ProjektyClean Mobility

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava (BID) je od začiatku roka 2020 do konca roka 2022 súčasťou projektu s názvom Clean Mobility programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.Projektoví partneri v projekte napĺňajú viaceré ciele, ktorých spoločným menovateľom je rozvoj a propagácia ekologických druhov dopravy.

V BID máme v projekte predovšetkým zámer zlepšiť úroveň informovania o službách ponúkaných v IDS BK a zintenzívniť propagáciu verejnej dopravy. Tieto aktivity tvoria aj najväčšiu časť rozpočtu BID v rámci projektu. Propagované budú najmä služby relevantné pre návštevníkov Bratislavského a Trnavského kraja prichádzajúcich z Rakúska. Informačné materiály a kampane však budú rovnako relevantné aj pre obyvateľov na slovenskej strane, ktorí sú nováčikmi vo využívaní výhod IDS BK.

Zásadný počin je nadviazanie spolupráce so spoločnosťou Verkehrsverbund Ost-Region – VOR. Je to rakúska obdoba spoločnosti BID, ktorá prevádzkuje integrovaný dopravný systém s dlhou tradíciou vo východnom Rakúsku. S VOR budú koordinované niektoré projektové aktivity, napr. marketingové kampane, či tvorba interaktívnej mapy cezhraničnej mobility. Prototyp mapy, vytvorenej v rámci cezhraničného projektu baum2020, si je možné pozrieť na internetovej stránke projektu baum. Spolu s VOR chceme hľadať aj riešenia pre výmenu údajov a aktuálnych informácií o doprave. Veríme, že vzájomná spolupráca v budúcnosti prispeje k integrácii cezhraničných liniek verejnej dopravy.

Ďalšími partnermi projektu Clean Mobility sú Regionalmanagement Burgenland (vedúci partner projektu, spolková krajina Burgenland,), NÖ Regional (spolková krajina Dolné Rakúsko), mesto Bratislava a Trnavský samosprávny kraj. Pre zaujímavosť, mesto Bratislava má v projekte naplánovanú modernizáciu zastávky MHD pri železničnej stanici Petržalka na Panónskej ceste, pri plánovaní ktorej asistuje aj spoločnosť BID. Trnavský samosprávny kraj má zámer rekonštruovať úseky Moravskej cyklotrasy.

Celkový rozpočet projektu Clean Mobility je 3 615 342,24 Eur, z čoho výška nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 3 073 040,90 Eur. Celkový rozpočet spoločnosti BID v rámci projektu je 267 279 Eur.