Súťaž na vytvorenie nového návrhu UX a UI dizajnu Mobilnej aplikácie IDS BK

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID, a.s.) vyhlásila verejnú súťaž návrhov na zákazku: Vyhotovenie nového návrhu UX a UI dizajnu Mobilnej aplikácie IDS BK – Cestujeme jednoduchšie.

Do súťaže návrhov je možné prihlásiť sa prostredníctvom systému EVO.

Nový návrh UX a UI dizajnu aplikácie musí byť prioritne zameraný na prehľadnosť, jednoduchosť produktu a zohľadňovať potreby jeho používateľov.

V súťaži návrhov budú udeľované ceny a odmeny.

Podrobnosti nájdete v Oznámenie o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

Všetky súťažné podklady sú dostupné v profile verejného obstarávateľa (Bratislavská integrovaná doprava, a.s.) v systéme EVO v časti príslušnej zákazky.

BID, a.s. - organizátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) – spustila Mobilnú aplikáciu IDS BK do prevádzky v roku 2018. Aplikácia umožňuje nákup cestovných lístkov vrátane električeniek (t.j. predplatných cestovných lístkov), vyhľadávanie spojení z miesta na mape či výberom z najbližších zastávok, zobrazenie cestovného poriadku ktorejkoľvek linky v IDS BK, informácie o novinkách, výlukách a zmenách v doprave. Cestovné lístky zakúpené v mobilnej aplikácii platia vo všetkých spojoch Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, t.j. v mestskej hromadnej doprave prevádzkovanej Dopravným podnikom Bratislava, v regionálnych autobusoch ARRIVA Mobility Solutions a v regionálnych vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko.