Ostatné zľavy

Zľavy pre každého

Zľava pri kúpe elektronických cestovných lístkov

Elektronický cestovný lístok si môžete zakúpiť prostredníctvom kombinovaných označovačov cestovných lístkov, ktoré nájdete priamo vo vozidlách a v prípade cesty vlakom na nástupištiach železničných staníc. Ich predaj zabezpečujú aj vodiči regionálnych autobusov. Elektronické cestovné lístky sú o 10% lacnejšie ako papierové.


Zľavy pre určené skupiny cestujúcich

Zľavy uvedené v tejto časti predstavujú dotáciu poskytovanú objednávateľom verejnej dopravy vybranej skupine cestujúcich po splnení stanovených podmienok. Dotácia je poskytovaná priamo konkrétnym osobám a to priamo pri predaji prostredníctvom predajcu cestovných lístkov.

Bonusová zľava pre zlatých darcov krvi

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje držiteľom Zlatej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislave pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Pri kúpe lístka zahŕňajúceho okrem zón 100 + 101 aj regionálne zóny, bude 100 % zľava poskytnutá len z ceny 100 + 101, za ostatné zóny bude uplatnená cena podľa cenníka.

Bonusová zľava pre diamantových darcov krvi

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje držiteľom Diamantovej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Pri kúpe lístka zahŕňajúceho okrem zón 100 + 101 aj regionálne zóny, bude 100 % zľava poskytnutá len z ceny 100 + 101, za ostatné zóny bude uplatnená cena podľa cenníka.

Nárok na zľavu pre darcov krvi sa preukazuje len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty preukazom o udelení Zlatej, resp. Diamantovej Janského plakety a dokladom totožnosti z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.

Bonusová zľava pre účastníkov protikomunistického odboja a pre politických väzňov

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje účastníkom protikomunistického odboja a pre politických väzňov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Pri kúpe lístka zahŕňajúceho okrem zón 100 + 101 aj regionálne zóny, bude 100 % zľava poskytnutá len z ceny 100 + 101, za ostatné zóny bude uplatnená cena podľa cenníka.

Nárok na zľavu majú aj ich rodinných príslušníci (manžel, manželka, brat, sestra, deti) narodení pred 17.11.1989, ak majú tiež trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

Nárok na zľavu sa preukazuje len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty preukazom vydaným Ústavom pamäti národa, Zväzom protikomunistického odboja, Konfederáciou politických väzňov Slovenska,alebo Svetovým združením bývalých politických väzňov a dokladom totožnosti z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.

Bonusová zľava pre účastníkov protifašistického odboja

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje účastníkom protifašistického odboja s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Nárok na zľavu majú aj ich rodinných príslušníci (manžel, manželka, brat, sestra, deti), ak majú tiež trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

Nárok na zľavu sa preukazuje len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty Osvedčením podľa zákona č. 255/1946 Zb.a preukazom totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska. V prípade, že Osvedčenie obsahuje len meno účastníka odboja, musí rodinný príslušník preukázať aj rodinný vzťah (rodný list, sobášny list a pod).