S IDS BK cestujeme už 10 rokov

Presne pred desiatimi rokmi bola spustená prvá etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Zahrnuté v nej bolo hlavné mesto a oblasť Záhorie. Dnes IDS BK zahŕňa celé územie Bratislavského samosprávneho kraja a vybrané obce Trnavského kraja.

IDS BK predstavuje spojenie viacerých druhov verejnej osobnej dopravy vykonávanej zaintegrovanými dopravcami na území Bratislavy a jej okolia. Pri cestovaní električkami, trolejbusmi a autobusmi Dopravného podniku Bratislava, regionálnymi autobusmi ARRIVA Mobility Solutions a regionálnymi vlakmi prevádzkovanými Železničnou spoločnosťou Slovensko, môžu cestujúci využiť jednotný cestovný lístok, platný u všetkých troch dopravcov. Cestujúci sú v rámci IDS BK prepravovaní podľa spoločných prepravných a tarifných podmienok.

Spoje dopravcov jazdia v intervalovom režime. V regionálnej doprave je nosná koľajová doprava, vo vybraných prestupných miestach nadväzuje autobusová doprava na vlaky. Cestovanie v IDS BK je tak pohodlnejšie a jednoduchšie.

Organizátorom IDS BK je spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava (BID). Partnermi v IDS BK a objednávateľmi verejnej dopravy sú Ministerstvo dopravy SR, ktoré objednáva vlakovú dopravu, Hl. mesto SR Bratislava objednáva mestskú hromadnú dopravu a Bratislavský samosprávny kraj regionálnu autobusovú dopravu. Nakoľko doprava je poskytovaná vo verejnom záujme, objednávatelia dopravu dotujú, vďaka tomu cestujúci neplatia za lístky plnú cenu. Ceny cestovného sú pre cestujúcich priaznivejšie a verejná doprava je dostupnejšou pre každého.

Zabezpečovanie dopravnej obsluhy územia hromadnou osobnou dopravou formou integrovaného dopravného systému je najefektívnejší spôsob, ktorý je v súčasnosti známy.

Z histórie IDS BK

V auguste 2005 bola založená spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava (BID) ako budúci organizátor IDS v bratislavskom regióne, s cieľom prepojiť a skvalitniť dopravné služby.

Počas nasledujúcich rokov boli spoločnosťou BID vypracované viaceré strategické, ale aj ďalšie materiály riešiace detailnejšie problematiku implementácie IDS v podmienkach bratislavského regiónu. Nastavená bola vízia budúceho IDS, zásady rozvoja v tarifnej a dopravnej oblasti a tiež v oblasti informačných systémov.

IDS BK bol spustený do prevádzky 1. júna 2013 na území Bratislavy a Záhoria. V rámci I. etapy mohli cestujúci využívať na cestovanie predplatné cestovné lístky s časovo-zónovou platnosťou. V následnom kroku, teda v II. a III. etape sa zintegrovali všetky druhy cestovných lístkov (s výnimkou SMS cestovných lístkov, ktoré je možné využívať iba v MHD) a systém bol rozšírený na celé územie Bratislavského kraja.

Dopravná integrácia v auguste 2018 priniesla intervalové cestovné poriadky s garantovanou nadväznosťou vybraných prestupných spojov. Garanciu nadväzných spojov umožňuje prevádzkovanie centrálneho dopravného dispečingu, ktorý bol uvedený do prevádzky koncom roka 2020.

V lete 2019 bola do IDS BK zapojená železničná stanica Trnava a od polovice roka 2021 boli zapojené vybrané obce Trnavského kraja. Predplatný cestovný lístok na železničnú dopravu a tiež na prímestskú autobusovú či mestskú hromadnú dopravu v Bratislave, t.j. na všetky spoje zapojených dopravcov do IDS BK, môžu tak využívať aj cestujúci z Trnavy, Kútov, Pustých Úľan, Sládkovičova či Galanty. Súčasne bol spustený projekt „Kartuj“ - bezkontaktná platba úhrady cestovného priložením platobnej karty k čítačke kariet, ktorú je možné využiť na cestovanie vozidlami MHD.

Moderné informačné a predajné kanály

Pre zvyšovanie kvality a pohodlia cestovania BID kontinuálne zavádza nové formy predaja a vyhľadávania spojov. V roku 2018 bola spustená Mobilná aplikácia IDS BK. Aplikácia umožňuje nákup cestovných lístkov vrátane električeniek (t.j. predplatných cestovných lístkov), vyhľadávanie spojení z miesta na mape či výberom z najbližších zastávok, zobrazenie cestovného poriadku ktorejkoľvek linky v IDS BK, informácie o novinkách, výlukách a zmenách v doprave.

Od roku 2021 je v prevádzke centrálny e-shop IDS BK, ktorý umožňuje nákup električeniek a dobitie kreditu na bezkontaktné čipové karty využívané v IDS BK, vydané ktorýmkoľvek zapojeným dopravcom.

Matúš Kužel, poverený generálny riaditeľ BID: „Jednou z kľúčových výziev pre najbližšie obdobie je napredovanie v realizácii projektu e-Ticketing – t.j. elektronického vybavovania cestujúcich, rovnako aj uskutočnenie tarifnej reformy, ktorá má redukciou počtu zón priniesť zjednodušenie a sprehľadnenie IDS BK,“ priblížil plány pre najbližšie obdobie a dodal: „v záujme nás ako organizátora IDS BK, a rovnako všetkých našich partnerov, je rozvíjať obslužnosť regiónu a obyvateľom poskytovať kvalitnú verejnú dopravu.“

10-rokov IDSBK-fb-2