Výluka liniek MHD 90, 91, 191 a N91 v Jarovciach

Vážení cestujúci,

od začiatku dennej premávky dňa 19. augusta 2023 (sobota) do cca 4:30 dňa 26. augusta (sobota) budú mať zmenené trasy linky 90, 91, 191 a N91.

Linka 90 bude medzi zastávkami Žltá a Gerulata premávať priamo, s vynechaním Jaroviec. V smere k Novému SND zastaví na náhradnej zastávke Vývojová v križovatke Balkánska a Vývojová.

Linky 91 a 191 v smere z Petržalky do Rusoviec a Čunova budú linky 91 a 191 zo zastávky „Žltá“ premávať priamo po ceste I/2 do Rusoviec. Ďalej zastavia na zastávke „Vývojová“ v smere do Jaroviec, odkiaľ budú zachádzať do Jaroviec až po zastávku Píla. Tu vykonajú obrat a ďalej pôjdu po svojich trasách späť cez Jarovce do Rusoviec a Čunova.

V smere z Rusoviec a Čunova pod Most SNP obslúžia zastávku Vývojová v náhradnej polohe na križovatke Balkánskej a Vývojovej. Následne budú premávať po ceste I/2 bez zastavenia na zastávku „Žltá“, kde sa napoja na svoje riadne trasy smerom pod Most SNP resp. k Novému SND.

Linka N91 pri odchodoch z Jasovskej o 23:55, 0:55 a 1:55 bude zo zastávky „Žltá“ premávať priamo po ceste I/2 do Rusoviec. Ďalej zastaví na zastávke „Vývojová“ v smere do Jaroviec, odkiaľ bude zachádzať do Jaroviec až po zastávku Píla. Tu vykoná obrat a ďalej pôjde po svojej trase späť cez Jarovce do Rusoviec a Čunova. Pri odchodoch 0:37 a 1:37 z Čunova, ktoré budú posunuté na 0:41 a 1:41 pôjde zo zastávky Vývojová v náhradnej polohe na križovatke Balkánskej a Vývojovej priamo na zastávku Žltá, bez obsluhy Jaroviec.

Pri odchodoch z Jasovskej o 2:55 a 3:55 bude premávať zo zastávky Žltá priamo do Rusoviec na zastávku Gerulata, odkiaľ sa napojí na svoju riadnu trasu do Čunova. Pri odchodoch 2:37, 3:37 a 4:22 z Čunova, ktoré budú posunuté o 9 minút skôr na 2:28, 3:28 a 4:13, bude linka N91 premávať po svojej trase po zastávku Píla v Jarovciach, kde sa otočí a vráti sa naspäť do Rusoviec na zastávku Vývojová v náhradnej polohe na križovatke Balkánskej a Vývojovej. Odtiaľ bude bez zastavenia pokračovať na zastávku Žltá a po svojej riadnej trase na Jasovskú.

Zastávky Strelnica a Jarovce, záhrady nebudú obsluhované.

Ďakujeme za porozumenie. V prípade otázok môžete kontaktovať InfoCentrum IDS BK:

📧 info@idsbk.sk, ☎️ +421 948 102 102