Linka 155

Vznik linky

Počas uzávierky železničného priecestia v Rači na ulici Pri Šajbách (od 4.9.2006 do 31.10.2006), z dôvodu realizácie stavby Modernizácia trate Bratislava Rača – Trnava pre traťovú rýchlosť 160km/h, bola vylúčená automobilová doprava, vrátane liniek mestskej hromadnej dopravy v mieste železničného priecestia. Pre zabezpečenie prepravy cestujúcich z oblasti Východné bola Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., Železnicami Slovenskej republiky a Bratislavskou integrovanou dopravou, s.r.o. zabezpečovaná náhradná vlaková doprava linkou 155 medzi žst. Bratislava Východ a žst. Bratislava Predmestie.
Linka začala svoju prevádzku od 8.9.2006 s dennou prevádzkou v čase od 05:15 do 22:45 v intervale 20 - 40 minút. Jazdná doba činila 5 minút. Premávku zabezpečoval jeden motorový vozeň radu 810, ktorý bol pri tejto príležitosti vybavený označovačmi cestovných lístkov. Na linke platia tarifa MHD.
Cestovný poriadok platný od 8.9.2006 do 31.10.2006

odchody zo žst. BA Východ
odchody zo žst. BA Predmestie
dennedenne
04
04
0505 25 55
0515 45
0615 40
0605 30 55
0705 30 50
0720 40
0820 50
0810 40
0920 50
0910 40
1020 50
1010 40
1120 50
1110 40
1220 50
1210 40
1320 50
1310 40
1420
1410 50
1500 20 45
1510 30
1610 40
1600 20 50
1700 20 50
1710 40
1820 50
1810 40
1920 50
1910 40
2015 50
2005 40
2115 50
2105 40
2220
2205 45
23
23
Aj keď to v cestovných poriadkoch nebolo uvedené, väčšina spojov pokračovala zo žst. BA Východ ako služobný spoj pre potreby ZSSK/ŽSR do Lokomotívneho depa.
Dňa 26.9.2006 bol vykonaný celodenný prieskum využívania vlakov linky 155, pri ktorom bolo zistené, že vlaky na svojich 76 spojoch prepravili dovedna 722 cestujúcich, čo predstavuje v priemere 9,5 cestujúceho na spoj.

Pokračovanie prevádzky

Pozitívne ohlasy priniesli so sebou požiadavky zo strany cestujúcich v tejto lokalite využívajúcich mestskú hromadnú dopravu na pokračovanie prevádzky vlakového spojenia aj po ukončení uzávierky železničného priecestia na ul. Pri Šajbách. Prevádzkovanie „integrovanej dopravy“ počas náhradného riešenia sa osvedčilo a na základe ďalších rokovaní Mestskej časti Bratislava - Rača spolu s DPB a BID odporučilo pokračovať v prevádzke tejto linky minimálne v rozsahu špikového obdobia pracovného dňa. Po skočení uzávierky železničného priecestia tak pokračovalo prevádzkovanie linky 155, aj keď už len v obmedzenom rozsahu.
Cestovný poriadok platný od 2.11.2006 do 29.12.2006 a od 10.1.2007 do 30.3.2007

odchody zo žst. BA Východ
odchody zo žst. BA Predmestie
dennedenne
04
04
0525 55
0545
0615 40
0605 30 55
0705 30 50
0720 40
0820 50
0810 40


1350
13
1420
1410 50
1500 20 45
1510 30
1610 40
1600 20 50
1700 20 50
1710 40
1820
1810 40
19
19
Aj v druhom období prevádzky bol vykonaná prieskum obsadenosti, pri ktorom bolo zistené, že vlaky na svojich 42 spojoch v danom dni prepravili 443 cestujúcich, čo predstavuje v priemere 10,5 cestujúceho na spoj.

Ďalšie plány

Ako následné riešenia do budúcnosti bolo ešte odporučené predĺžiť trasu z Východného až na časť Slovany (za Riazanskou ulicou), kde by bola konečná linky, namiesto terajšej konečnej zastávky Predmestie. Predĺženie trasy by zvýšilo komfort dopravnej dostupnosti s prestupom na iné spojenia MHD (električky liniek č. 3, 5, 7 a 11 smer centrum, autobusy liniek č. 50, 51 a 98), vrátane časových úspor - cesta Východné – Rača – ŽST Predmestie trvá s autobusom a prestupom na električky cca 30 minút a tú istú trasu vlakom je možné absolvovať len za 5 minút). Zároveň prestup na žst. Slovany by bol kvalitatívne výhodnejší najmä pre starších občanov, resp. matky s kočíkmi a pod., nakoľko v tomto prestupnom bode by nebolo nutné prekonávať bariéry schodov, čo je v súčasnej dobe problematika nadchodu na žst. Predmestie. Na strane Východného bolo cestujúcimi odporučené zriadiť po trase viac zastávok od Lokomotívneho depa po železničnú stanicu Bratislava Východ (km 2,393 – km 1,357). Všetky tieto vylepšenia by zaiste prispeli k vyššiemu využívaniu tohto spojenia obyvateľmi, resp. zamestnancami v oblasti Východného.

Záver

Aj napriek viacerým rokovaniam zúčastnených a ďalším plánom na rozšírenie premávky linky 155 (neskôr aj pod novým označením R5) a občasným žiadostiam o jej obnovenie bol posledným dňom premávky piatok 30.3.2007, z dôvodu vysokých nákladov (predovšetkým poplatkov za využitie železničnej dopravnej cesty), na ktorých krytí sa nechcel podieľať žiadny z objednávateľov.
Obrázok
Obrázok

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102