Ostatné zľavy

Zľavy pre každého

Zľava pri kúpe elektronických cestovných lístkov
Elektronický cestovný lístok si môžete zakúpiť prostredníctvom kombinovaných označovačov cestovných lístkov, ktoré nájdete priamo vo vozidlách a v prípade cesty vlakom na nástupištiach železničných staníc. Ich predaj zabezpečujú aj vodiči regionálnych autobusov. Elektronické cestovné lístky sú o 10% lacnejšie ako papierové.

Zľavy pre určené skupiny cestujúcich

Zľavy uvedené v tejto časti predstavujú dotáciu poskytovanú objednávateľom verejnej dopravy vybranej skupine cestujúcich po splnení stanovených podmienok. Dotácia je poskytovaná priamo konkrétnym osobám a to priamo pri predaji prostredníctvom predajcu cestovných lístkov.
Bonusová zľava pre zlatých darcov krvi
Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje držiteľom Zlatej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislave pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Pri kúpe lístka zahŕňajúceho okrem zón 100 + 101 aj regionálne zóny, bude 100 % zľava poskytnutá len z ceny 100 + 101, za ostatné zóny bude uplatnená cena podľa cenníka.
Bonusová zľava pre diamantových darcov krvi
Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje držiteľom Diamantovej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Pri kúpe lístka zahŕňajúceho okrem zón 100 + 101 aj regionálne zóny, bude 100 % zľava poskytnutá len z ceny 100 + 101, za ostatné zóny bude uplatnená cena podľa cenníka.
Nárok na zľavu pre darcov krvi sa preukazuje len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty preukazom o udelení Zlatej, resp. Diamantovej Janského plakety a dokladom totožnosti z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.
Bonusová zľava pre účastníkov protikomunistického odboja a pre politických väzňov
Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje účastníkom protikomunistického odboja a pre politických väzňov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Pri kúpe lístka zahŕňajúceho okrem zón 100 + 101 aj regionálne zóny, bude 100 % zľava poskytnutá len z ceny 100 + 101, za ostatné zóny bude uplatnená cena podľa cenníka.
Nárok na zľavu majú aj ich rodinných príslušníci (manžel, manželka, brat, sestra, deti) narodení pred 17.11.1989, ak majú tiež trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.
Nárok na zľavu sa preukazuje len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty preukazom vydaným Ústavom pamäti národa, Zväzom protikomunistického odboja, Konfederáciou politických väzňov Slovenska, alebo Svetovým združením bývalých politických väzňov a dokladom totožnosti z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.
Bonusová zľava pre účastníkov protifašistického odboja
Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje účastníkom protifašistického odboja s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Nárok na zľavu majú aj ich rodinných príslušníci (manžel, manželka, brat, sestra, deti), ak majú tiež trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.
Nárok na zľavu sa preukazuje len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty Osvedčením podľa zákona č. 255/1946 Zb. a preukazom totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska. V prípade, že Osvedčenie obsahuje len meno účastníka odboja, musí rodinný príslušník preukázať aj rodinný vzťah (rodný list, sobášny list a pod).

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102