Dovozné

Dovozný cestovný lístok je určený na prepravu batožín, psov alebo bicyklov*. Platí v rozsahu zónovej a časovej platnosti na všetkých linkách IDS BK vrátane nočných a môžete s nimi ľubovoľne prestupovať. Dovozné lístky sa vydávajú v papierovej alebo v elektronickej podobe.

* na prepravu bicykla ho nemožno využiť vo vlakoch ZSSK.

Papierový lístok

Ako dovozné možno využiť papierový cestovný lístok označený ako dovozné alebo zľavnený papierový cestovný lístok s platnosťou 2 zóny / 30 minút, ktorý pri použití na prepravu batožiny platí v celej sieti IDS BK po dobu 180 minút.

Papierový lístok si označte neodkladne pri nástupe do vozidla v najbližšom označovači. V prípade, že prvú cestu absolvujete vlakom označte si cestovný lístok na nástupišti ešte pred nástupom do vlaku, pokiaľ nie je na stanici, web stránkach koordinátora alebo dopravcu uvedené inak. Neoznačený cestovný lístok je neplatný.

Elektronický lístok

Elektronický dovozný cestovný lístok si môžete zakúpiť prostredníctvom elektronickej peňaženky v kombinovaných označovačoch cestovných lístkov alebo u vodiča regionálneho autobusu. Postup nákupu nájdete v časti venovanej kúpe elektronického lístka. Platnosť elektronického dovozného lístka je stanovená totožne s platnosťou cestovného lístka pre držiteľa čipovej karty.

Aká je jeho cena?

Typ lístka a jeho platnosť (zónová / časová)
cena od 1. 7. 2023
PAPIEROVÝ LÍSTOK (sieťový / 180 min)
0,55 €
ELEKTRONICKÝ LÍSTOK
0,49 €