cestujúci, ktorý má záujem na takejto zastávke vystúpiť musí dať vodičovi v dostatočnom predstihu znamenie stlačením príslušného tlačidla, umiestneného zvyčajne v blízkosti dverí. Znamením je teda stlačenie príslušného tlačidla vo vozidle v dostatočnom časovom predstihu.


Prečo sa zavádzajú zastávky na znamenie?

Zastávky na znamenie sa zvádzajú z niekoľkých dôvodov, pričom cieľom ich zavedenia je najmä úspora nákladov       a skrátenie času jazdy.

Okrem toho sú zastávky na znamenie zavádzané pre:

Lepšie dodržiavanie cestovných poriadkov

Vďaka zastávkam na znamenie je možné ušetriť čas potrebný na zastavovanie a rozbeh vozidla. Ak sa daný spoj zdržal napríklad vplyvom zlej dopravnej situácie, prejazdom cez zastávku na znamenie môže toto zdržanie znížiť. Aj toto riešenie teda prispieva k zrýchleniu a vyššej efektivite verejnej dopravy.

Lepšie využívanie energie

Vďaka zastávkam na znamenie je možné zníženie únikov tepla z vozidla v zimnom období, a to znížením počtu otvorení a zatvorení dverí. Práve časté otváranie a zatváranie dverí znižuje teplotu vo vozidle, čím sa zvyšuje spotreba energie na kúrenie. V letnom období sa rovnakým princípom znižuje účinnosť klimatizácie.

Úspora pohonných hmôt

Vďaka zastávkam na znamenie je možné prispieť k úspore pohonných hmôt, ktorých spotreba je najvyššia práve pri rozbehu vozidla. Pri plynulej jazde sa znižuje opotrebovanie vozidla a znižuje sa  tiež počet vyprodukovaných emisii.