Ukončenie rekreačnej dopravy

Vážení cestujúci,

počnúc sobotou 4. novembra 2023 budú nasledovné zmeny v premávke.

Mestská hromadná doprava:

  • Linka 43 bude premávať iba medzi Patrónkou a Lesoparkom, nebude premávať na Kačín.
  • Linky 144 a 154 nebudú premávať

Regionálne autobuosové linky:

  • ukončená bude rozšírená preprava bicyklov v cyklonosičoch.

Preprava bicyklov bude umožnená aj naďalej v interiéri autobusu, v mieste pre kočík / vozík,

a to podľa prepravného poriadku maximálne dvoch bicyklov súčasne.

Ďakujeme za porozumenie. V prípade otázok môžete kontaktovať InfoCentrum IDS BK:

📧 info@idsbk.sk, ☎️ +421 948 102 102