05.12.2018

Zmena cestovných poriadkov od nedele 09.12.2018

Oznam v skratke:V nedeľu, 09.12.2018 dôjde k celoštátnej zmene grafikonov autobusovej a vlakovej dopravy. Zmenia sa aj trasy a čísla liniek niektorých liniek Regio bus a linky MHD 26.

Linka MHD č. 26
bude premávať po trase Dúbravka,Pri Kríži (nástup a výstup ako linka 83) - Štepná - Žatevná - Pekníkova - OD Saratov - Saratovská - a ďalej časť spojov okolo ŽST Dev. Nová Ves a cez Opletalovu, VW5 na konečnú Volkswagen 1 a časť spojov priamo okolo OC Metro na konečnú zastávku Volkswagen 2.
U liniek Regio Bus budú zmeny cestovných poriadkov v okrese Malacky minimálne.
Úpravy cestovných poriadkov vychádzajú z požiadaviek cestujúcich a obcí. Menšia časť z týchto požiadaviek bude zapracovaná k decembrovej zmene cestovných poriadkov, ďalšie požiadavky, ktoré nebolo možné splniť z prevádzkových dôvodov sa budú zapracovávať v prvom štvrťroku 2019.
V okrese Pezinok
dochádza k viacerým zmenám cestovných poriadkov z dôvodu zmeny časových polôh vlakov na trati Bratislava – Trnava.
Základná nosná linka č. 550 premávajúca medzi Bratislavou a Doľanmi bude rozdelená na tri linky: linka č. 550 bude naďalej premávať cez železničnú stanicu v Pezinku a bude pokračovať do obce Doľany a Štefanová s obsluhou všetkých nácestných zastávok. Linka č. 566 bude premávať cez železničnú stanicu v Pezinku, bude pokračovať do obce Doľany a odtiaľ do Trnavy, rovnako ako linka č. 550 bude obsluhovať všetky nácestné zastávky. Linka č. 576 bude premávať z Bratislavy ako zrýchlená linka, namiesto zachádzok na železničnú stanicu bude obsluhovať zastávku Pezinok, Jesenského, z Pezinka pokračuje do obce do Doľany a ďalej na smer Trstín. Zrýchlené spoje linky č. 576 budú dopĺňať zrýchlené spoje linky č. 535 do Modry, následný interval týchto spojov bude 15 minút ráno do Bratislavy a 30 minút poobede z Bratislavy. Zároveň medzi Bratislavou a Pezinkom bude premávať linka č. 520 bez zachádzok vo Svätom Juri, každý druhý spoj bude končiť na sídlisku Sever a každý druhý spoj v zastávke Pezinok, Muškát. Tieto linky bude dopĺňať nová linka č. 510 do Svätého Jura, pričom obslúži aj zastávku Svätý Jur, MÚ a Svätý Jur, Kačačnice. Menšia zmena bude v obsluhe Slovenského Grobu a Chorvátskeho Grobu. Linka 525 s trasou Bratislava, Shopping Palace (časť spojov už z Autobusovej stanice Mlynské nivy resp. na Autobusovú stanicu Mlynské nivy) – Chorvátsky Grob bude mať v špičke pracovných dní spoje pokračujúce do Senca, resp. začínajúce v Senci. Linka 527 s trasou Bratislava, Shopping Palace (časť spojov už z Autobusovej stanice Mlynské nivy resp. na Autobusovú stanicu Mlynské nivy) – Slovenský Grob bude mať časť spojov pokračujúcu do Viničného a časť spojov zo Slovenského Grobu do Pezinka. Zabezpečí sa tak v zmysle požiadaviek Chorvátskeho a Slovenského Grobu pravidelné spojenie Čiernej Vody a Malého Raja so železničnou zastávkou v Grinave a s Pezinkom. Linka 528 ostáva bez zmeny s trasou Bratislava, AS – Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob – Pezinok.
Linky 540 (Bratislava - Zochova Chata) a 650 (Bratislava - Budmerice - Cífer) ostávajú bez zmeny trasy. Cez víkend v časoch, kedy na žel. st. v Pezinku neprichádzajú žiadne vlaky, linky 540 a 650 na uvedenú žel. stanicu nezájdu. Bez zmeny trasy ostávajú aj ďalšie linky, ktoré robia prípoj na vlaky - 559 z Dolian cez Budmerice do Báhoňa – toto spojenie z Dolian do Bratislavy je počas špičiek pracovných dní aj naďalej najrýchlejšie, 539 z Modry do Senca, ktorá robí prípoj na vlaky a od vlakov v železničnej stanici Šenkvice, 545 z Vištuku do Modry, resp. Pezinku (prípoj na vlaky a od vlakov v ŽST Šenkviciach). Cestovný poriadok linky č. 539 je nastavený na celodennú nadväznosť zo smeru Modra a Blatné na vlaky smer Bratislava a Trnava. Pre obec Blatné bude linka č. 539 slúžiť ako spojnica so železnicou namiesto linky č. 645 do Senca, ktorá na základe požiadaviek cestujúcich a obcí pokračuje do Bratislavy. Pre obce Čataj, Igram a Kaplná slúži ako nadväzná linka k vlakom linka č. 640.
Linky v najbližšom okolí Pezinka budú vedené bez väčších zmien, s pravidelnými intervalmi a odchodmi prispôsobenými grafikonu vlakov liniek S50 a S55. Jedná sa o linky 529 (Pezinok - Senec), 521 (Pezinok - Limbach; táto linka bude mať aj naďalej v špičke pracovných dní aj spoje do a z Bratislavy) a 522 (MHD Pezinok, po novom s častejším spojením v sedle a cez víkend cez Cajlu až na nemocnicu).
Menšia zmena bude v obsluhe Slovenského Grobu a Chorvátskeho Grobu. Linka 525 s trasou Bratislava, Shopping Palace (časť spojov už z Autobusovej stanice Mlynské nivy resp. na Autobusovú stanicu Mlynské nivy) – Chorvátsky Grob bude mať v špičke pracovných dní spoje pokračujúce do Senca, resp. začínajúce v Senci. Linka 527 s trasou Bratislava, Shopping Palace (časť spojov už z Autobusovej stanice Mlynské nivy resp. na Autobusovú stanicu Mlynské nivy) – Slovenský Grob bude mať časť spojov pokračujúcu do Viničného a časť spojov zo Slovenského Grobu do Pezinka. Zabezpečí sa tak v zmysle požiadaviek Chorvátskeho a Slovenského Grobu pravidelné spojenie Čiernej Vody a Malého Raja so železničnou zastávkou v Grinave a s Pezinkom. Linka 528 ostáva bez zmeny s trasou Bratislava, AS – Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob – Pezinok.
V okrese Senec
budú obdobne ako v Pezinku trasy liniek upravované iba minimálne, výraznejšie sa pomenia časové polohy spojov. Vo väčšine prípadov však ostanú zachované úpravy vyvolané požiadavkami cestujúcich a miestnych samospráv k 18.11.2018. Linka 610 ostáva bez zmeny trasy a bude aj naďalej premávať z Bratislavy cez Ivanku pri Dunaji do Zálesia, časť spojov pokračuje do Malinova. Linka 620 premáva aj naďalej z Bratislavy cez Ivanku pri Dunaji, Bernolákovo do Novej Dedinky. V skorých ranných a neskorých večerných hodinách zájde do Zálesia, kedy nahradí linku 610. Za Novou Dedinkou pokračuje časť spojov cez Tureň do Senca (a naopak) – najmä v sedle, večer a cez víkend. V špičke premávajú spoje linky 620 cez Tureň, Kráľovú pri Senci časť Bodoház, Kostolnú pri Dunaji, Hrubý Šúr do Hurbanovej Vsi. V časoch, kedy nepremáva linka č. 620 z Turne do Senca, nahradí ju linka č. 629 Tureň – Senec.
Spojenie medzi Bratislavou a Sencom bude aj naďalej zabezpečované linkami 630, ktorá premáva cez Ivanku pri Dunaji a Bernolákovo, 632, ktorá premáva cez Bernolákovo, alebo Veľký Biel a Malý Biel a okrem špičiek pracovných dní cez Bernolákovo aj linkami 645 a 659. Počas špičiek pracovných dní budú premávať spoje po diaľnici – linky 635 iba medzi Bratislavou a Sencom a 645 z Bratislavy cez Senec do Blatného, Igramu a Čataja. Linka 659 bude mať aj naďalej spoje počas špičiek pracovných dní do Hrubej Borše, Veľkých Úľan a Jelky, ktoré úplne obídu Senec a vyhnú sa tak dopravným kolónam pri železničnom priecestí. Linka č. 659 zároveň zabezpečuje spojmi na železničnú stanicu v Senci celodennú nadväznosť na vlaky liniek S60 a S65.
V bezprostrednom okolí Senca budú aj naďalej premávať aj linky 640 cez Boldog, Recu a Veľký Grob do Báhoňa, 631 do časti Svätý Martin, 657 do Nového Sveta cez Kráľovú pri Senci a 729 cez Malý Biel a Novú Dedinku do Tomášova, kde je nadväznosť na linku 740 smerom do Malinova a Mostu pri Bratislave. Tangenciálna linka 649 bude aj naďalej premávať zo Senca do Šamorína cez Kráľovú pri Senci a Kostolnú pri Dunaji, resp. Tureň, cez Zlaté Klasy. V poobednej špičke bude v Senci nadväzovať aj na vlaky kategórie REX linky S60 z Hlavnej stanice a aj na vlaky linky S65 z Petržalky a Nového Mesta.
Na smer Šamorín
budú robené iba minimálne zmeny. Z dôvodu snahy o zabezpečenie aspoň niektorých ranných spojov do Bratislavy, ktoré by mohli aj napriek veľmi nepriaznivej situácií dodržať cestovný poriadok s minimálnym meškaním, bude ráno viacero spojov začínať v Dunajskej Lužnej na Nových Košariskách a jeden spoj mimoriadne už z Rovinky. V čase rannej a poobednej špičky dochádza z dôvodu vysokej obsadenosti jednotlivých spojov v smere Most pri Bratislave, Tomášov a Zlaté Klasy ku skráteniu intervalu na zväzku liniek 720 (spoje po Tomášov resp. Vlky) a 740 (smer Zlaté Klasy/Nový Život/Čenkovce). Zároveň prichádza k doladeniu vybraných spojov podľa požiadaviek samospráv na dochádzku žiakov do škôl. Čo sa týka označenia spojov, na trase cez Kalinkovo a Hamuliakovo bude aj naďalej vedená linka 737. Ranné začínajúce spoje z Nových Košarísk budú označené rovnako ako linka 737. Medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom priamo budú vedené linky 727 a 747, pričom linka 747 bude pokračovať aj mimo územie IDS cez Báč až do Blatnej na Ostrove.
Pri všetkých smeroch v okolí Bratislavy (Bratislava – Pezinok, Bratislava – Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo, Bratislava – Most pri Bratislave aj Bratislava – Šamorín) bude aj naďalej zachovaný priemerný interval v sedle, večer a cez víkend 30 minút, v špičke popoludní 10 minút a cez pracovné dni počas rannej špičky menej ako 10 minút.
Niektoré z požiadaviek cestujúcich, ktoré nebolo možné uplatniť k decembrovým zmenám cestovných poriadkov sa budú upravovať v priebehu začiatku roku.
Na vlakových linkách
dôjde k najväčším zmenám na linkách S50 a S55, kde sa kompletne upravia časové polohy vlakov. Na linkách S60 a S65 dôjde k výraznejším úpravám iba v rannej špičke, počas dňa dôjde iba k minimálnym posunom časových polôh. Na linke S70 bude výrazne navýšený počet vlakov zastavujúcich v zastávke Rovinka. Na všetkých ostatných tratiach dôjde k minimálnym zmenám najmä v časových polohách vedenia vlakov. Podrobné informácie o zmenách v železničnej doprave nájdete na uvedenom linku.

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102