Konferencia VOD 2023 sa bude konať v Bratislave v dňoch 16. a 17.10.2023

16. - 17. októbra 2023 sa uskutoční ďalší ročník tradičnej medzinárodnej konferencie Verejná osobná doprava 2023 (VOD 2023).
Pri príležitosti 10-teho výročia od spustenia IDS BK sa Bratislavská integrovaná doprava, a.s. stala generálnym partnerom kenferencie.

Konferencia ponúka široký priestor pre výmenu skúseností odborníkov z dopravných a projekčných organizácií a firiem, ale aj odborníkov z oblasti verejnej správy, z vysokých škôl a výskumných pracovísk, ktoré sa zaoberajú problematikou verejnej dopravy.

V prvý deň konferencie prebehne popoludní PANELOVÁ DISKUSIA venovaná integrovaným dopravným systémom (IDS) na Slovensku. Diskutovať a odpovedať na otázky z publika budú zástupcovia všetkých slovenských organizátorov IDS a tiež zástupca Ministerstva dopravy SR.

Podrobné informácie o konferencii

VOD 2023 - Záväzná prihláška

VOD 2023 - Pozvánka s programom konferencie

VOD 2023 -log

10 rokov IDS BK-logo-kruh