Krátkodobá zmena trasy linky MHD 147

Vážení cestujúci,

z dôvodu stavebných prác bude mať v pondelok 22. mája 2023 linka MHD 147 dočasne zmenenú trasu.

V čase medzi 8:45 a 17:00 nebude premávať cez ulice Na Kalvárií, Tajovského a Langsfeldova.

Namiesto toho bude premávať cez Prokopa Veľkého, Krivú a Krčméryho na Gorazdovu a Lesnú.

Zastávku Gorazdova obslúži v náhradnej polohe na Gorazdovej, pri križovatke s Krčméryho.

V prípade otázok môžete kontaktovať InfoCentrum IDS BK:

📧 info@idsbk.sk, ☎️ +421 948 102 102