20.04.2019

Zmena cestovných poriadkov liniek Regio Bus

Oznam v skratke:Od nedele, 05.05.2019 dôjde na základe požiadaviek cestujúcich, škôl a samospráv k zmenám cestovných poriadkov liniek 522, 649, 659, 720, 725, 727, 730, 740 a 747.

Linka 522 Pezinok, žel. st. - Pezinok, sídl. Sever/Pezinok, Muškát - Pezinok, nemocnica I.

 • Spoj 9 (Pezinok, žel. st. 6:03 – Pezinok, nemocnica I 6:20) bude posunutý o 5 minút skôr
 • Spoj 20 (Pezinok, nemocnica I 6:20 – Pezinok, žel. st. 6:39) bude z dôvodu lepších prípojov na vlak posunutý o 5 minút skôr

Linka 649 Senec - Zlaté Klasy - Šamorín

 • Spoj 11 (Senec, aut. st. 6:01 - Šamorín, aut. st. 7:04) je z dôvodu lepšej dochádzky žiakov do škôl posunutý o 15 minút neskôr
 • Spoj 22 (Šamorín, aut. st. 7:13 - Senec, aut. st. 8:20) je z dôvodu lepších prípojov na vlaky v ŽST Kvetoslavov a ŽST Senec posunutý o 12 minút neskôr

Linka 659 Bratislava - Senec - Veľké Úľany - Jelka

Na linke pribudne nová zastávka Veľké Úľany, Ekoosada situovaná medzi zastávkami Veľké Úľany, cint. a Jelka, kaštieľ. Na zastávke budú zastavovať všetky prechádzajúce spoje.

Linka 725 Bratislava - Dunajská Lužná - Miloslavov

 • Spoj 25 (Bratislava, AS 15:40 - Dunajská Lužná, Nové Košariská 16:15) bude z dôvodu zlepšenia spojenia predĺžený do obce Miloslavov a posunutý o 5 minút skôr (vedený ako vložený spoj do intervalu 30 minút)
 • Spoj 39 (Bratislava, AS 22:05 – Miloslavov, nám. 22:45) bude v pracovné dni predĺžený až do Štvrtka na Ostrove a vedený ako linka 730

Linka 727 Bratislava - Dunajská Lužná - Šamorín

 • Spoj 21 (Bratislava, AS 13:45 – Šamorín, aut. st. 14:23) bude vedený ako spoj linky 747 pokračujúci zo Šamorína do Blatnej na Ostrove 

Linka 730 Bratislava - Most pri Bratislave - Štvrtok na Ostrove - Zlaté Klasy

 • Spoj 19 (Bratislava, AS 17:55 – Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 18:47) bude posunutý o 5 minút skôr
 • Zavedený bude nový spoj 27 preložený z linky 725 (Bratislava, AS 22:05 - Miloslavov 22:45 - Štvrtok na Ostrove, kult. dom 22:55) vedený v pracovné dni

Linka 740 Bratislava - Most pri Bratislave - Tomášov - Zlaté Klasy - Nový Život

 • Spoj 8 (Čenkovce, kult. dom 4:18 – Bratislava, AS 5:38) bude z dôvodu požiadaviek cestujúcich posunutý o 5 minút skôr a vedený cez obec Vlky
 • Spoj 31 (Bratislava, AS 9:50 – Vlky 10:35) bude predĺžený do Nového Života (časť Vojtechovce)
 • Spoj 70 (Vlky 11:24 – Bratislava, AS 12:08) bude z dôvodu požiadaviek škôl predĺžený už z Nového Života (časť Vojtechovce) a vedený o 60 minút neskôr (príchod Bratislava, AS 13:08)
 • Spoj 71 (Bratislava, AS 15:10 – Tomášov, mlyn 15:55) bude predĺžený do obce Vlky
 • Spoj 99 (Bratislava, AS 17:35 – Nový Život, Vojtechovce 18:45) bude z dôvodu lepšieho rozloženia ponuky spojení posunutý o 15 minút neskôr
 • Spoj 101 (Bratislava, AS 17:50 – Vlky 18:40) bude zlúčený s posunutým spojom 99
 • Spoj 103 (Bratislava, AS 18:20 – Nový Život, Vojtechovce 19:33) bude z dôvodu požiadavky cestujúcich predĺžený do obce Čenkovce
 • Spoj 104 (Vlky 18:49 – Bratislava, AS 19:33) bude posunutý o 7 minút skôr a predĺžený už zo Zlatých Klasov
 • Spoj 107 (Bratislava, AS 19:50 – Vlky 20:35) bude z dôvodu zlepšenia spojenia predĺžený do obce Čenkovce s trasou cez Nový Život (časť Vojtechovce)
 • Spoj 110 (Nový Život, Vojtechovce 20:24 – Bratislava, AS 21:38) bude z dôvodu zlepšenia spojenia predĺžený už z obce Čenkovce
 • Spoj 113 (Bratislava, AS 22:20 – Nový Život, Vojtechovce 23:33) bude z dôvodu zlepšenia spojenia predĺžený do obce Čenkovce
 • Zavedený bude nový spoj 121 z Bratislavy (odchod o 18:50) do Zlatých Klasov (príchod o 19:45)

Spoje mimo IDS BK

 • Spoj 102413/25 (Šamorín, aut. st. 11:23 – Gabčíkovo, Dom služieb 12:23) bude mať na základe požiadavky týkajúcej sa školy pridanú zastávku Šamorín, ZŠ
 • Spoj 102413/30 (Gabčíkovo, Dom služieb 6:45 – Šamorín, aut. st. 7:37) bude na základe požiadavky týkajúcej sa školy posunutý o 3 minúty skôr a bude mať pridanú zastávku Rohovce, ZŠ (úprava bude len v dňoch školského vyučovania, mimo týchto dní bude spoj vedený v súčasnej časovej polohe novozavedeným spojom 94)
 • Spoj 102414/23 (Šamorín, aut. st. 14:26 – Blatná na Ostrove, OcÚ 14:54) bude vedený aj v pracovné dni a bude nadväzovať na spoj linky 747 z Bratislavy
 • Spoj 102414/24 (Trnávka, Jednota 7:11 – Šamorín, aut. st. 7:42) bude na základe požiadaviek týkajúcich sa spojenia z obce Macov do školy v Šamoríne predĺžený už z Macova
 • Zavedený bude nový spoj 102414/68 z Blatnej na Ostrove (odchod o 4:44) do Šamorína (príchod o 5:16), ktorý bude pokračovať ako existujúci spoj linky 737 do Bratislavy.
Aktualizované cestovné poriadky sú zverejnené v sekcii Cestovné poriadky a tiež na stránke dopravcu (https://www.slovaklines.sk/moja-cesta-so-slovaklines/preprava-v-regione/cestovne-poriadky.html).

Odoberať novinky
Odoberajte najnovšie informácie o dopravnom systéme do Vašej emailovej schánky.
Vyhľadávanie


Informácie telefonicky každý deň v čase:
od 08:00 do 18:00
0948 102 102