Predaj elektronických lístkov

Elektronické cestovné lístky (eCL) na jednu cestu a na jeden alebo viac dní si môžete zakúpiť prostredníctvom kombinovaných označovačov cestovných lístkov, ktoré nájdete priamo vo vozidlách a v prípade cesty vlakom na nástupištiach železničných staníc. Ich predaj zabezpečujú aj vodiči regionálnych autobusov. eCL je neprenosný (platí len pre majiteľa karty) a platí u všetkých dopravcov zapojených do IDS BK.

Čiastočne integrované trate
Na železničných tratiach, v schéme zón označovaných ako čiastočne integrovaná trať sa označovače na nástupištiach nenachádzajú. Elektronický cestovný lístok si tam preto nie je možné zakúpiť.

Čo potrebujem, ak chcem používať eCL?

Ak si chcete kúpiť eCL, potrebujete bezkontaktnú čipovú kartu s aktivovanou elektronickou peňaženkou. Použiť možno čipové karty:

 • Dopravného podniku Bratislava, a.s.
 • ARRIVA Mobility Solutions (vrátane prepísaných kariet Slovak Lines).
 • žiacke a študentské karty systému TransCard (ISIC)

Karty Železničnej spoločnosti Slovensko nie je možné využiť.


Ako si kúpim eCL?

V označovači si zvolíte požadovanú platnosť cestovného lístka a priložíte čipovú kartu. Označovač stiahne cenu lístka z kreditu elektronickej peňaženky na karte a eCL zapíše do pamäte karty. Pri kúpe lístka u vodiča priložíte kartu k predajnému zariadeniu tak ako doteraz.

V nových vozidlách MHD je označovač umiestnený pri každých dverách. V starších vozidlách MHD je označovač len jeden. Spravidla je umiestnený je pri dverách, ktoré sa využívajú pre nástup s kočíkom. Každé vozidlo je z vonkajšej strany výrazne označené piktogramom, aký označovač sa v ich blízkosti nachádza.


Elektronická peňaženka

Elektronická peňaženka (EP) je služba na bezkontaktnej čipovej karte. Vďaka nej si môžete dobíjať kredit a kupovať si elektronické lístky. Za vklady, platby a službu elektronickej peňaženky počas celej platnosti čipovej karty neplatíte poplatky. Platnosť vloženého kreditu je neobmedzená.

Elektronická peňaženka je na kartách vydaných dopravcom (Dopravný podnik Bratislava, Slovak Lines) aktivovaná automaticky. Ak máte kartu ISIC, je nutné prvé dobitie kreditu vykonať na predajnom mieste niektorého z dopravcov. Ak máte Bratislavskú mestskú kartu bude vám EP aktivovaná automaticky pri aktivácii BMK. Ak ste službu EP už využívali v autobusoch Slovak Lines pred zavedením eCL, váš kredit je platný aj pre nákup lístkov IDS BK.

Správcom vašej EP je dopravca, ktorý ju aktivoval. Prípadné reklamácie alebo zablokovanie karty si môžete uplatniť u správcu.

Minimálny vklad je 3 €, maximálny zostatok je 150 €. Kredit EP si môžete dobíjať a využívať priebežne počas celej platnosti čipovej karty. Po skončení jej platnosti si nevyčerpaný kredit EP môžete previesť na novú kartu, alebo si ho nechať vyplatiť v hotovosti u správcu EP.

Dobíjanie EP je možné realizovať:


BMK je možné dobíjať len bezhotovostnou platbou z bankovej časti BMK.


Postup pri kúpe

Na kúpu eCL lístka vo vozidlách vám stačia 2 rýchle kroky:

 1. Zvoľte si platnosť cestovného lístka z ponuky na displeji.
 2. Priložte kartu k čítačke čipovej karty (ako na obrázku) a podržte ju tam cca 2 sekundy.
 3. Po zápise lístka sa vám zobrazí informácia o karte, zostávajúcom kredite a platnosti zakúpeného lístka.

Na kúpu elektronického cestovného lístka na železničných staniciach vám stačia 4 kroky:

 1. Vyberte skupinu cestovných lístkov
 2. Priložte kartu k čítačke čipovej karty (ako na obrázku)
 3. Zvoľte si platnosť cestovného lístka z ponuky na displeji.
 4. Priložte kartu k čítačke čipovej karty (ako na obrázku) a podržte ju tam cca 2 sekundy.
 5. Po zápise lístka sa vám zobrazí informácia o karte, zostávajúcom kredite a platnosti zakúpeného lístka.

Cena eCL sa vypočíta podľa vášho nastavenia karty - pre karty nastavené na "Obyčajný" sa odráta základné cestovné, pre karty nastavené ako "žiak", "študent" alebo "dôchodca" sa odráta zľavnené cestovné.

Elektronický cestovný lístok zakúpený v označovači nie je možné kombinovať s predplatným cestovným lístkom alebo s iným eCL.


Kúpa pre spolucestujúceho

K eCL pre majiteľa bezkontaktnej čipovej karty je možné dokúpiť aj eCL pre spolucestujúcich. Spolucestujúcim je taká osoba alebo batožina, ktorá cestuje rovnakú trasu ako majiteľ BČK, tzn. vydaný lístok bude mať rovnakú zónovú aj časovú platnosť ako eCL pre majiteľa BČK. eCL pre spolucestujúcich sú ponúkané v troch tarifných skupinách – základný, zľavnený a dovozné. Pre každú skupinu možno zakúpiť maximálne 15 ks eCL. Ak majiteľ BČK na svoju cestu využíva predplatný cestovný lístok, nie je možné v označovači dokúpiť eCL pre spolucestujúcich.

Na kúpu elektronického cestovného lístka pre spolucestujúceho vám stačia 3 kroky:

 1. Po kúpe cestovného lístka zvoľte ponuku pre spolucestujúcich (tlačítko s viacerými postavičkami). Zobrazí sa ponuka nákupu eCL pre spolucestujúcich. Ponuku si môžete v priebehu minúty vyvolať v prostriedkoch MHD voľbou INFO. V označovačoch na staniciach stačí znovu priložiť kartu.
 2. Stlačením príslušných tlačidiel zvolíte počet a druh cestovných lístkov. Viac stlačení = viac lístkov (max. 15 z každého druhu). Zrušenie zvolených hodnôt vykonáte tlačítkom X.
 3. Po priložení čipovej karty k čítačke sa stiahne zobrazená čiastka kreditu a všetky lístky sa zapíšu do pamäte karty. V označovačoch na železničných staniciach je ešte pred priložením karty potrebné voľbu potvrdiť tlačítkom s piktogramom elektronickej peňaženky.
Platnosť dovozného / batožinového lístka
eCL dovozný kúpený cez voľbu „spolucestujúci“ má rovnakú platnosť ako lístok pre majiteľa karty.

Info o karte

Kedykoľvek počas cesty si môžete skontrolovať platnosť vášho eCL, príp. výšku kreditu EP prostredníctvom voľby Info o karte. Po jej zvolení a priložení karty sa zobrazia informácie o karte a jej platnosti, o výške kreditu EP, o platných predplatných cestovných lístkoch a o platnom eCL. Informácie o lístkoch, ktorých platnosť už skončila sa nezobrazujú.

Konto zákazníka

Informácie o výške kreditu a všetkých plneniach a čerpaniach, ako aj tlač daňových dokladov k eCL zabezpečuje Konto zákazníka. Pre prihlásenie sa môžete zaregistrovať, alebo využiť už existujúcu registráciu z eShopu DPB a Slovak Lines. Počet kariet v jednom účte nie je limitovaný, môžete si tak vytvoriť aj spoločný rodinný účet a z neho spravovať karty všetkých členov domácnosti.