Rozbieha sa druhá fáza modernizácie Vajnorskej radiály

Vážení cestujúci,

v rámci modernizácie Vajnorskej radiály sa už najbližší víkend naplno rozbehne druhá fáza Projektu opravy električkovej trate a modernizácie zastávok v úseku Kuchajda – Zlaté Piesky. Súčasťou realizácie bude aj modernizácia technológie križovatky Vajnorská × Bojnická, na ktorej pribudne preferencia pre vozidlá MHD.

Práce sa rozbehnú už počas najbližšieho víkendu 17. - 18. februára 2024

17. a 18. februára 2024 bude obojsmerne vylúčená električková doprava na Vajnorskej ulici v úseku Jurajov dvor - Zlaté Piesky, električky budú v tomto úseku nahradené autobusmi X4, premávka električiek v úseku Kuchajda – Depo Jurajov dvor zostane zachovaná.

Električková linka 4:

 • v smere na ZLATÉ PIESKY bude skrátená po Depo Jurajov dvor (B)
 • spoje začínajúce na Zlatých Pieskoch v smere DÚBRAVKA budú začínať na zastávke Depo Jurajov dvor (A)

Náhradná autobusová doprava X4:

 • smer ZLATÉ PIESKY po trase:
  • Depo Jurajov dvor (C)
  • Jurajov dvor (dočasná zastávka za križovatkou s Bojnickou)
  • Vajnorská (zastávka linky N53)
  • Shopping Palace (dočasná zastávka na Ceste na Senec pred lávkou pre peších)
  • Zlaté piesky (dočasné výstupište pri športovo-rekreačnom areáli)
 • smer DEPO JURAJOV DVOR po trase:
  • Zlaté piesky (C)
  • Shopping Palace (dočasná zastávka na Ceste na Senec pred lávkou pre peších)
  • Vajnorská (zastávka linky N53)
  • Jurajov dvor (zastávka linky N53)
  • Depo Jurajov dvor (D)

4_X4_februar2024

____________________________________________________________________________________

Po vložení koľajových spojok bude zachovaná premávka na celej Vajnorskej radiále v najbližších týždňoch.

V takmer sedemsto metrovom úseku medzi zastávkami Jurajov dvor a Vajnorská budú električky aj s cestujúcimi premávať obojsmerne po tej istej koľaji. Riadenie dopravy bude v jednokoľajnom úseku dynamické s preferenciou pre električky smerujúce do centra.

Po troch týždňoch bude premávka presmerovaná na novú koľaj, táto zmena si opäť vyžiada víkendovú výluku električiek v úseku Depo Jurajov dvor – Vajnorská. Následne budú elelktričky premávať po jednej koľaji do konca marca.

Druhá fáza Projektu opravy električkovej trate a modernizácie zastávok v úseku Kuchajda – Zlaté Piesky prinesie:

 • nový koľajový zvršok na tie časti v úseku Depo Jurajov dvor – Zlaté Piesky, kde sa nezrealizoval počas prvej fázy.
 • popri celej radiále sa budú dokončovať práce na zastávkach, kde sa dobuduje mobiliár, prístrešky a nové farebné informačné tabule zobrazujúce odchody spojov v reálnom čase a aktuálne udalosti v premávke.
 • zapracovaná je aj výmena technológie v križovatke Vajnorská × Bojnická, ktorá po dokončení zaistí preferenciu pre vozidlá MHD a stane sa bezpečnejšou pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Výsledkom tak bude komfortnejšia a rýchlejšia jazda pre cestujúcich a lepšie pracovné podmienky pre vodičov.

Križovatka Vajnorská × Bojnická po novom s preferenciou vozidiel MHD

Súčasťou druhej fázy Projektu opravy električkovej trate a modernizácie zastávok v úseku Kuchajda – Zlaté Piesky je aj križovatka Vajnorská × Bojnická. Okrem výmeny koľajového zvršku zapracoval DPB v súčinnosti s dotknutými subjektmi do projektu aj stavebné úpravy umožňujúce výmenu technológie cestnej dopravnej signalizácie. Zároveň sa budú realizovať práce na vysokotlakovom plynovode, ktoré nebolo možné dokončiť počas prvej fázy.

Tieto stavebné úpravy si v apríli a v máji vyžiadajú kompletnú výluku električiek v celom dotknutom úseku (Depo Jurajov dvor – Zlaté Piesky). Pre stavebné úpravy bude znemožnený prejazd cez koľaje na križovatke Vajnorská × Bojnická a časť ulice Stará Vajnorská bude zjednosmernená.

Projekt opravy električkovej trate a modernizácie zastávok v úseku Kuchajda – Zlaté Piesky prinesie rýchlejšie a komfortnejšie cestovanie a zlepši pohodlie a informovanosť cestujúcich na zastávkach. V neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky električiek. Projekt by nebolo možné zrealizovať bez nenávratného finančného príspevku z eurofondov z Operačného programu integrovaná infraštruktúra.