Linka 155

Vznik linky

Počas uzávierky železničného priecestia v Rači na ulici Pri Šajbách (od 4.9.2006 do 31.10.2006), z dôvodu realizácie stavby Modernizácia trate Bratislava Rača – Trnava pre traťovú rýchlosť 160km/h, bola vylúčená automobilová doprava, vrátane liniek mestskej hromadnej dopravy v mieste železničného priecestia. Pre zabezpečenie prepravy cestujúcich z oblasti Východné bola Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., Železnicami Slovenskej republiky a Bratislavskou integrovanou dopravou, s.r.o. zabezpečovaná náhradná vlaková doprava linkou 155 medzi žst. Bratislava Východ a žst. Bratislava Predmestie.

Linka začala svoju prevádzku od 8.9.2006 s dennou prevádzkou v čase od 05:15 do 22:45 v intervale 20 - 40 minút. Jazdná doba činila 5 minút. Premávku zabezpečoval jeden motorový vozeň radu 810, ktorý bol pri tejto príležitosti vybavený označovačmi cestovných lístkov. Na linke platia tarifa MHD.


Cestovný poriadok platný od 8.9.2006 do 31.10.2006

odchody zo žst. BA Východ - denne
odchody zo žst. BA Predmestie - denne
04
04
05   05 25 55
05   15 45
06   15 40
06   05 30 55
07   05 30 50
07   20 40
08   20 50
08   10 40
09   20 50
09   10 40
10   20 50
10   10 40
11   20 50
11   10 40
12   20 50
12   10 40
13   20 50
13   10 40
14   20
14   10 50
15   00 20 45
15   10 30
16   10 40
16   00 20 50
17   00 20 50
17   10 40
18   20 50
18   10 40
19   20 50
19   10 40
20   15 50
20   05 40
21   15 50
21   05 40
22   20
22   05 45
23
23

Aj keď to v cestovných poriadkoch nebolo uvedené, väčšina spojov pokračovala zo žst. BA Východ ako služobný spoj pre potreby ZSSK/ŽSR do Lokomotívneho depa.

Dňa 26.9.2006 bol vykonaný celodenný prieskum využívania vlakov linky 155, pri ktorom bolo zistené, že vlaky na svojich 76 spojoch prepravili dovedna 722 cestujúcich, čo predstavuje v priemere 9,5 cestujúceho na spoj.

Pokračovanie prevádzky

Pozitívne ohlasy priniesli so sebou požiadavky zo strany cestujúcich v tejto lokalite využívajúcich mestskú hromadnú dopravu na pokračovanie prevádzky vlakového spojenia aj po ukončení uzávierky železničného priecestia na ul. Pri Šajbách. Prevádzkovanie „integrovanej dopravy“ počas náhradného riešenia sa osvedčilo a na základe ďalších rokovaní Mestskej časti Bratislava - Rača spolu s DPB a BID odporučilo pokračovať v prevádzke tejto linky minimálne v rozsahu špikového obdobia pracovného dňa. Po skočení uzávierky železničného priecestia tak pokračovalo prevádzkovanie linky 155, aj keď už len v obmedzenom rozsahu.


Cestovný poriadok platný od 2.11.2006 do 29.12.2006 a od 10.1.2007 do 30.3.2007

odchody zo žst. BA Východ - denne
odchody zo žst. BA Predmestie - denne
04
04
05   25 55
05   45
06   15 40
06   05 30 55
07   05 30 50
07   20 40
08   20 50
08   10 40


13   50
13   
14   20
14   10 50
15   00 20 45
15   10 30
16   10 40
16   00 20 50
17   00 20 50
17   10 40
18   20 
18   10 40
19   
19   

Aj v druhom období prevádzky bol vykonaná prieskum obsadenosti, pri ktorom bolo zistené, že vlaky na svojich 42 spojoch v danom dni prepravili 443 cestujúcich, čo predstavuje v priemere 10,5 cestujúceho na spoj.

Ďalšie plány

Ako následné riešenia do budúcnosti bolo ešte odporučené predĺžiť trasu z Východného až na časť Slovany (za Riazanskou ulicou), kde by bola konečná linky, namiesto terajšej konečnej zastávky Predmestie. Predĺženie trasy by zvýšilo komfort dopravnej dostupnosti s prestupom na iné spojenia MHD (električky liniek č. 3, 5, 7 a 11 smer centrum, autobusy liniek č. 50, 51 a 98), vrátane časových úspor - cesta Východné – Rača – ŽST Predmestie trvá s autobusom a prestupom na električky cca 30 minút a tú istú trasu vlakom je možné absolvovať len za 5 minút). Zároveň prestup na žst. Slovany by bol kvalitatívne výhodnejší najmä pre starších občanov, resp. matky s kočíkmi a pod., nakoľko v tomto prestupnom bode by nebolo nutné prekonávať bariéry schodov, čo je v súčasnej dobe problematika nadchodu na žst. Predmestie. Na strane Východného bolo cestujúcimi odporučené zriadiť po trase viac zastávok od Lokomotívneho depa po železničnú stanicu Bratislava Východ (km 2,393 – km 1,357). Všetky tieto vylepšenia by zaiste prispeli k vyššiemu využívaniu tohto spojenia obyvateľmi, resp. zamestnancami v oblasti Východného.

Záver

Aj napriek viacerým rokovaniam zúčastnených a ďalším plánom na rozšírenie premávky linky 155 (neskôr aj pod novým označením R5) a občasným žiadostiam o jej obnovenie bol posledným dňom premávky piatok 30.3.2007, z dôvodu vysokých nákladov (predovšetkým poplatkov za využitie železničnej dopravnej cesty), na ktorých krytí sa nechcel podieľať žiadny z objednávateľov.